Tướng đôi mắt của nữ nhân

2017-10-02 08:44 PM

Mắt đàn bà trước hết phải thanh tú, trong vắt như nước hồ thu, thanh tú nhưng cái nhìn chánh trực. Hình con mắt phải nhỏ thuôn dài như chiếc lá rau răm.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Và cũng gần như hết thẩy mọi thi nhân xưa nay không ai là không ca tụng đôi mắt người đàn bà, cùng nhận rằng qua đôi mắt có thể hiểu được tâm hồn.

Đối với tướng học, mắt là bộ vị tối trọng yếu vì mắt là nơi ban đêm cho tinh thần trú ngụ, ban ngày cho tinh thần biểu lộ.

Sách Thần Tướng Thủy Kính viết:

Thiên địa ci đại, thác nhật nguyệt vi minh

Nhất thân chi vinh, thác lưỡng mục chi quang

Nhật nguyệt năng chiếu vạn vật

Lưỡng mục năng tri vạn tình

Nghĩa là:  trời đất cao rộng phải nhờ hai vầng nhật nguyệt chiếu sáng, đời người vinh nhục trông ở nhãn quang. Mặt trời mặt trăng soi rõ vạn vật, đôi mắt có thể biết vạn tình.

Giàu hai con mắt, khó đó hai bàn tay  lời kêu vang của người hành khất chứa đựng đầy tướng lý.

Mắt theo nhận thức của tướng học gồm ba phần: a) Hình, b) Quang, c) Tì vết. Tuy phân làm ba đấy nhưng rút lại chỉ có quang là chủ yếu. Vì hình hay tì vết đều chỉ có tác dụng gây nên sự tốt hay xấu cho quang mà thôi.

Ngoài ra, mắt thường đi đôi với các bộ vị khác là đôi mày. Lông mày được ví như cái nhà cho mắt.

- Đôi mắt mang tướng cách tốt cần phải có những điều kiện gì ?

Theo các cổ tướng thư, đôi mắt mang tướng cách tốt là:

Nhãn trường nhi thâm quang nhuận

(Mắt dài, lông mày sâu, quang mắt sáng và nhuận)

Hắc như điểm tất thông minh văn chương

(Con ngươi đen bóng như vết sơn, thông minh và văn chương)

Hàm thần bất lộ sước nhiên hữu quang

(Sáng mà không lộ cái sáng ra quá)

Đôi mắt mang tướng cách xấu thường như thế nào ?

Theo cổ tướng thư, đôi mắt mang tướng cách xấu là:

Phù nhi lộ tinh yểu tử

(Quang nổi ra ngoài, con ngươi ra khỏi tròng mắt yểu chết)

Đại nhi đột, viên nhi nộ tróc thọ

(Mắt to tròng mắt lồi, mắt tròn trông như giận dữ không sống lâu)

Đôi mắt đẹp, tướng ách thật đơn giản nhưng cũng thật khó kiếm. Trong dân gian, mắt xấu rất nhiều.

Thần Tướng Toàn Biên có ghi những điều không nên đối với đôi mắt

(áp dụng cho cả nam lẫn nữ) như sau:

Nhãn bất dục nộ, mắt đừng như giận dữ

Lũ bất dục xích, tia máu trong mắt chớ nên đỏ

Bạch bất dục đa, lòng trắng không nên quá nhiều

 Hắc bất dục thiểu, lòng đen không nên ít quá

Thế bất dục kiên, cái thế mắt chớ kiên ngạnh

Thị bất dục thiên, khi nhìn đừng nhìn thiên lệch

 Thần bất dục khốn, thần mắt chớ có khiếp nhược

Quang bất dục lưu, ánh mắt không nên tràn ra ngoài

Dưới đây là những câu  quyết  của Đạt Ma Sư Tổ về nhãn tướng:

Tú nhi chính, tế nhi trường, định nhi xuất, thượng hạ bất bách

Mắt đàn bà trước hết phải thanh tú, trong vắt như nước hồ thu, thanh tú nhưng cái nhìn chánh trực. Hình con mắt phải nhỏ thuôn dài như chiếc lá rau răm. Mắt định thần rồi qaung mới xuất, nghĩa là tinh thần vững vàng không lơ đãng hôn mê. Trên và dưới mắt không thấy lòng trắng.

