Các bệnh lý cầu thận

2016-01-09 09:44 AM

Thường thì mỗi bệnh cầu thận có đặc điểm của một hội chứng riêng biệt, nhưng đôi khi có thể có bệnh thể hiện dưới dạng phối hợp giữa các hội chứng ây.

Bất thường chức năng cầu thận có thể là do tổn thương các bộ phận chủ yếu của cầu thận như liên bào (tế bào có chân), màng đáy, nội mạc mao mạch, hoặc tổ chức cận cầu thận. Tổn thương thường là ở dạng viêm. Các dạng tổn thương mô học cơ bản của cầu thận có thể thấy được qua sinh thiết thận, một kỹ thuật phổ biến để xác định nguyên nhân bệnh cầu thận, về lâm sàng, có thể biểu hiện dưới dạng hội chứng thận viêm (hồng cầu niệu, protein niệu, cao huyết áp và giảm mức lọc cầu thận) hoặc hội chứng thận hư (prọtein niệu > 3,5 g/ 24 giờ, giảm albụmin máu, tăng lipid máu và phù).

Các bệnh cầu thận thường được xếp vào một trong ba hội chứng sau: hội chứng thận viêm, hội chứng thận hư, và bệnh thận không biểu hiện triệu chứng. Thường thì mỗi bệnh cầu thận có đặc điểm của một hội chứng riêng biệt, nhưng đôi khi có thể có bệnh thể hiện dưới dạng phối hợp giữa các hội chứng ây.

Bảng. Phân loại và các biểu hiện bệnh cầu thận: hội chứng thận viêm

Phân loại và các biểu hiện bệnh cầu thận: hội chứng thận viêm 

KHV thường: kính hiển vi thường; KHVĐT: kính hiển vi điện tử; MD huỳnh quang: miễn dịch huỳnh quang.

Các bệnh cầu thận cũng có thể được phân loại theo nguyên nhân tại thận (tiên phát) hay do các bệnh toàn thân (thứ phát).