Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

2012-10-24 07:39 AM
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang có sứ mạng đào tạo nhân lực y dược chất lượng cao cho tỉnh Kiên Giang và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Trung học Y tế được thành lập tháng 01 năm 1978 và được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y Tế vào ngày 8 tháng 6 năm 2006. Qua 30 năm trưởng thành và phát triển, trường đã đào tạo mới và đào tạo lại hơn 10.000 lượt cán bộ đạt trình độ trung sơ cấp cho tỉnh và một số tỉnh lân cận. Các lớp Y sỹ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sĩ, Dược tá, Lương y… ra trường hàng năm đã từng bước bổ sung nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới y tế đến tận xã ấp chăm lo sức khỏe người dân thể hiện quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đến sức khỏe người dân nơi một tỉnh biên giới hải đảo. Có hơn 300 cán bộ y tế từ trường y tế Kiên Giang nay đã tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, trong đó có nhiều người đạt sau đại học như BS chuyên khoa cấp I, Cấp II trở thành cán bộ cốt cán trong ngành.

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang có sứ mạng đào tạo nhân lực y dược chất lượng cao cho tỉnh Kiên Giang và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường luôn phát huy nội lực, tăng cường hợp tác với các trường y dược trong và ngoài nước nhằm đảm bảo hội nhập và phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Phấn đấu phát triển các nguồn lực để sớm trở thành trường đại học y dược trong thời gian sớm nhất.

Liên kết với một số trường đại học đào tạo một số lớp đại học và sau đại học nhằm tạo thuận lợi cho người học. 

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ sức khỏe nhân dân theo quy định của Luật khoa học và Công nghệ, Luật giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.

Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn đúng theo quy định, phù hợp với yêu cầu chung.

Tuyển sinh và quản lý người học, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình đào tạo.

Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.

Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường cao đẳng do Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành.

Điện thoại: Số 14 Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 0773.86.34.31. Fax: 0773.877.364.