Tú nhi trường tất cận quân vương, mắt thanh tú mà dài, con gái thường gặp quý nhân

Đại nhi quang đa tân điền trang, mắt lớn, ánh mắt tú lệ, cửa cao nhà rộng.

Xích ngân xâm đồng quan sự trùng trùng, lòng trắng có nhiều tia đỏ chạy vào con ngươi, dễ tù tội.

Mục xích tinh hoàng tất chủ yểu vong, mắt đỏ con người sáng có ánh vàng, chết non.

Mục vĩ tương thùy phu thê tương ly, hai đuôi mắt cạp xuống, vợ chồng xa lìa.

Nhãn trung hắc tử nữ đa gian, lòng trắng có chấm đen như nốt ruồi, con gái hay có tính gian

Nhãn nội đa mạch nữ sát phu, mắt nhiều lòng trắng, đàn bà sát phu hoặc khắc hại chồng, nếu đàn ông da bâch là loại người ngu.

Nhãn thâm định thị phiếm tư lương Đới khắp phương phụ tử bất cường

Mắt sâu hoằm vào là tướng thiếu ăn, lại đầy nước mắt như khóc thì hại chồng hại con.

Nhãn như nhật nguyệt yêu phân minh Phượng mục long tinh thiết yêu thanh Tối phạ hoàng tinh kiêm xích mạch Nhất sinh hung hại hoạt vô thành

Mắt như vầng nhật nguyệt, đen trắng phải phân minh, mắt phượng dài, mắt rồng lớn đầy quang thái cần phải trong sáng. Sợ nhất là con ngươi vàng và lòng trắng có nhiều giây đỏ, suốt đời tai họa, làm việc gì cũng chẳng thành.

Đoản tiểu chủ ngu tiện, mắt vừa ngắn vừa nhỏ là loại vừa ngu lại vừa hèn.

Viên tiểu đoản thâm kỳ tướng bất thiện, mắt tròn nhỏ, ngắn sâu là tướng bất lương.

Thượng bạch đa tất gian, hạ bạch đa tất hình, mắt đàn bà thấy lòng trắng phía trên là gian, lòng trắng phía dưới là hình phu.

Lưỡng nhãn phù quang, song luân phún hỏa, hung ác đạo gian chi đồ, hai mắt sáng quắc hung ác hoặc hai mắt đỏ ngầu, loài trộm cướp.

Nhãn quang như thủy, nam nữ đa dâm, mắt ướt con trai con gái đều đa dâm

Mục hồng ngữ kết hiếu sắc vô cùng, mắt hơi hường hường, nói năng ngập ngừng là người hiếu sắc vô cùng.

Cổ tướng thư có ghi chép những tướng mắt thường thấy ở nữ nhân:

Mắt phượng: Mắt dài, quang nhãn từ tường.

Phượng nhãn ba trường học vấn cao

Siêu quần xuất chúng áp anh đào

Thế gian thử nhãn thành nan đắc

Đắc liễu chi nhân vạn lý cao

nghĩa là: Mắt phượng con trai con gái học vấn cao, tài siêu quần xuất chúng.

Thế gian khó lòng tìm thấy đôi mắt phượng. Người mắt phượng tha hồ bay lượng trên cao ơn vua lộc nước.

Mắt bồ câu: Mắt ngắn hơn mắt phượng một chút, nhưng bắt buộc phải hai mí.

Thước nhãn ba vân trùng thượng trường

Bình sinh tín thực hựu trung lương

nghĩa là: Mắt bồ câu trên mí mắt có văn trường (tức hai mí) là người trung lương tín thực (dĩ nhiên ánh mắt cũng phải đẹp như mắt phượng).

Mắt gà: Mắt tròn nhỏ, hơi có màu vàng.

Kê nhãn tiểu viên đới đạm hoàng

Gian dâm tính cấp hiểu trung lương

Cái đầu thị vĩ bôn ba tẩu

Tác thiết mưu sinh hỗn nhất trường

nghĩa là: Mắt gà nhỏ và tròn sắc màu vàng. Loại người gian dâm, tính vội vã ít trung hậu. Suốt ngày lêu lỏng ngoài đường, xó chợ. Thường mưu sinh bằng nghề móc túi, cướp giật.

