Các kỹ thuật hình ảnh khám hệ hô hấp

2013-03-30 08:50 PM

Phim phổi chụp tại giường bệnh vì bệnh nặng không đứng được phải chụp nằm, chất lượng kém, chỉ có thể đánh giá được tổn thương lớn

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Phim phổi thông thường

Sơ lược kỹ thuật

Chụp phổi thẳng: Bệnh nhân đứng thẳng cân xứng, tách hai xương bả vai khỏi lồng ngực, hít hơi vào sâu và nín thở. Khoảng cách bóng tia X và phim 1,5 m - 2m.

Chụp phổi nghiêng trái: Bệnh nhân đứng nghiêng bên trái sát phim. Luôn luôn chụp phim nghiêng trái (dù tốn thương phổi bên phải) vì hai lý do: nghiêng trái thì bóng tim ít bị phóng đại và theo sự thống nhất quốc tế khi đọc phim cộng hưởng từ.

Một số tư thế khác bổ sung trong một số trường hợp:

Chụp chếch trước hoặc chếch sau, bên phải hoặc bên trái, nhiều góc độ.

Chụp tư thế đỉnh phổi để xem các tổn thương đỉnh phổi bị xương đòn, sườn che lấp.

Bệnh nhân nằm nghiêng tia X chiếu ngang phát hiện tràn dịch sớm, tràn khí nhẹ.

Chụp phổi thì thở ra phát hiện tràn khí màng phổi nhẹ, căng giãn phổi.

Tiêu chuẩn chất lượng phim phổi

Phim phổi thẳng:

Hoàn toàn thẳng: bờ trong xương đòn đối xứng nhau qua đường giữa, cung trước xương sườn 6 đối xứng ở trẻ em (So sánh hai khoảng cách từ bờ trong cung trước xương sườn 6 đến bờ ngoài thành ngực).

Hít vào sâu: cung trước xương sườn 6 - 7 trên vòm hoành.

Đứng thẳng cân xứng: mức hơi dịch ở túi hơi dạ dày, hai xương bả vai tách ra khỏi lồng ngực.

Độ đối quang tốt gồm 3 tiêu chuẩn:

Thấy mạch máu sau tim, sau gan.

Thấy mạch máu cho đến cách ngoại vi khoảng 1,5 cm (1 - 2 cm).

Thấy được 3 - 4 đốt sống ngực trên, đoán được các đốt sống ngực còn lại.

Phim phổi chụp tại giường bệnh vì bệnh nặng không đứng được phải chụp nằm, chất lượng kém, chỉ có thể đánh giá được tổn thương lớn. Do vậy khi tình trạng bệnh nhân cho phép nên chụp lại phổi đứng.

Phim phổi nghiêng:

Nghiêng hoàn toàn: các cung sườn sau 2 bên gần như chồng nhau, xương ức nghiêng hoàn toàn (thấy rõ võ xương ức).

Hít vào sâu: góc sườn hoành sau sáng, vòm hoành dưới cung trước xương sườn 6.

Sơ đồ phế huyết quản

Hình: Sơ đồ phế huyết quản.

Trình tự đọc phim phổi

Đọc phim phổi thẳng một cách có hệ thống theo vòng xoắn 7 bước, tránh bỏ sót thương tổn ở lồng ngực. Đọc trên đèn đọc phim với độ sáng thích hợp.

Trình tự đọc phim phổi.

Hình: Trình tự đọc phim phổi.

(1. vùng đỉnh phổi; 2. vùng nách; 3. vùng giữa; 4. vùng quanh rốn phổi; 5. vùng trên rốn phổi; 6. vùng cạnh tim; 7. vùng đáy phổi).

Bước 1: thủ tục (tên, số bệnh nhân; bên phải, trái; ngày, nơi chụp)

Bước 2: phần mềm thành ngực.

Bước 3: cơ hoành và vùng dưới cơ hoành.

Bước 4: xương lồng ngực.

Bước 5: màng phổi.

Bước 6: nhu mô phổi và rốn phổi: so sánh hai bên.  

Bước 7: trung thất .

Phân chia vùng tổn thương trên phim phổi. 

Hình: Phân chia vùng tổn thương trên phim phổi.        

Đọc phim phim phổi nghiêng:

Phần mềm.

