Protamine Sanofi

8/29/2011 3:24:13 PM
Để đảm bảo việc trung hòa đủ hiệu lực, cần theo dõi thời gian thrombine. Thời gian này sẽ về bình thường khi heparine không còn trong máu.

Dung dịch tiêm 1000 AHU: Lọ đa liều 10 ml.

Thành phần

Mỗi 1 ml: Protamine sulfate 1000 AHU* .

*AHU : Antiheparine unit.

Dược lực học

Chất đối kháng với héparine và fraxiparine.

Chỉ định

Trung hòa ngay lập tức tác dụng chống đông của Heparine và Fraxiparine.

Thận trọng

Để đảm bảo việc trung hòa đủ hiệu lực, cần theo dõi thời gian thrombine. Thời gian này sẽ về bình thường khi heparine không còn trong máu.

Tác dụng phụ

Xuất huyết do quá liều protamine.

Hạ áp.

Chậm nhịp tim.

Liều lượng, cách dùng

1 ml protamine trung hòa 1000 đơn vị heparine.

0,6 ml protamine (625 AHU) trung hòa khoảng 0,1 ml (2.500 đơn vị ICU AXa hay 1.025 IU AXa) fraxiparine.

Tiêm tĩnh mạch chậm.