Sơ cứu chuột rút

4/25/2011 10:20:59 AM
Gây đau đớn do co thắt cơ bắp không tự nguyện, không đủ dịch cơ thể thường góp phần gây chuột rút, gọi bác sỹ nếu chuột rút kéo dài hơn một giờ hoặc lâu hơn

Chuột rút gây đau đớn do co thắt cơ bắp không tự nguyện, thường xảy ra trong khi tập luyện nặng trong môi trường nóng. Các co thắt có thể mạnh hơn, kéo dài nhiều hơn khi chuột rút chân ban đêm. Không đủ lượng dịch cơ thể thường góp phần gây chuột rút.

Cơ bắp thường bị ảnh hưởng bao gồm chân, cánh tay, thành bụng và lưng, chuột rút mặc dù có thể bao gồm bất kỳ nhóm cơ nào.

Nếu nghi ngờ chuột rút

Nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

Uống nước trái cây hoặc nước có chứa chất khoáng.

Sinh hoạt nhẹ nhàng, phạm vi chuyển động kéo dài và massage nhẹ nhàng nhóm cơ bị ảnh hưởng.

Đừng trở lại hoạt động vất vả trong vài giờ hoặc lâu hơn sau khi chuột rút biến mất.

Gọi bác sĩ nếu chuột rút không biến mất trong vòng một giờ hoặc hơn

Thành viên Dieutri.vn