Tim-động mạch chủ-động mạch phổi.

Xương lồng ngực.

Các rãnh liên thùy.

Cơ hoành.

Khí quản.                         

Các khoảng sáng sau tim, sau xương ức, sau khí quản-trước cột sống, lổ liên hợp cột sống ngực

Những lưu ý  trên phim tim phổi bình thường

Bóng mờ cơ ức đòn chủm.

Đường mờ trên xương đòn.

Bóng mờ cơ ngực lớn.

Bóng mờ vú và núm vú phụ nữ.

Bóng mờ của xương bả vai chồng lên trường phổi.

Vôi hóa hạch cổ, vôi hóa hạch nách.

Bóng sáng của hỏm trên xương ức.

Xương sườn cổ: quá phát của mấu ngang đốt sống cổ C7.

Vôi hóa sụn sườn: thường bắt đầu sau 30 tuổi.

Dị dạng xương sườn chia đôi, dị dạng cầu xương sườn.

Bóng sáng khí quản và bóng sáng ngả ba khí quản phế quản.

Rãnh thùy đơn.

Rãnh liên thùy nhỏ phổi phải.

Hình súng 2 nòng: hình ảnh một mạch máu và phế quản hạ phân thuỳ đi kèm, có trục song song chùm tia x.

Dải xơ do tổn thương phổi cũ.

Vôi hóa hạch rốn phổi.

Vôi hóa nốt lao nguyên thủy.

Dày dính màng phổi: góc sườn hoành tù, cơ hoành dẹt.

Dính cơ hoành: hình mái lều.

Lớp mỡ góc tâm hoành hai bên.

Bóng mờ tĩnh mạch chủ dưới: tù góc tâm hoành phải.

Khi có các hình ảnh trên đây vẫn kết luận là hình ảnh tim và phổi bình thường.

Mạch máu ở rốn phổi.

Hình: Mạch máu ở rốn phổi.

Các nhóm hạch trung thất chính.

Hình: Các nhóm hạch trung thất chính.

Đơn vị giải phẫu, đơn vị chức năng của phổi

Các tiểu thùy phổi thứ cấp Miller bình thường không thấy được trên phim phổi thường, trên phim chụp căt lớp vi tính (CLVT) có thể thấy một số ở đáy phổi. Các hội chứng X quang phổi quan trọng như hội chứng phế bào, hội chứng kẽ... có liên quan đến các bất thường tại các tiểu thùy thứ cấp. Mỗi vùng giải phẫu của tiểu thùy thứ cấp có thể là nguồn gốc của dấu hiệu, nhiều khi thấy được trên phim phổi thường hoặc phim chụp CLVT.

Các tiểu thùy thứ cấp tạo nên phân thùy phổi.

Tiểu thùy phổi thứ cấp Miller là đơn vị giải phẫu nhỏ nhất của phổi được bao bởi vách liên kết. Hình nón đa giác đáy phía màng phổi, đỉnh hướng về rốn phổi. Đáy tiểu thùy có dạng đa giác, đường kính 1 - 2,5cm.

Vách của tiểu thùy là tổ chức kẻ, chính là tổ chức liên kết. Trong vách này có các tiểu tĩnh mạch phổi và bạch mạch.

Trục của tiểu thùy là tiểu phế quản trung tâm tiểu thùy, đi kèm có động mạch trung tâm tiểu thùy. Tiểu phế quản trung tâm tiểu thùy chia ra 3-5 tiểu phế quản tận cùng, dẫn khí cho phế nang. Mỗi tiểu thùy thứ cấp có 3 - 5 phế nang. Phế nang là đơn vị chức năng của phổi.

Mỗi tiểu phế quản tận cùng chia nhiều tiểu phế quản hô hấp, thành cũng có các phế bào tham gia trao đổi khí. Các tiểu phế quản hô hấp chia ra ống phế bào rồi túi phế bào gồm các phế bào. Tiểu thùy sơ cấp là phần nhu mô phổi kể từ ống phế bào.

Các tiểu động mạch tiểu thùy đi kèm các tiểu phế quản, sự phân chia song song này bắt đầu từ động mạch phân thùy, chúng có cùng tên và cùng khẩu kính với phế quản.

Tiểu thùy phổi thứ cấp Miller

Hình: Tiểu thùy phổi thứ cấp Miller.

