Canxi ở huyết tương và dịch nội bào

2020-06-15 03:06 PM

Nồng độ canxi trong huyết tương chỉ chiếm khoảng 1 nửa tổng. Canxi dạng ion tham gia vào nhiều chức năng ,bao gồm tác dụng của canxi lên tim, hệt thần kinh, sự tạo xương.

Canxi ở trong huyết tương tồn tại ở 3 dạng: (1) Khoảng 41 % (1 mmol/L) ở dạng kết hợp với protein huyết tương và không thể khuyếch tán qua màng lọc cầu thận; (2) khoảng 9% (0.2 mmol/L) là có thể đi qua màng lọc cầu thận do được kết hợp với các ion của huyết tương và dịch nội bào (citrate và phosphate...) ở dạng không ion hóa; và (3) khoảng 50% còn lại có khả năng đi qua màng lọc cầu thận và bị ion hóa.

Như vậy, huyết tương và dịch nội bào có nồng độ ion canxi vào khoảng 1.2 mmol/ L(2,4mEq/l, bởi vì nó là ion hóa trị 2, chỉ chiếm khoảng 1 nửa tổng nồng độ canxi trong huyết tương. Canxi dạng ion tham gia vào nhiều chức năng ,bao gồm tác dụng của canxi lên tim, hệt thần kinh, sự tạo xương.

Phân phối canxi ion hóa

Hình. Phân phối canxi ion hóa (Ca ++), canxi khuếch tán nhưng không ion hóa phức hợp thành anion và canxi liên kết protein không thể phá hủy trong huyết tương.

Bài xem nhiều nhất