Các giai đoạn bài tiết ở dạ dày

2022-03-17 09:34 AM

Bài tiết ở dạ dày ở giai đoạn kích thích tâm lý diễn ra thậm chí trước khi thức ăn đi vào dạ dày, đặc biệt khi đang được ăn. Sự bài tiết này là kết quả của quá trình trước khi thức ăn vào miệng như nhìn, ngửi, nghĩ hoặc nếm thức ăn.

Sự bài tiết ở dạ dày đã được nói ở trên diễn ra qua ba giai đoạn:

1). Giai đoạn kích thích tâm lý;

2). Giai đoạn ở dạ dày, và;

3). Giai đoạn ở ruột non.

Các giai đoạn tiết dịch vị

Hình. Các giai đoạn tiết dịch vị và sự điều hòa của chúng

Giai đoạn kích thích tâm lý

Bài tiết ở dạ dày ở giai đoạn kích thích tâm lý diễn ra thậm chí trước khi thức ăn đi vào dạ dày, đặc biệt khi đang được ăn. Sự bài tiết này là kết quả của quá trình trước khi thức ăn vào miệng như nhìn, ngửi, nghĩ hoặc nếm thức ăn, và khi sự thèm ăn tăng lên, thì sự kích thích lại càng mãnh liệt. Các tín hiệu thần kinh gây nên pha diễn ra trong đầu của sự bài tiết ở dạ dày này bắt nguồn từ vỏ não và ở trung tâm thèm ăn ở hạnh nhân và vùng dưới đồi. Tất cả các tín hiệu sẽ được truyền thông qua nhân lưng vận động của dây phế vị và từ nhân này qua dây thần kinh phế vị tới dạ dày. Giai đoạn bài tiết kích thích tâm lý thường đóng góp khoảng 30% tổng sự bài tiết của dạ dày liên quan tới bữa ăn.

Giai đoạn dạ dày

Khi thức ăn vào tới dạ dày, gây ra ba kích thích:

1). Phản xạ dài trung gian qua dây thần kinh phế vị từ dạ dày tới não bộ và ngược trở lại từ vỏ não tới dạ dày;

2). Phản xạ thần kinh ruột tại chỗ;

3). Cơ chế tác động của Gastrin, tất cả gây ra sự bài tiết dịch vị trong khoảng vài giờ khi thức ăn chứa trong dạ dày. Giai đoạn bài tiết ở dạ dày góp khoảng 60% tổng số lượng bài tiết dạ dày khi ăn và do đó chiếm phần lớn trong tổng số 1500ml dịch vị bài tiết hàng ngày.

Giai đoạn ở ruột non

Khi thức ăn xuất hiện ở phần trên của ruột non, đặc biệt ở tá tràng, sẽ tiếp tục khiến cho dạ dày tiếp tục bài tiết một lượng nhỏ dịch vị, có thể một phần bởi một lượng nhỏ dịch dạ dày được giải phóng bởi niêm mạc tá tràng. Sự bài tiết này chiếm khoảng 10% tổng số dịch vị bài tiết do đáp ứng với thức ăn.