Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá

2012-10-23 11:09 PM
Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY

Kiến thức

Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống  để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.

Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chăm sóc, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Kỹ năng

Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh.

Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn.

Tham gia xây dựng,  lập kế hoạch thực hiện và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành.

Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của Bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý.

Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng, đảm bảo an toàn chung.

Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục.

Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá.

Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khoẻ.

Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học.

Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

Thái độ

Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành .

Khiêm tốn học tập vươn lên.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 Các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 Đủ tiêu chuẩn để có thể học tiếp lên cử nhân đại học.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA HỆ CHÍNH QUY

 

Kiến thức

Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành vào thực hành nghề nghiệp nói chung và trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hoá gia đình – sức khoẻ sinh sản nói riêng.

Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ người bệnh, người bình thường đặc biệt đối tượng bà mẹ, phụ nữ 15- 49 tuổi và trẻ em.

Mô tả được các quy trình điều dưỡng về phụ sản.

Mô tả được các phương pháp luận khoa học trong y học và NCKH.

Nêu được nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ bà mẹ, phụ nữ 15- 49 tuổi và trẻ em.

Kỹ năng

Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ bà mẹ, phụ nữ 15- 49 tuổi và trẻ em.

Lập kế hoạch chăm sóc, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng đa khoa và phụ sản.

Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử trí hợp lý, kịp thời để chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.

Tham gia làm tốt công tác quản lý và tổ chức điều dưỡng, tham gia đào tạo cán bộ điều dưỡng chuyên ngành phụ sản và nhân viên y tế.

Phối hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ công đồng.

Tư vấn giáo dục sức khoẻ cho bà mẹ, phụ nữ 15- 49 tuổi và trẻ em, người bệnh và cộng đồng.

Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.

Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn.

Thái độ

Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành .

Khiêm tốn học tập vươn lên.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 Các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Đủ tiêu chuẩn để có thể học tiếp lên cử nhân đại học.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH CAO ĐẲNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH HỆ CHÍNH QUY

Kiến thức

Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành vào hoạt động nghề nghiệp.

Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý của kỹ thuật hình ảnh y học.

Mô tả được các phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học.

Kỹ năng

Phân tích được chất lượng hình ảnh y học.

Mô tả và phân tích được các biểu hiện bất thường hay gặp trên phim và đề nghị hướng chẩn đoán.

Thực hiện được một số kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ hạt nhân.

Phối hợp với Bác sỹ thực hiện một số kỹ thuật hình ảnh can thiệp.

Thực hiện được một số kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ hạt nhân.

Phối hợp với Bác sỹ thực hiện một số kỹ thuật hình ảnh can thiệp.

Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an toàn phóng xạ.

Tham gia tổ chức và quản lý được khoa chẩn đoán hình ảnh ở tuyến huyện

Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

Thái độ

Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành .

Khiêm tốn học tập vươn lên.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 Đủ tiêu chuẩn để có thể học tiếp lên cử nhân đại học.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM ĐA KHOA HỆ CHÍNH QUY

Kiến thức

Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, Y học cơ sở và chuyên ngành vào hoạt động  nghề nghiệp.

Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý cơ chế các xét nghiệm thông thường.

Mô tả được các phương pháp luận trong y học và nghiên cứu khoa học.

Kỹ năng

Pha chế được một số dung dịch chuẩn, thuốc nhuộm, thuốc thử, môi trường, sử dụng được các bộ thuốc thử  (Kit) phục vụ cho công tác xét nghiệm.

Làm được các xét nghiệm cơ bản về huyết học, truyền máu, hoá sinh, vi sinh, ký sinh trùng, miễn dịch, di truyền và giải phẫu bệnh và độc chất học lâm sàng.

Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.

Sử dụng và bảo quản được các trang thiết bị, hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng trong phòng thí nghiệm.

Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

Tham gia tổ chức và quản lý được phòng xét nghiệm ở tuyến huyện.

Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

Thái độ

Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành .

Khiêm tốn học tập vươn lên.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 Đủ tiêu chuẩn để có thể học tiếp lên cử nhân đại học.      

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH TRUNG CẤP  ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA HỆ CHÍNH QUY

Kiến thức

Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.

Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.

Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản – phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.

Trình bày được luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Kỹ năng

Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.

Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.

Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.

Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.

Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thái độ

Yêu ngành, yêu nghề, tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành .

Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 Đủ tiêu chuẩn để có thể học tiếp lên cao đẳng,  đại học.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH TRUNG CẤP  HỘ SINH HỆ CHÍNH QUY

Kiến thức

Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.

Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh phụ nữ và bà mẹ trước, trong và sau khi sinh con.

Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm  sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Kỹ năng

Thực hiện tốt y lệnh của Bác sỹ, phối hợp với Bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ trước, trong và sau khi sinh.

Nhận định tình trạng người bệnh, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng.

Tham gia công tác hành chính, quản lý hồ sơ, sổ sách, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.

Tham gia thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, các chương trình y tế chăm sóc,  bảo vệ sức khoẻ phụ nữ và trẻ em. Theo dõi, phát hiện và xử trí ban đầu những bất thường khi thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

Thực hiện quản lý sức khoẻ sinh sản; các kỹ năng thông tin, truyền thông công tác dân số và sức khoẻ sinh sản.

Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.

Thái độ

Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành .

Đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Khiêm tốn học tập vươn lên.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 Đủ tiêu chuẩn để có thể học tiếp lên cao đẳng,  đại học

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH TRUNG CẤP Y SỸ HỆ CHÍNH QUY

Kiến thức

Trình bày được những kiến thức cơ bản về:

Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.

Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường.

Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm  sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Kỹ năng

Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng bệnh thông thường.

Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu, tại tuyến y tế cơ sở.

Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.

Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế Quốc gia, phát hiện dịch bệnh  sớm, lập kế hoạch, triển khai thục hiện phòng bệnh và chống dịch.

Truyền thông giáo dục sức khoẻ ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.

Quản lý trạm y tế xã.

Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.

Thái độ

Thực hành ngề nghiệp theo luật pháp, tận tuỵ với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành .

Đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Khiêm tốn học tập vươn lên.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Đủ tiêu chuẩn để có thể học tiếp lên Bác sỹ.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH TRUNG CẤP  XÉT NGHIỆM ĐA KHOA HỆ CHÍNH QUY

Kiến thức

Trình bày được những kiến thức cơ bản về:

Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.

Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về các nguyên lý xét nghiệm thông thường.

Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm  sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Kỹ năng

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, hoá chất, bệnh phẩm, môi trường và pha chế được thuốc thử, thuốc nhuộm để làm xét nghiệm.

Tiến hành các xét nghiệm, theo chức trách được phân công, đúng quy trình kỹ thuật.

Nhận xét hoặc ghi kết quả xét nghiệm chính xác và trả lời đúng thời gian quy định.

Ghi hồ sơ sổ sách đúng quy định.

Tham gia xây dựng phòng xét nghiệm ở tuyến huyện và tuyến trung ương.

Tham gia lập kế hoạch thực hiện công tác xét nghiệm hàng tháng, quý, năm.

Quản lý và lưu trữ sổ sách, thống kê, báo cáo.

Vận hành, bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hoá chất.

Phát hiện các hỏng hóc và hiệu chỉnh được các sai lệch đơn giản của trang thiết bị.

Thực hiện kỹ thuật an toàn lao động và sơ cứu các tai nạn ở phòng Xét nghiệm.

Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

Thái độ

Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành .

Đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Khiêm tốn học tập vươn lên.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Đủ tiêu chuẩn để có thể học tiếp lên cao đẳng, đại học.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH TRUNG CẤP DƯỢC HỆ CHÍNH QUY

Kiến thức

Hiểu biết cơ bản về cấu tạo, tính chất lý, hoá của một số hoá dược thường dùng trong điều trị người bệnh.

Nắm vững quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hoá và thải trừ của  thuốc trong con người.

Nắm vững về tên khác, biệt dược, tác dụng, tác dụng không mong muốn, liều dùnấctcs dụng không mong muốn chỉ định, chống chỉ định, bảo quản một số thuốc thường dùng.

Hiểu biết Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

Mô tả được phương pháp luận khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn phục vụ chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh.

Kỹ năng

Quản lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, cấp phát thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh Dược phẩm đúng quy chế và đúng kỹ thuật.

Tham gia sản xuất thuốc thông thường trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng các cây, con, nguyên liệu làm thuốc.

Xác định nhu cầu và lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng đồng nơi làm việc.

Tham gia thực hiện các chương trình Y tế tại nơi công tác theo nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Thực hiện Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Thái độ

Tận tuỵ với nghề nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc chuyên môn, có lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh.

Khiêm tốn, học tập, quan hệ, hợp tác tốt với đồng nghiệp và không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Đủ tiêu chuẩn để có thể học tiếp lên cao đẳng, đại học.

Địa chỉ: Số 177, Đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Thanh Hóa.
Fax: (037)952514.

 

Bài viết cùng chuyên mục

Trường cao đẳng Y tế Thái Bình

Quy mô đào tạo và ngành đào tạo tăng lên hàng năm, năm 2001 trường đào tạo 2 ngành Trung cấp với quy mô 200 học sinh, đến năm 2008 trường đào tạo 6 ngành Trung cấp với quy mô 1200 học sinh.

Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh

Nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ các ngành học; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp y tế.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp các ngành: Cử nhân điều dưỡng, Điều dưỡng trung cấp, hộ sinh trung cấp, Dược sỹ trung cấp.

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, tuổi và giới.

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Năm học 2006 –2007 đã tuyển sinh khóa Cao đẳng điều dưỡng đa khoa chính qui đầu tiên với chỉ tiêu trên 100 sinh viên cung với 300 chỉ tiêu trung cấp ở các ngành điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ trung học.

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang có sứ mạng đào tạo nhân lực y dược chất lượng cao cho tỉnh Kiên Giang và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Cao Đẳng Y tế Huế

Đến tháng 7/1989, Trường Trung học Y tế Bình Trị Thiên được đổi tên thành Trường Trung học Y tế Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế trung học cho 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Trường Cao Đẳng Y tế Hải phòng

Tháng 3/2008 trường Trung học Y tế Hải Phòng được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng theo Quyết định số 1279 /QĐ- BGD&ĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỷ thuật y học, Y học cổ truyền, Dược.

Trường cao đẳng y tế Hà nội

Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giáo dục, và học tập cho các đối tượng đào tạo của trường trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế ban hành.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học để chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ chuyên môn

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Từ đào tạo Trung cấp chuyển sang đào tạo hệ Cao đẳng với đầy đủ các giảng viên theo các ngành đã khó, việc hoàn thiện đội ngũ, đảm bảo chất lượng.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

Địa chỉ 99 Hùng Vương, TP Đà Nẵng, Điện thoại 0511 3892062

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Phát triển quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.