Rung thất: điện tâm đồ điển hình

2020-08-10 04:34 PM

Vì không có bơm máu trong khi rung thất nên tình trạng này sẽ dẫn đến tử vong nếu không có những liệu pháp mạnh như shock điện ngay lập tức.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trong rung thất, điện tâm đồ rất kì dị, (hình) biểu hiện không có dạng nhịp của bất kì dạng nào. Trong vài giây đầu của rung thất,liên quan tới khối lượng lớn cơ đang co đồng thời gây ra các sóng lớn không đều nhau trên điện tâm đồ. Sau vài giây, các xung lớn này biến mất, và điện tâm đồ thay đổi thành dạng sóng thấp, rất không đồng đều. Do đó,không có dạng sóng chu kì nào được đặt cho rung thất.

Rung thất

Hình. Rung thất (đạo trình DII).

Chiều cao của các sóng trên điện tâm đồ ở tâm thấy thường khoảng 0,5milivolt khi rung thất bắt đầu những chúng sụt xuống nhanh và sau khoảng 20-30s, chúng thường chỉ còn 0,2-0,3milivolt. Chiều cao chỉ còn 0,1 milivolt hoặc thấp hơn sau 10 phút rung thất. Như đã nói ở trên, vì không có bơm máu trong khi rung thất nên tình trạng này sẽ dẫn đến tử vong nếu không có những liệu pháp mạnh như shock điện ngay lập tức.