Khả năng hoạt động của cơ thể: giảm khả năng hoạt động ở vùng cao và hiệu quả của thích nghi

2021-08-25 04:41 PM

Người bản xứ làm việc ở những nơi cao có thể đạt hiệu suất tương đương với những người làm việc ở đồng bằng. Người đồng bằng có khả năng thích nghi tốt đến mấy cũng không thể đạt được hiệu suất công việc cao như vậy.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trong trạng thái trầm cảm do hạ oxy máu, khả năng hoạt động của toàn bộ cơ (không chỉ các cơ vân mà cả cơ tim mạch) giảm mạnh trong trạng thái giảm oxy máu. Nhìn chung, khả năng hoạt động của cơ thể giảm xuống dẫn tới hạn chế tối đa tiêu thụ O2. Để dễ dàng hình dung tầm quan trọng của sự thích nghi khi cơ thể tăng khả năng hoạt động, hãy xem sự khác biệt rất lớn dưới đây giữa người thích nghi và không thích nghi ở độ cao 5181 m.

Khả năng thích nghi

Khả năng hoạt động (% so với bình thường)

Không thích nghi 

50

Thích nghi đươc 2 tháng

68

Người bản xứ sống ở độ cao 4000m nhưng làm việc ở độ cao 5200 m

87

Như đã biết, những người bản xứ làm việc ở những nơi cao có thể đạt hiệu suất tương đương với những người làm việc ở đồng bằng. Tuy nhiên, những người đồng bằng có khả năng thích nghi tốt đến mấy cũng không thể đạt được hiệu suất công việc cao như vậy.