Châm cứu thai nghịch ngôi

2013-08-16 12:32 PM

Cứu bằng điếu ngải trong 30 phút, mỗi ngày một lần cho đến khi ngôi thai thuận. Yêu cầu thai phụ nới lỏng cạp quần trong khi điều trị.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thai nghịch ngôi là tư thế không thuận của thai nhi trong dạ con như ngôi ngược hoặc ngôi ngang. Trường hợp này thường gặp ở người chửa con rạ hoặc thành bụng quá nhẽo. Thai phụ không cảm thấy khó chịu, chỉ khi khám thai mới phát hiện được.

Điều trị: Chỉ áp dụng cứu.

Chỉ định huyệt: Chí âm.

Cứu bằng điếu ngải trong 30 phút, mỗi ngày một lần cho đến khi ngôi thai thuận. Yêu cầu thai phụ nới lỏng cạp quần trong khi điều trị.