Viêm phổi thùy do Streptococcus pneumoniae

2013-03-11 01:39 PM

Viêm phổi thùy do Streptococcus pneumoniae. Phim thẳng trước sau (A) và nghiêng bên (B). X quang phổi cho thấy đám mờ thùy giữa phải.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Sự xuất hiện X quang viêm phổi thùy không cụ thể cho bất kỳ sinh vật gây bệnh duy nhất, mặc dù có những sinh vật cổ điển chỉ điểm trên X quang viêm phổi. Streptococcus pneumoniae là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất của viêm phổi thùy.

Viêm phổi là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong do các bệnh truyền nhiễm. 

Diễn biến của viêm phổi thùy phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh, yếu tố vật chủ và sự hiện diện của các biến chứng. Viêm thùy phổi có thể biểu hiện với ho, khó thở, sốt, rét run, khó chịu, đau thuộc về viêm màng phổi và thỉnh thoảng ho ra máu.

Viêm phổi thùy do Streptococcus pneumoniae

Hình. Viêm phổi thùy do Streptococcus pneumoniae.

Viêm phổi thùy do Streptococcus pneumoniae. Phim thẳng trước sau (A) và nghiêng bên (B). X quang phổi cho thấy đám mờ thùy giữa phải.

Bệnh nhân nữ 29 tuổi bị viêm phổi phế cầu khuẩn.