Định khu phổi, phân thùy phổi

Trên phim phổi thẳng hình chiếu cuả các thuỳ, phân thuỳ phổi chồng nhau, trên phim nghiêng mặt phẳng cúa các rãnh liên thuỳ hoặc ranh giới của các phân thuỳ gần song song với chùm tia x nên dễ định vị.

Phổi phải có 2 rãnh liên thùy, 3 thùy phổi, 10 phân thùy.

Định khu phân thùy phổi phải.

Hình: Định khu phân thùy phổi phải.

Định khu phân thùy phổi trái

Hình: Định khu phân thùy phổi trái.

Phổi trái có 1 rãnh liên thùy, 2 thùy phổi, 9 phân thùy.

Phổi phải:

Thùy trên:

Phân thùy đỉnh =  PT 1.

Phân thùy trước =  PT 2.

Phân thùy  sau =  PT 3.

Thùy giữa:

Phân thùy sau ngoài =  PT 4.

Phân thùy trước trong =  PT 5.

Thùy dưới:

Phân thùy Fowler  =  PT 6.

Phân thùy cạnh tim =  PT 7.

Phân thùy trước nền =  PT 8.

Phân thùy cạnh nền =  PT 9.

Phân thùy sau nền  =  PT10.

Phổi trái:

Thùy trên:

Phân thùy đỉnh =  PT 1.

Phân thùy trước =  PT 2.

Phân thùy sau =  PT 3.

Phân thùy trên =  PT 4.

Phân thùy dưới =  PT 5.

Thùy dưới:

Phân thùy Fowler  =  PT 6.

Phân thùy trước nền =  PT 8.

Phân thùy cạnh nền =  PT 9.

Phân thùy sau nền =  PT 10.

Ghi chú: Có một số khác biệt nhỏ về định khu phân thuỳ, phân chia trung thất, tên các nhóm hạch trung thất giữa các tác giả.

Định khu phân thùy phổi trên cắt lớp vi tính (MF; rãnh liên thùy)

Hình: Định khu phân thùy phổi trên cắt lớp vi tính (MF; rãnh liên thùy).

Các dấu hiệu hình ảnh căn bản

Dấu hiệu bóng chồng:

Hai bộ phận cùng đậm độ, nếu cùng một măt phẳng thì không thấy ranh giới của nhau ví dụ:

Cơ hoành trái phía trước cùng đậm độ, cùng mặt phẳng với tim nên bị xoá.

Xoá bờ phải cung dưới của tim khi có bóng mờ của đông đặc phổi thuỳ giữa.

Xóa các đường trung thất khi tổn thương trong cùng một mặt phẳng.

Dấu hiệu bóng chồng

Hình: Dấu hiệu bóng chồng: A - đám mờ thùy giữa, B - tràn dịch màng phổi khu trú.

Dấu hiệu cổ ngực:

Bóng mờ trung thất nếu có bờ trên phía trên xương đòn không rõ nét, là ở trung thất trước vì cùng mặt phẳng (̣liên tục) với phần mềm nền cổ; ngược lại nếu bờ trên của bóng mờ trung thất phía trên xương đòn rõ nét là ở trung thất sau vì được bao bọc bởi khí của nhu mô phổi vùng đỉnh.

Dấu hiệu cổ ngực

Hình: Dấu hiệu cổ ngực: A - bóng mờ trung thất sau, B - bóng mờ trung thất trước. 

Dấu hiệu ngực bụng:

Bóng mờ ở đáy phổi nếu có bờ dưới rõ nét trên nền mờ ổ bụng là xuất phát từ phổi, được bao bọc bởi khí; nếu bờ dưới của bóng mờ này bị xoá là xuất phát từ ổ bụng, được bao bọc bởi phần mềm của ổ bụng.

Dấu hiệu ngực bụng

Hình: Dấu hiệu ngực bụng: A – bóng mờ trong lồng ngực, B bóng mờ trong ổ bụng.

Dấu hiệu tiếp tuyến:

Bờ của cơ quan hay tổn thương thấy được khi đậm độ của nó khác biệt hơn đậm độ môi trường xung quanh và khi bờ cuả nó tiếp tuyến với chùm tia X. Ví dụ bóng mờ của vú hoặc bóng mờ núm vú có bờ dưới rõ nét nếu có giới hạn dưới là mặt phẳng song song với chùm tia x.