Mắt rắn: Mắt tròn màu hồng con ngươi lộ.

Kham thán nhân tâm độc tự sà

Tinh hồng viên lộ đới hồng sa

Đại gian đại trá như lang hổ

Thử mục chi nhân tử đả gia

nghĩa là: Buồn thay lòng độc địa hơn loài rắn là những người có đôi mắt đỏ hồng, co ngươi lộ, cực gian trá bất nhân, con trai đánh cả bố, con gái giết chồng.

Mắt chim uyên ương: Nhãn quang tú lệ, hơi phơn phớt hường hường, con ngươi lộ.

Nhãn tú tinh hồng nhuận hữu sa

Tinh viên vi lộ tự đào hoa

Phu thê hòa mục đồng giai lão

Nhàn dật tham dâm phú quí gia

nghĩa là: Mắt đẹp thanh tú, ánh mắt hơi phơn phớt hồng, tròn và tinh hơi ộ lại ươn ướt. Đời sống vợ chồng hòa thuận trăm năm đầu bạc, cuộc sống vất chất đầy đủ chỉ phải cái tham dâm.

Mắt chuột: Mắt nhiều lòng đen lại hay nhìm trộm.

Thử nhãn hắc đa quang hựu mang

Đê đầu du thị ý bàng hoàng

Đố nhân đố vật hoàn đa hại

Du thiết doanh sinh một trú trường

nghĩa là: Mắt chuột nhiều lòng đen, ánhmắt lúc đục lúc trong, ưa cúi đầu nhìn trộm có vẻ hoảng hốt. Có đôimắt như vậy thì tâm địa ghen tị, hại người, thích trộm cắp. Đàn bà dễ đi ngang về tắt.

Mắt đào hoa: Mắt lúc nhìn ai hơi mỉm cười, quang nhãn như mê và thật ướt

Nam nữ đào hoa nhãn bất nghi

Phùng nhân ví tiếu thủy quang mê

Nhãn bì thấp lệ tham dâm cực

Tự túc hoan ngu lạc thả hỉ

nghĩa là: Cả nam lẫn nữ đều không nên có đôi mắt đào hoa. Có đôi mắt ấy cứ hễ trông thấy ai là mỉm cười, quang nhãn như mê, đôi mắt thật ước, lòng cực tham dâm, ham vui.

Các thầy tướng tại Hương Cảng và Đài Loan khi tranh luận về cái chết cô đào chiếu bóng thời danh Lâm Đại đều đồng ý với nhau một điểm: tại đôi mắt mà bất thiện chung.

Mắt Lâm Đại đã có  hung quang  lại thêm tính tình bạc tháo (vội vã, nóng nảy quá mức). Hung quang có nghĩa là quang lộ hay nói nôm na là mắt lóng lánh sáng như thủy tinh. Hung quang là tướng lý của hình thể, bạo tháo là tướng lý của tâm tình.

Hung quang trên đôi mắt không phải là tướng chết yểu mà là chết thảm hoặc chết đột ngột.

Theo cổ tướng thư, qaung của đôi mắt mà lộ thì tài cũng lộ, tài gỉoi mà lộ ra tất dễ bị người ghét, lưỡng quyền cao trông thấy ánh sáng bóng gọi là quang cao, cho nên quyền cao dễ chiêu oán. Rồi đến mắt hung, có đôi mắt hung thường tính hung, tính hung tất dễ chiêu họa.

Phàm những ai đôi mắt quang lóng lánh tràn ngập ra bên ngoài bất luận nam nữ đều có thể một phút nóng nảy phẫn uất mà giết người hay tự sát. Khác nhau chỉ ở chỗ đàn ông khí cương, chướng ngại mạnh hơn nên giết người, còn đàn bà hướng nội hơn nên tự sát. Đa số những người có cặp mắt quang xạ thường đi cặp với quyền cao, tính hung. Nếu như nam tử, mắt quang ánh quá lộ quyền cao và tính hung, cuộc đời dễ có thể bị đưa đẩy đến chuyện giết người hoặc bị người giết, hoặc thấp hơn nữa là tự sát. Đồng thời, loại người này thường đặt vào địa vị hay hoàn cảnh của quyền sinh sát. D0ọc trog lịch sử phần lớn thấy những kẻ nắm quyền sinh sát bị hung tử, bị giết hay tự sát, do tính hung giết người không gớm tay, vô tình nghĩa.  Loại người quang  lộ  quyền  cao mà tính không hung phần lớn tránh được họa này. Tỉ dụ, Gia cát Khổng Minh tài lộ, quyền cao nắm sát sinh quyền, đã chết an lành nhờ thái độ văn nhã, ninh tĩnh,phúc tướng.

