Phác đồ điều trị dị ứng thuốc ở trẻ em

08/07/2017 12:32
Phản ứng giả dị ứng bao gồm những yếu tố kích thích trực tiếp tới đáp ứng miễn dịch tế bào và do vậy nó giống như phản ứng dị ứng, nhưng không xác định được mối liên hệ với hệ miễn dịch.

Nhận định chung

Những phản ứng có hại do thuốc được phân loại thành những tác dụng phụ có thể dự đoán được do dược động học của thuốc và những tác dụng phụ không thể dự đoán được bao gồm phản ứng đặc ứng do đặc tính ban đầu của thuốc và những phản ứng quá mẫn, hay còn gọi là dị ứng thuốc, chiếm khoảng 1/6 các phản ứng có hại do thuốc.

Dị ứng thuốc là một phản ứng phụ của thuốc qua trung gian miễn dịch.

Phân loại theo Gell và Coombs: 4 typ.

Phân loại theo thời gian:

+ Phản ứng quá mẫn nhanh: trong vòng 1giờ sau khi dùng thuốc.

+ Phản ứng quá mẫn không nhanh: trên 1giờ sau khi dùng thuốc.

Biểu hiện lâm sàng:

+ Mày đay.

+ Hồng ban đa dạng, hồng ban nhiễm sắc cố định.

+ Hội chứng Stevens - Johnson(SJS), hội chứng Lyell (TEN).

+ Viêm mạch dị ứng.

+ Ban mụn mủ cấp toàn thân (AGEP).

+ Hội chứng quá mẫn do thuốc (DRESS).

Phản ứng giả dị ứng bao gồm những yếu tố kích thích trực tiếp tới đáp ứng miễn dịch tế bào và do vậy nó giống như phản ứng dị ứng, nhưng không xác định được mối liên hệ với hệ miễn dịch.

Phác đồ điều trị dị ứng thuốc ở trẻ em

Nguyên tắc là điều trị triệu chứng và lựa chọn thuốc thay thế cho người bệnh.

Glucocorticoid: Methylprednisolon, Prednisolon… liều ban đầu 1- 2 mg/kg/24h.

Kháng histamine H1: diphenhydramine, loratadin, desloratadin…

Chăm sóc da, niêm mạc, chăm sóc dinh dưỡng, chống nhiễm trùng (với các tổn thương da nặng như Steven- Johnson, Lyell).

Lựa chọn thuốc thay thế (nếu có) hoặc giải mẫn cảm.