Nhiễm khuẩn gây viêm phổi thùy trên XQ và CT

2013-03-12 01:27 PM

Diễn biến của viêm phổi thùy phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh, yếu tố vật chủ và sự hiện diện của các biến chứng, Viêm thùy phổi có thể biểu hiện với ho, khó thở.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Sự xuất hiện X quang viêm phổi thùy không cụ thể cho bất kỳ sinh vật gây bệnh duy nhất, mặc dù có những sinh vật cổ điển chỉ điểm trên X quang viêm phổi. Streptococcus pneumoniae là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất của viêm phổi thùy.

Viêm phổi là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong do các bệnh truyền nhiễm. 

Diễn biến của viêm phổi thùy phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh, yếu tố vật chủ và sự hiện diện của các biến chứng. Viêm thùy phổi có thể biểu hiện với ho, khó thở, sốt, rét run, khó chịu, đau thuộc về viêm màng phổi và thỉnh thoảng ho ra máu.

Nhiễm khuẩn gây viêm phổi thùy trên XQ và CT

Hình. Nhiễm khuẩn gây viêm phổi thùy trên XQ và CT.

A: X quang ngực thẳng trước sau cho thấy hình mờ tròn được xác định trong vùng phổi dưới bên phải.

B: Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) (5 mm chuẩn) thể hiện khối mờ thùy dưới bên phải.

Bệnh nhân đàn ông 58 tuổi bị viêm phổi do Streptococcus pneumoniae.