Dấu hiệu S Golden hay dấu hiệu S ngược:

Xẹp phổi thuỳ phổi cho hình ảnh bóng mờ, có bờ tựa vào rảnh liên thuỳ rõ nét và lỏm. Nếu bờ này có đoạn lồi cho hình ảnh S ngược, đoạn lồi này tương ứng khối u phế quãn gây xẹp phổi. Dây cung của đoạn lồi này gần bằng đường kính khối u. Dấu hiệu này có thể thấy ở nhiều vị trí xẹp phổi, trên phim phổi thông thường cũng như trên phim cắt lớp vi tính.

Dấu hiệu hội tụ rốn phổi:

Rốn phổi lớn có thể do giãn động mạch phổi hoặc do khối u cạnh rốn phổi (ví dụ hạch). Nếu các mạch máu dừng lại ở bờ hoặc bên trong bờ bóng mờ rốn phổi không quá 1cm thì rốn phổi lớn là do giãn động mạch phổi; ngược lại nếu các mạch máu đi vào bóng mờ  rốn phổi quá 1cm thì rốn phổi lớn là do khối u cạnh rốn phổi.

Dấu hiệu bao phủ rốn phổi:

Bóng mờ trung thất, nếu có rốn phổi dừng lại ở bờ hoặc đi vào trong cách bờ không quá 1cm là do bóng tim lớn; nếu rốn phổi đi vào trong quá bờ 1cm thì bóng mờ này là do u trung thất.

Dấu hiệu hội tụ rốn phổi.

Hình: Dấu hiệu hội tụ rốn phổi.

Các đường trung thất trên phim phổi thẳng:

Vài cấu trúc của trung thất có dấu ấn lên phổi - màng phổi. Nếu hai điều kiện sau đây được thỏa mãn, vết ấn này sẽ tạo nên đường mờ trung thất, chính là bờ của cấu trúc tạo nên vết ấn: - thay đổi đột ngột đậm độ: đậm độ khí của phổi và đậm độ dịch của cấu trúc.

Bờ cấu trúc tiếp tuyến với chùm tia X

Hình: Bờ cấu trúc tiếp tuyến với chùm tia X.

Đường trung thất trước (1).

Đường trung thất sau (2).

Đường cạnh tĩnh mạch đơn (3).

Các đường mạch máu trên (4) (5).

Đường cạnh động mạch chủ (6).

Đường cạnh cột sống trái (7).

Đường cạnh thực quản (8).

Đường cạnh tĩnh mạch chủ dưới (9).

Hình ảnh quá sáng:

Lan tỏa hay khu trú. Bóng sáng tròn hoặc giải sáng.      

Hình ảnh bóng mờ:

Dạng đường mờ, băng mờ, bờ. Dạng tròn. Dạng tam giác.

Phân bố: Lan tỏa, Rải rác, Khu trú: có dạng thùy, phân thùy?.

Bờ: đều rõ, không đều rõ, bờ mờ.

Đồng nhất hay không đồng nhất.

Thay đổi hình ảnh: theo tư thế, theo thì hô hấp thở vào, thở ra.

Bờ trên nằm ngang: mức hơi dịch.

Mô tả hình ảnh bóng mờ (trái) và các hình hang thường gặp (phải).

Hình: Mô tả hình ảnh bóng mờ (trái) và các hình hang thường gặp (phải).

Siêu âm

Siêu âm (SÂ) là kỹ thuật đơn giản, ít tốn kém, không nhiễm xạ. SÂ không truyền được qua khí, nên vai trò rất hạn chế trong thăm khám hệ hô hấp. Sau phim phổi thông thường, có thể chỉ định SÂ bổ sung một số ít trường hợp trong bệnh lý màng phổi, cơ hoành, trung thất.

Siêu âm có vai trò quan trọng trong thăm khám tim.

Kỹ thuật

Các đầu dò siêu âm loại rẽ quạt có tần số 3,5 MHz, bổ sung loại thẳng tần số cao 5;7;10 MHz. Bệnh nhân nằm ngữa, hướng quét siêu âm từ dưới cơ hoành, qua nhu mô gan, qua nhu mô lách. Tư thế ngồi, siêu âm qua kẽ liên sườn để chọc dò dịch màng phổi.

