Sử dụng thuốc ở bà mẹ cho con bú

2012-11-12 12:38 AM

Danh mục các loại thuốc cần tránh hoặc thận trọng khi dùng với người bệnh là các bà mẹ đang cho con bú được trình bày. Danh mục thuốc này bao gồm những loại thuốc quan trọng hoặc được dùng nhiều nhất .

Những vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc cho bà mẹ đang cho con bú

Một số thuốc có thể gây nhiễm độc cho trẻ, ví dụ ergotamine, iod…

Một số thuốc giảm tiết sữa, ví dụ estrogen...

Một số thuốc ức chế phản xạ bú của trẻ, ví dụ phenobarbital.

Một số thuốc trong sữa mẹ có thể gây nhạy cảm cao ở trẻ.

Những nguyên tắc khi dùng thuốc cho các bà mẹ cho con bú

Cần tránh dùng những thuốc có nồng độ đáng kể trong sữa mẹ và gây nhiễm độc cho trẻ.

Chỉ dùng những loại thuốc quan trọng cần thiết cho mẹ.

Nên dùng với liều nhỏ nhất mà có tác dụng.

Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ bất cứ khi nào có thể.

Những thuốc cần tránh hoặc thận trọng khi sử dụng

Danh mục các loại thuốc cần tránh hoặc thận trọng khi dùng với người bệnh là các bà mẹ đang cho con bú được trình bày. Danh mục thuốc này bao gồm những loại thuốc quan trọng hoặc được dùng nhiều nhất như:

Rượu.

Thuốc chống ung thư.

Thuốc nhóm ergotamin.

Thuốc tránh thai đường uống.

Phenobarbital.

Nhóm quinolon.