Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

2012-10-24 07:40 AM
Năm học 2006 –2007 đã tuyển sinh khóa Cao đẳng điều dưỡng đa khoa chính qui đầu tiên với chỉ tiêu trên 100 sinh viên cung với 300 chỉ tiêu trung cấp ở các ngành điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ trung học.

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Y tế Khánh Hòa theo quyết định số 6004/QĐ- BGĐ&ĐT ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường có thể được chia thành các phân đoạn chính như sau.

Giai đoạn trường Trung học Y tế Phú Khánh

Năm 1975 tiếp quản cơ sở đào tạo của chế độ cũ, nguyên là trường Tá viên điều dưỡng được thành lập 1968, đến năm 1974 được nâng thành trường Cán bộ Điều dưỡng của vùng. 

Từ năm 1975 – 1978: Trường Cán bộ Y tế Phú Khánh – Đào tạo các khóa Y sĩ, Y tá, Hộ sinh, Xét nghiệm viên, Dược tá để kịp thời cung cấp đội ngũ cán bộ Y tế cho các tuyến y tế. 

Năm 1978: Trường trung học Y tế Phú Khánh được thành lập theo quyết định số 2888/QĐ- UB ngày 05/09/1978 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh.

Trong giai đoạn từ 1978 –1989 : Quy mô đào tạo của trường từ  600 đến 700 học sinh với đội ngũ gần 100 cán bộ – giáo viên. Đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế cho hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên bao gồm: y sĩ quốc lập, y sĩ dân lập (về sau là y sĩ tuyến cơ sở ), y tá trung học, hộ sinh trung học, y tá – hộ sinh sơ học, dược tá, y sĩ các chuyên khoa Mắt, Tai- Mũi- Họng, Răng hàm mặt, xét nghiệm sơ học.

Giai đoạn trường Trung học Y tế Khánh Hòa

Tháng 08/1989 tỉnh Phú Khánh dược tách thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Trường trở thành trường Trung học Y tế Khánh Hòa với qui mô đào tạo 600 học sinh ở bậc trung học. Các ngành đào tạo trong nhà trường là đào tạo mới y sĩ tuyến cơ sở ( định hướng chuyên khoa Sản- Nhi, vệ sinh phòng dịch- sốt rét, y học dân tộc ), điều dưỡng – hộ sinh trung học, dược sĩ trung học và các loại hình dạy nghề dài và ngắn hạn như : dược tá, diều dưỡng – hộ sinh thôn bản, nhân viên y tế thôn bản, nhân viên xoa bóp, …

Ngoài ra trường còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo lại và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế ở cán tuyến nhằm thực hiện nhiệm vụ vủa ngành y tế Khánh Hòa là nâng cao chất lượng dịch vụ khám – chữa bệnh và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Giai đoạn Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Tháng 10/2005 Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa được thành lập với nhiệm vụ: 

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ, dược tá, y học cổ truyền, kỹ thuật y học 

Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội từ khi công bố quyết định thành lập, nhà trường đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao Đẳng Y tế Khánh Hòa.

Trên cơ sở qui chế được phê duyệt nhà trường đã từng bước sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức để bước đầu hoạt động. 

Năm học 2006 –2007 đã tuyển sinh khóa Cao đẳng điều dưỡng đa khoa chính qui đầu tiên với chỉ tiêu trên 100 sinh viên cung với 300 chỉ tiêu trung cấp ở các ngành điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ trung học. 

Năm 2007 –2008: Tuyển sinh 250 chỉ tiêu Cao đẳng Điều dưỡng và 300 chỉ tiêu trung cấp.

Bên cạnh việc đào tạo cán bộ y tế cho tỉnh Khánh Hòa, những năm qua nhà trường còn nhận nhiệm vụ đào tạo hỗ trợ cho các tỉnh mới thành lập như DakNông, Ninh Thuận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế và của UBND tỉnh, Nhà trường đang có kế hoạch tăng cường đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất để xin phép thẩm dịnh mở thêm các ngành đào tạo mới bậc Cao đẳng và Trung cấp để đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho ngành y tế Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực.

Ngày 31/07/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định đề án xin mở ngành đào tạo của trường ở 2 ngành Kỹ thuật xét nghiệm và Điều dưỡng Nha khoa trình độ Trung cấp hệ chính quy.

Định hướng phát triển

Từ nay đến 2010

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất: phát triển đội ngũ giảng viên để tăng quy mô sinh viên lên 2500 – 3000 vào năm 2010.

Mở thêm các ngành đào tạo mới ở bậc cao đẳng: ngành điều dưỡng đa khoa sẽ mở thêm điều dưỡng chuyên ngành, kỹ thuật y học về nha khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, phục hồi chức năng, gây mê hồi sức để đáp ứng nguồn nhân lực ở các chuyên ngành cho này cho Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực.

Từ 2010 trở đi: Hoàn thiện việc xây dựng trường mới, bổ sung thêm các hạng mục cần thiết. Bổ sung và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý để có cơ sở lập đề án thành lập trường Đại học Y – Dược.

Địa chỉ: 84 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang  Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: (058) 352 1596.