Lại nói về Lâm Đại, nàng vừa mắt quang lộ hung, vừa quyền cao, vừa tính tình luôn luôn giận dữ, lúc giận dữ chẳng kiêng dè gì hết. Trông hình tướng của Lâm Đại, toàn thân đầy đặn không thấy điểm nào biểu hiện vẻ hồng nhan bạc mệnh, khó dám đoán nàng sẽ tự sát nếu không xét cho tỏ tường tướng cách tài lộ (quang lộ), quyền cao cộng vào đó cái ngạo khí hễ gặp sự bất như ý, ức uất đầy ngực, kết quả đi vào con đường tự sát.

Tướng pháp Trung Quốc có câu:

Phượng mục cung mi quan vận hanh thông

Phàm tướng mạo sinh ra có đôi mắt phượng phối hợp cùng đôi mày cong cút như cánh cung, thể nào người ấy cũng thuộc loại quý cách, đàn bà lấy chồng sang, đàn ông giương danh trong đám quan chức.

Đời nhà Thanh, có ông Trương Hồ từ lúc nhỏ đã thông dĩnh, có trí hơn người, được coi như thần đồng. Đã có lần gặp vị tướng sư xem cho bảo rằng:

 Tướng mạo đoan chính, đầu tròn, chân dày thuộc quý cách của người phía Bắc, tinh thần trong sáng, khí đủ thêm cái linh mẫn tú của Nam phương, nam nhân sinh bắc tướng, nếu thời đến sẽ phát như sấm sét. Trương thị còn có cặp mắt phượng, đôi mày cánh cung, mặt mày, tam đình quân xứng tướng mạo đường đường, quan vận hanh thông vô tả.

Lúc ấy, Trương Hồ hiếu kỳ mới hỏi tướng sư về cách quan sát phượng mục cung mi, vị tướng sư mới giảng:

Phương mục là đôi mắt dài không mở lớn mà cũng không quá nhỏ (bất đại, bất tế, lượn như làn sóng - trường ha hình), lòng đen con mắt thật đen và sáng, theo sách cổ có câu thơ về phương nhãn rằng:

Phượng nhãn ba trường quý tự thành

Ánh quang tú khí tựu thần thanh

Cung mi, hình cong như vành trăng, đuôi mày càng tươi như khí lực của mi hãy còn đùn ở dưới.

Người có phượng nhãn không  chỉ  có hiển  quý, phát đạt lại  còn lấy  được vợ thông minh, hiền thục, đàn bà thì đắc quý phu.

Trương Hồ đỗ cử nhân xong, hoạn lộ cứ thế mà rong đuổi hết đời nhà Thanh sang đời Dân Quốc nắm quyền lớn về tài chính, cuối cùng làm Tổng trường tài chính trong nội các Viên Thế Khải.

Vì Trương Hồ phu nhân  rất  đẹp lại  hiền nên  mặc dầu quyền  cao  chức trọng, tiền bạc như nước mà họ Trương chẳng biết đến người đàn bà nào khác. Về sau thấy mình đã già nên kém nhan sắc, Trương phu nhân liền tìm cách cho chồng lấy một cô hầu trẻ đẹp của bà làm tar81c thất hầu hạ sớm hôm.

Năm Trương Hồ 80 tuổi, nhân ngày sinh nhật, rượu vào cao hứng, ông kể lại chuyện xem tướng ngày xưa và tỏ ý khâm phục vô cùng.

Bài viết cùng chuyên mục

Tướng sắc luận ở phụ nữ

Sắc diện của nữ nhân tương đối giản dị hơn nam nhân. Vì đàn bà chủ huyết, chỉ cần huyết tốt, da dẻ sáng sủa, mịn màng là đủ.

