Sự điều hòa bài tiết pepsinogen ở dạ dày

2022-03-17 09:24 AM

Tốc độ bài tiết pepsinogen - tiền chất của pepsin gây nên sự tiêu hóa protein - bị ảnh hưởng rất mạnh bởi lượng acid có mặt trong dạ dày. Ở những bệnh nhân mất khả năng bài tiết lượng acid cơ bản.

Các tế bào chính dạ dày tại các tuyến tiết acid diễn ra khi đáp ứng với 2 týp tín hiệu khi co sự kích thích bài tiết pepsinogen:

1). Hoặc dây thần phế vị hoặc từ lưới thần kinh dạ dày ruột giải phóng ra achetylcholin và;

2). Acid từ dạ dày.

Sự kích thích trực tiếp các tế bào chính dạ dày có thể không từ acid, nhưng thay vào tăng cường thêm phản xạ thần kinh ruột, điều này giúp hỗ trợ cho các tín hiệu thần kinh ban đầu tới các tế bào chính.

Vì lý do đó, tốc độ bài tiết pepsinogen - tiền chất của pepsin gây nên sự tiêu hóa protein - bị ảnh hưởng rất mạnh bởi lượng acid có mặt trong dạ dày. Ở những bệnh nhân mất khả năng bài tiết lượng acid cơ bản, sự bài tiết pepsinogen cũng giảm, thậm chí các tế bào chính có thể hoàn toàn bình thường.