Cấp cứu chấn thương hàm mặt

2012-11-11 07:39 PM

Nếu lưỡi có khuynh hướng tụt ra sau, cho bệnh nhân nằm đầu nghiêng 1 bên, dùng kẹp kéo lưỡi hoặc xỏ chỉ qua đầu lưỡi kéo ra trước.

Cấp cứu bước đầu được theo trình tự về cấp độ ưu tiên như sau:

Làm thông đường thở.

Chặn đứng chảy máu.

Trị choáng.

Kiểm tra các vết thương phối hợp.

Chẩn đoán vết thương hàm mặt.

Làm thông đường thở

Kiểm tra xem bệnh nhân có thở dễ dàng hay không. Các dấu hiệu sinh tồn.

Lấy các dị vật đường hô hấp nếu có như hàm giả, máu đông, chất ói mửa, các mảnh xương gẫy.

Hút đờm, máu; cho bệnh nhân ngồi dậy, hay nằm nghiêng (nếu bệnh nhân bị tổn thương cột sống).

Đặt túi khí quản qua miệng hay mũi (ống khí quản không để quá 48giờ).

Nếu lưỡi có khuynh hướng tụt ra sau, cho bệnh nhân nằm đầu nghiêng 1 bên, dùng kẹp kéo lưỡi hoặc xỏ chỉ  qua đầu lưỡi kéo ra trước.

Nếu các biện pháp trên không hiệu quả, có chỉ định mở khí quản.

Chặn đứng chảy máu

Nhét bấc mũi trước.

Nhét bấc mũi sau.

Cố định đoạn gẫy.

Băng cằm đầu.

Khâu vết thương trong miệng hay ngoài da.

Thắt động mạch.

Chất cầm máu

Premarin 20mg I.V. -  7,5 mg viên uống.

Adrenosem salicilate : Adrenoxyl 5mg I.M. - 2,5mg (uống)

Thrombin ống chứa 5000đvi thrombin; 2,5ml dung dịch muối đẳng trương.

Gelfoam (Spongel): Để khô đặt nơi vết thương hay pha với thrombin, hay pha loãng với dung dịch Penicilin 5.000-10.000 đv/ml đặt vào vùng chảy máu hay nhét vào hốc xương.

Oxidized cellulose (Oxycel Surgecel).

Truyền máu.