Siêu âm qua hỏm trên xương ức có thể thấy các động mạch, tĩnh mạch lớn ở nền cổ.

Bệnh lý màng phổi

Tràn dịch màng phổi:

Siêu âm phát hiện dịch màng phổi rất nhạy, nhất là bên phải. Dịch có hình ảnh rỗng âm trên cơ hoành tăng âm. Khi lượng dịch ít, dịch sẽ tụ lại ở góc sườn hoành. Khi lượng dịch nhiều có thể thấy thuỳ dưới của phổi di động trong dịch.

Siêu âm còn có vai trò phân biệt dịch màng phổi và dày dính màng phổi trong một số trường hợp khó phân biệt trên phim phổi thông thường.

Tràn dịch màng phổi khu trú nhiều nơi, SÂ tìm được một số vị trí tràn dịch sát thành ngực và hướng dẫn chọc dò.

Tổn thương màng phổi đặc:

Dày dính màng phổi sẽ không thấy dấu hiệu trượt màng phổi, SÂ không nhạy bằng phim phổi thông thường hoặc phim Cắt lớp vi tính.

U màng phổi thấy màng phổi dày lên dạng nốt, thường kết hợp tràn dịch màng phổi.

Bệnh lý phổi

Khối u hoặc đám đông đặc phổi sát thành ngực, có thể thấy trên siêu âm nếu không bị ngăn cách bởi khí trong phổi, đôi khi giúp sinh thiết tổn thương dưới hướng dẫn siêu âm.

Bệnh lý trung thất

Tầng dưới trung thất dễ xem nhất: có thể thấy hạch lớn, kén màng phổi-màng tim...

Tầng trên trung thất khó xem: có thể thấy bướu giáp sa, bất thường các mạch máu lớn.

Tầng giữa trung thất không xem được trừ trẻ em. SÂ với đầu dò trong thực quản (7,5 MHz) xem được thành thực quản, các thành phần trung thất xung quanh, nhỉ trái và động mạch chủ.

Bệnh lý cơ hoành

Siêu âm cho thấy sự di động cơ hoành theo nhịp thở. SÂ chẩn đoán được thoát vị và nhảo cơ hoành khi thấy các thành phần của ổ bụng trong lồng ngực. SÂ chẩn đoán được u cơ hoành.

Chụp cắt lớp vi tính

Chụp cắt lớp vi tính là một kỹ thuật đã trở nên không thể thay thế được trong chẩn đoán  bệnh phổi. Các lớp cắt dày, mỏng tùy bệnh lý và tùy cấu trúc cần nghiên cứu có thể từ 1 - 10mm. Nhu mô phổi  nằm ở vùng tỉ trọng khoảng- 800 UH, trung thất hay phần mềm, khu trú ở tỉ trọng trung bình của các cấu trúc trung thất và thành ngực, khoảng 0 - 40 HU.

Một số tỉ trọng  của các cấu trúc trong lồng ngực

Khí: ≤ - 100 H.

Phổi <  - 750 H và  > - 850 H.

Mỡ > - 100 H và < - 10 H.

Dịch >  -10 H và < 30 H.

Cấu trúc đặc  > 20 H và < 70 H.

Sụn > 60 H và < 150 H.

Xương đặc  > 100 H.

Tiêm cản quang tĩnh mạch trong chụp cắt lớp vi tính phải có sự chuẩn bị như chụp NĐTM. Đối với phản ứng không dung nạp thuốc cản quang: cần xem xét các yếu tố nguy cơ, trang bị phương tiện tại phòng chụp cắt lớp vi tính để phòng và xử trí ban đầu.

Chụp cộng hưởng từ

Chụp cộng hưởng từ là một kỹ thuật vô hại, nếu tuân thủ các chống chỉ định đối với các bệnh nhân mang máy tạo nhịp tim, dị vật kim loại trong nhãn cầu, clip phẫu thuật bằng kim loại trong sọ hay mạch máu. Không thực hiện được kỹ thuật đối với bệnh nhân sợ chứng cô độc phải nằm lâu trong đường hầm của máy, hoặc đối với bệnh nhi không cho ngủ. Các thành phần của trung thất như tim và mạch máu được phân tích rất tốt trên mặt phẳng cắt nhiều hướng. Nhu mô phổi bình thường không cho tín hiệu cộng hưởng từ nên không được khảo sát trên cộng hưởng từ.

