Đại cương sinh lý tiêu hóa

4/10/2013 8:05:15 AM
Bài tiết ra các enzym và nước để thủy phân thức ăn, biến thức ăn từ chỗ xa lạ đối với cơ thể thành những sản phẩm tiêu hóa mà cơ thể có thể thu nhận được.

Bộ máy tiêu hóa có nhiều chức năng:

Chức năng tiêu hóa.

Chức năng chuyển hóa.

Chức năng nội tiết và một số chức năng khác...     

Trong đó, quan trọng nhất là chức năng tiêu hóa.

Chức năng tiêu hóa là chức năng đưa vật chất từ môi trường ngoài vào máu để cung cấp cho cơ thể. Bộ máy tiêu hóa có các hoạt động chức năng sau:

Hoạt động cơ học

Có tác dụng nghiền nhỏ thức ăn, trộn đều thức ăn với dịch tiêu hóa để tăng tốc độ tiêu hóa, đồng thời đẩy thức ăn di chuyển trong ống tiêu hóa.

Hoạt động bài tiết dịch

Bài tiết ra các enzym và nước để thủy phân thức ăn, biến thức ăn từ chỗ xa lạ đối với cơ thể thành những sản phẩm tiêu hóa mà cơ thể có thể thu nhận được.

Hoạt động hấp thu

Đưa các sản phẩm tiêu hóa từ trong lòng ống tiêu hóa vào máu.