Sơ cứu nuốt phải dị vật

2011-04-25 04:57 PM

Nuốt phải dị vật! Thường đi qua hệ tiêu hóa an toàn. Nhưng một số dị vật có thể mắc trong thực quản...Nếu dị vật trong thực quản, cần phải gỡ bỏ, đặc biệt là chỉ, pin...

Nếu nuốt phải dị vật, dị vật thường sẽ đi qua hệ tiêu hóa an toàn. Nhưng một số dị vật có thể mắc trong thực quản, tại các điểm ống nối với cổ họng và dạ dày.

Nếu dị vật trong thực quản, cần phải gỡ bỏ nó, đặc biệt nếu nó là:

Dị vật cứng sắc, cần được loại bỏ càng nhanh càng tốt để tránh tiếp tục bị chấn thương niêm mạc thực quản.

Một loại pin, nó nhanh chóng có thể gây tổn thương mô lân cận và cần được loại bỏ khỏi thực quản không chậm trễ.