Châm cứu sa trực tràng

2013-08-16 12:38 PM

Là hiện tượng sa niêm mạc hậu môn, hoặc sa một phần trực tràng ra bên ngoài hậu môn. Trong giai đoạn đầu, sa trực tràng chỉ xảy ra sau mỗi lần đi ngoài; trường hợp nặng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Là hiện tượng sa niêm mạc hậu môn, hoặc sa một phần trực tràng ra bên ngoài hậu môn. Trong giai đoạn đầu, sa trực tràng chỉ xảy ra sau mỗi lần đi ngoài; trường hợp nặng, có thể xảy ra khi tăng áp lực trong ổ bụng, hoặc khi đi bộ nhiều.

Điều trị: Chọn huyệt thuộc mạch Nhâm và mạch Đốc. Kích thích vừa phải. Có thể dùng phép cứu.

Chỉ định huyệt: Bách hội, Trường cường, Túc tam lý, Tam âm giao, Khí hải, Thần khuyết. 

Cứu 2 huyệt sau cùng.

Ghi chú: Điều trị hàng ngày hoặc cách nhật. Lưu kim 15 - 20 phút. Kết hợp điều trị bằng thuốc Đông y trong một tháng. Nếu cần, điều trị ngoại khoa.