Châm cứu đau thần kinh liên sườn

2013-08-15 09:57 PM

Đau thường chạy dọc theo khoảng sườn, đau tăng khi ho hoặc thở sâu, dấu hiệu đặc trưng là có lúc đau nhói như kim châm hoặc có cảm giác như điện giật. Trường hợp nặng, đau toả lan tới vùng lưng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Biểu hiện lâm sàng: đau ở một hay nhiều khoảng liên sườn, đôi khi vùng đau phân bố như một vành đai.

Đau thường chạy dọc theo khoảng sườn, đau tăng khi ho hoặc thở sâu, dấu hiệu đặc trưng là có lúc đau nhói như kim châm hoặc có cảm giác như điện giật. Trường hợp nặng, đau toả lan tới vùng lưng - thắt lưng về phía bị bệnh, tăng cảm giác da ở vùng tương ứng và đau nhức khi ấn vào bờ các xương sườn.

Điều trị: Chọn các huyệt theo phân bố thần kinh và các huyệt ở xa theo đường tuần hành kinh mạch. Kích thích vừa phải.

Chỉ định huyệt: Huyệt Hoa đà hiệp tích (kỳ huyệt) thuộc khu vực tương ứng, Kỳ môn, Dương lăng tuyền, Thái xung.

Mỗi ngày châm một lần, lưu kim 15 - 20 phút. Gõ kim hoa mai dọc các khoảng liên sườn đau.

Mỗi ngày châm một lần, lưu kim 15 - 20 phút. Gõ kim hoa mai dọc các khoảng liên sườn đau.