Bài viết cùng chuyên mục

Chẩn đoán hình ảnh cột sống

Trên phim cắt lớp vi tính sẽ phân tích rõ ràng cấu trúc xương, cũng như đo đường kính ống sống chính xác hơn cộng hưởng từ, nhưng cắt lớp vi tính khảo sát tuỷ sống thiếu sự chính xác.

Hình ảnh bệnh lý thần kinh sọ não

Dấu hiệu trực tiếp là khối choán chổ, có bờ rõ hay không rõ, kích thước từ vài mm đến > 10 cm

Giải phẫu X quang sọ não

1 bờ trên xương đá, 2 bờ trên hốc mắt, 4 siphone động mạch cảnh trong, 5, 6 động mạch đám rối mạch mạc, 7, 8 động mạch não trước, 9 động mạch sylvien, 10 động mạch bèo vân.

Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thần kinh

Hiện nay với các thế hệ máy cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò, đã giúp cho chẩn đoán hình ảnh thần kinh sọ não và tuỷ sống có những bước tiến đáng kể.

Chẩn đoán hình ảnh u hệ tiết niệu

Ở trẻ em, u ác tính của thận là u nguyên bào thận (u Wilm), là u ác tính, hay gặp nhất trong các u ổ bụng ở trẻ nhỏ

Chẩn đoán hình ảnh kén thận

Kén có tỉ trọng thấp như dịch (-10 đến +20UH), đồng nhất, giới hạn đều rõ, không thấy thành, không ngấm thuốc cản quang. cắt lớp vi tính chẩn đoán với độ chính xác 100%.

Chẩn đoán hình ảnh nhiễm trùng đường tiểu mãn tính

Trên cắt lớp vi tính thấy tương tự như trên niệu đồ tĩnh mạch. Khi không thấy rõ các nguyên nhân khác thì cần chụp bàng quang để tìm trào ngược bàng quang-niệu quản.

Chẩn đoán hình ảnh nhiễm trùng đường tiểu cấp tính

Nhiễm trùng đường tiểu phần thấp hệ tiết niệu thường gặp ở phụ nữ và nhẹ, vì yếu tố thuận lợi là niệu đạo ngắn. nhiễm trùng đường tiểu ở nam giới hiếm gặp và cần xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân.

Chẩn đoán hình ảnh tắc đường dẫn niệu

Mục đích của chẩn đoán hình ảnh bao gồm: chẩn đoán xác định tắc; tìm nguyên nhân tắc bao gồm bản chất, kích thước, vị trí; đánh giá sự ảnh hưởng lên hệ tiết niệu.

Chẩn đoán hình ảnh sỏi thận

Cấu tạo: 90 phần trăm là sỏi cản quang có cấu tạo calci như Oxalate calci, phosphate calci, sỏi phối hợp 70 phần trăm, sỏi Struvite 15 đến 20 phần trăm

Các kỹ thuật hình ảnh khám hệ tiết niệu

Hình ảnh siêu âm cho thấy thận gồm hai vùng phân biệt rõ: xoang thận ở trung tâm của thận, nhu mô thận ở ngoại vi. Thận được bao quanh bởi bao thận là viền tăng âm.

Siêu âm bụng hệ tiêu hoá

Gan bình thường có cấu trúc màu xám trắng, đồng nhất, xen kẽ có những cấu trúc hình ống của Tĩnh mạch cữa, và Tĩnh mạch gan.

Hình ảnh X quang đại tràng

Khung đại tràng giống một giải Ruban có bờ nhiều ngấn đối xứng, ở giữa 2 nếp thắt có một ngấn Haustra cách nhau 1cm, sâu 0,5cm, nối các ngấn Haustra.

Hình ảnh X quang tiểu tràng

Các dây chằng và dính phúc mạc: một hoặc nhiều quai ruột kết dính, hội tụ về một điểm co kéo, tạo ra một số quai giãn, một số quai xẹp lại. Các khối u trong lòng ruột non: tạo ra hình khuyết và là nguyên nhân gây lồng ruột.

Hình ảnh X quang tá tràng

Ảnh hưởng các cơ quan lân cận: đầu tụy lớn làm mở rộng khung tá tràng: ta có thể thấy hành tá tràng ra trước hoặc ra sau do dính với gan hoặc ở phụ nữ mập.

