Tướng lục ác, lục tiện, thập sát, thập đại thiên la cửu đại không vong

2017-10-01 06:19 PM

Tướng mệnh khảo luận, môi không che được răng là người bất hòa. Nếu hô răng phải đâm xuống đều thì chất phác, răng đâm ngang hay ngưỡng lên, cực đểu giả

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tướng lục ác (sáu cái ác) gồm có

Dương nhãn (mắt con dê) nhìn ngạo ngược là người bất nhân.

Thần bất hô sỉ (môi không che được răng) là người bất hòa. (Nếu hô răng phải đâm xuống đều thì chất phác, răng đâm ngang hay ngưỡng lên, cực đểu giả).

Yết hầu (lộ hầu) dễ chiêu tai ách.

Đầu tiểu (dầu nhỏ) nghèo mạt vô lộc.

Tam đình bất quân (tam đình không đều) nghèo hèn.

Xà hành tước dược (đi oằn oèo như rắn, dướn dướn như chim sẻ nhẩy), bôn ba nghèo khổ.

Thơ rằng:

Lục ác chỉ nhân tính phi thường

Tâm như xà yết độc như lang

Như thử chỉ tướng hưu vấn phúc

Chung tửu vô phòng hữu họa ương.

nghĩa là:

Những người có tướng lục ác, tâm địa như rắn rết.

Có tướng đó là vô phúc thế nào cũng gặp tai ương.

Tướng lục tiện (sáu hạ tiện) gồm có

Không biết xấu hổ liêm sỉ.

Trước việc hay cười ngây (si tiếu).

Không biết tiến thoái.

Tướng lùn bé, ưa đùa cợt. - thích khoe mình.

Luôn luôn nói theo người khác. Tất cả đều tiểu nhân.

Tướng thập sát đều có

Mắt như say rượu.

Không có ai mà cứ nói một mình.

Không có đờm mà nhổ hoài.

Mắt đỏ dữ dằn.

Tinh thần hôn trọc.

Tiếng nói như sài lang.

Có râu mà không ria.

Cứ ăn là đổ mồ hôi.

Mũi hếch.

Người hôi hám.

Tướng thập sát dễ bị phá hoại, đau buồn, tai ương.

Thơ rằng:

Thập sát hình tướng tối khả lân

Bất hại kỷ thân hại lục thân

Nhãn tiền sán thực tuy tự cấp

Chỉ khủng nhật hậu thụ cô bần.

Nghĩa là: tướng thập sát thật đáng thương. Nếu không hại bản thân mình cũng hại cho người thân. Ăn uống hôm nay no đủ, nhưng mai lại thiếu thốn.

Cửu đại không vong gồm có

Trán nhọn là thiên không, vô quan vận, phá gia nghiệp, thiếu niên bất lợi.

Cằm nhọn là địa không, tuổi già cô độc, vợ chồng chia cách, làm việc hay hỏng.

Mũi lộ hếch là nhân không, trung niên phá bại, làm ăn vất vả.

Sơn căn thấp hãm, vợ chồng anh em ghét bỏ, tình cốt nhục hủy hoại.

Mặt không thành quách (không vuông vắn có bờ) vạn sự hư hao, có đấy rồi mất ngay đấy.

Tóc ngăm khô mà quăn, tính tình cương ngạnh, con gái thường khắc phu.

Lệ đường thâm hãm, hình thê khắc tử, suốt đời lo âu.

Mắt không thần quang, ngu và yếu, dễ làm hỏng việc.

Không có lông mày (hoặc lông mày quá nhạt) cô độc vất vả.

Thơ rằng:

Không vong nhân tướng tối kham liền

Túng hữu kỳ tài bất chu tiền

Nhất sinh sai thố vô kết quả

Tổng nhân tiền duyên giữ hậu duyên.

Nghĩa là: Những người có tướng không vong dù là bậc kì tài cũng khó thành đạt. Ây là bởi tiền duyên tiền kiếp vậy.

Tướng thập đại thiên la gồm có

Đầy mặt sắc đen là tử khí thiên la.

Đầy mặt sắc trắng đục là tang khốc thiên la.

Mặt xanh lét là ưu trệ thiên la.

Mặt vàng lè là tật bệnh thiên la.

Mặt như bôi mỡ là hư hoa thiên la.

Mắt đảo lộn trông nhanh là gian dâm thiên la.

Mắt khô như hơ lửa là quan ti thiên la.

Mặt như say rượu chưa tỉnh là hình ngục thiên la.

Đầu mũi lấm chấm như bám ghét là thoái bại thiên la.