Viêm phổi sặc thức ăn

2013-03-12 01:34 PM

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao CT 1 mm chuẩn chứng tỏ mặt đất Opacity kính, tiêu điểm nhỏ hợp nhất, và áp xe ở thùy dưới bên phải. Opacity rõ nốt.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

A: X quang ngực thẳng trước sau cho thấy mờ thùy dưới bên phải. Ghi nhận được sẹo và mất khối lượng của thùy trên bên trái do bệnh lao trước.

B: Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao (CT) (1 mm chuẩn) chứng tỏ mặt đất Opacity kính, tiêu điểm nhỏ hợp nhất, và áp xe (thẳng mũi tên) ở thùy dưới bên phải. Opacity rõ nốt (đầu mũi tên) được hiển thị trên hình ảnh tuần tự đại diện cho phế quản đầy với mô mềm.

Nội soi phế quản đã chứng minh thức ăn phế quản dưới bên phải với các thực vật. Bệnh nhân là nữ 69 tuổi.

Viêm phổi sặc thức ăn.

Hình. Viêm phổi sặc thức ăn.