Hình ảnh X quang dạ dày

Sau đó nhờ các hình ảnh cắt lớp trên siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ sẽ cho thấy sự tương quan trực tiếp giữa dạ dày với các tạng lân cận.

Hình ảnh X quang thực quản

Đoạn bụng rất ngắn, sau khi chui qua lổ hoành và kết thúc bởi tâm vị, đổ vào mặt sau - trong phình vị lớn dạ dày

Chẩn đoán hình ảnh thường quy hệ tiêu hóa

Đối với các cấu trúc hình ống trong cơ thể như ống tiêu hóa, đối quang tự nhiên không thể thấy được các chi tiết bên trong, người ta cho thuốc cản quang dương hoặc âm.

Hình ảnh phình động mạch chủ, tràn dịch màng tim, dày rãnh liên thùy

Nếu không còn đập thì khó phân biệt giữa một túi phình động mạch và u trung thất. Sự khó khăn lên khi u ở khu trung thất có đập 20 nhịp từ động mạch chủ hoặc tim truyền sang.

Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tim mạch

Khi lồng ngực kéo dài, tim không tựa nên cơ hoành mà ở trạng thái treo. Lúc đó trục dọc gần như song song với trục đứng của cơ thể

Hình ảnh bệnh tim mắc phải thường gặp

Hở van hai lá có thể do đứt dây chằng - cột cơ sau nhồi máu cơ tim, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, thấp tim, hoặc do lỗ van giãn rộng trong hội chứng Marfan, bệnh cơ tim giãn.

Hình ảnh bệnh tim bẩm sinh thường gặp

Hẹp động mạch chính gây ra rối loạn huyết động, tăng áp đoạn phía trên chỗ hẹp, dày thất trái, tăng tuần hoàn baòng hệ đặc biệt ở các động mạch liên sườn.

Các dấu hiệu hình ảnh của bệnh tim

Những nguyên nhân làm dày, giãn thất phải. Do ứ trệ tiểu tuần hoàn: hẹp van 2 lá, bệnh phổi mạn, thuyên tắc tĩnh mạch phổi, tổn thương van động mạch phổi đơn thuần.

Các hội chứng hình ảnh trên phim phổi thông thường

Nguyên nhân tràn dịch màng phổi có thể do viêm màng phổi, u màng phổi, chấn thương lồng ngực, tràn dịch do bệnh tim, bệnh thận.

Chẩn đoán hình ảnh bệnh phổi thường gặp

Thùy giữa hay bị viêm phổi, còn được gọi là tam giác viêm phổi, kế đến là thùy dưới. Ở trẻ em hay gặp là thùy giữa, kế tiếp là thùy trên. Hình ảnh X quang là hội chứng phế bào: hình mờ đồng đều; dạng tam giác tương ứng một phân thùy.

Bệnh lý khớp thường gặp trong chẩn đoán hình ảnh

1. viêm phì đại hoạt dịch; 2. khuyết lõm quanh sụn, dưới sụn; 3. tràn dịch trong ổ khớp; 4. phá hủy vỏ xương chỗ bám dây chằng; 5. phá hủy sụn khớp, hẹp khe khớp; 6. mất khoáng các đầu xương.

Các bệnh lý xương thường gặp trong chẩn đoán hình ảnh

Viêm xương, khởi đầu là một tình trạng của rối loạn, thiểu năng tuần hoàn xương do viêm tắc tĩnh mạch xương.

Các dấu hiệu của tổn thương xương trên phim X quang

Khi một khối u hay tổn thương nhiễm khuẩn, tổn thương viêm tác động vào màng xương gây phản ứng tạo xương mới từ mặt trong của màng xương

Kỹ thuật hình ảnh xương khớp mô mềm và giải phẫu

Các kỹ thuật chụp X quang thường quy, hay còn gọi là quy ước, hầu như kinh điển từ hơn 100 năm nay đã đánh giá các tổn thương xương một cách hiệu quả.

Đại cương chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh hiện nay không những phải biết vận hành, sử dụng nhiều loại máy móc hiện đại, mà phải có kiến thức cơ bản không những về y khoa mà còn về lý sinh, vật lý, tin học.