Tra cứu tương tác thuốc

2012-11-12 07:44 AM

Mims interaction Tiếng Anh, Drug interaction facts, David S Tatro, PharmD, 2003, Incompatex, Tiếng Pháp, Tương tác và các chú ý khi chỉ định thuốc,Tiếng Việt.

Sử dụng sách để tra tương tác thuốc

Phần interaction của Vidal Pháp.

Phần interaction của Vidal Việt Nam.

Drug interactions (Ivan H Stockley, 2001).

Drug interaction facts (David S.Tatro, PharmD, 2003).

Sử dụng phần mềm tra cứu

Nhanh, thuận lợi nhưng cần phải có máy vi tính. Có bốn phần mềm hay được sử dụng:

Mims interaction (Tiếng Anh).

Drug interaction facts (David S. Tatro, PharmD, 2003).

Incompatex (Tiếng Pháp).

Tương tác và các chú ý khi chỉ định thuốc (Tiếng Việt).

Trong phần mềm tra cứu tương tác thuốc được phân ra 4 mức độ (trừ fact):

Mức độ 1: Cần theo dõi điều trị.

Mức độ 2: Cần theo dõi người bệnh.

Mức độ 3: Cần cân nhắc lợi, hại của sự phối hợp thuốc.

Mức độ 4: Phối hợp nguy hiểm.

Trong phần mềm tiếng Việt và Incompatex (Tiếng Pháp) mức độ 4 được cảnh báo là tương tác phải cấm, “cấm” ở đây cũng chỉ mang tính tương đối, thực sự nếu dùng phối hợp xuất hiện tương tác tăng độc tính của 1 thuốc gây nguy hiểm cho người bệnh thì không dùng phối hợp thuốc này; Trong trường hợp người bệnh nặng không có thuốc điều trị khác thay thế thì vẫn có thể phối hợp.