Thảo luận về tướng mệnh đàn bà

Xem tướng trọng nhất là cái thần, thứ hai đến khí. Con người sở dĩ có thể sinh tồn được nhờ thần khí. Nếu thần mất đi, khí thoát đi thì phải chết

Tướng phụ nữ trinh đức thọ linh thi

Thủ như ưng qua giáp như sang, Sỉ bạch thần hồng nhan sắc trang, Bất thụ triều ân phong mệnh phụ, Thông minh tiêm sảo hiệu hiền lương.

Tướng phụ nữ phú quý phúc trạch thi

Ngồi chắc nhu núi, dung nghi đẹp đẽ Bước đi từ tốn như rùa lên khỏi nước Tóc sáng, trán tròn, thần khí đủ Chồng sang, con giỏi hạnh phúc đầy.

Tướng nữ nhân dâm dật ca

Đàn bà lưỡng quyền lớn lại thêm trán dô cao thành ra tam quyền thì sát phu. Trán lệch lẹo hẹp nhỏ thì ly phu. Nếu tiếng nói ồ ồ như đàn ông lấy ba chồng chưa thôi.

Đố khí ca tướng mệnh đàn bà

Đàn bà nhìn sắc như chim ưng, thỉnh thoảng hay ngoái lại đằng sau. Ăn như con dê ăn, ăn vội ăn vàng, đi dướn dướn như sẻ nhảy.

Phụ nhân thập tiện ca tướng mệnh đàn bà

Tà ỷ môn như lập, Nhân lai trắc mục thùy, Thác tai tịnh giảo sỉ, Cô cố chỉnh thường y, Tọa lập tần giao thoái, Vô nhân khúc xướng đê, Thôi song dữ bác dũ.

Đạt ma sư tổ tướng pháp

Phương pháp rất gọn ghẽ nhưng thâm ảo vô cùng, Chỉ căn cứ vào đó, có thể luận thành mấy pho sách cho tướng học.

Vĩnh lạc bách vân, tinh hoa tướng đàn bà

Người đàn bà hình thể như con phượng mới là đại quý. Phượng hình thì mặt tròn dài, mi như cánh cung, mắt nhỏ thuôn dài, nhiều tú khí, cổ tròn dài

Tướng dâm ở phụ nữ

Đối với nữ nhân, mũi, mắt, lông mày, răng, miện tóc, tai không chỉ liên quan đến thân phận mà còn liên quan đến tình dục nữa.

Dâm tướng là xấu hay tốt

Vợ chồng ăn ở là việc mở đầu cho quần luân cũng là điều trước nhất của tạo hóa. Nam nữ giao tiếp để cho âm dương được thuận vậy nên Khổng Tử ca tụng việc hôn nhân là trọng đại.

Tướng hồng nhan bạc mệnh

Hồng nhan còn cần điều kiện khác nữa là chứa chất tài hoa, thông tuệ, duyên dáng và tình tứ, nếu đẹp mà ngu như bò thì không thể liệt vào loại hồng nhan.

Tướng tình duyên xấu

Mặt dài, trán cao gọi là mã diện, người đàn bà mã diện hay cô độc không lấy chồng, hoặc khắc phu lấy chồng chồng chết, hoặc chín hãm vào mối tình bất chính.

Tướng cách có tình duyên

Người đàn bà có đủ ngũ tú, cốt tú, nhục tú, huyết tú, khí tú, chất tú chẳng những tình duyên hạnh phúc mà còn lấy chồng sang quí, cuộc sống phát đạt nữa.

Ước mơ và duyên số

Có duyên với nhau thì dù ngàn trùng xa cách mà vẫn gặp được. Không có duyên với nhau thì đứng trước mặt mà vẫn không thấy.

Tướng tình với duyên của phụ nữ

Đông phương khác Tây phương coi việc biết cho thật đủ người yêu hay người bạn trăm năm của mình là một điều tố cần thiết.

Tướng tai của nữ nhân

Tai người ta trên y lý cơ thể học vừa liên hệ tới óc lại vừa thông với thận giao truyền của tim. Thận khí vượng thì tai rất thính, thận khí suy thì tai nghễnh ngàng.

Tướng môi răng và lợi của nữ nhân

Môi trên, mội dưới phải bằng bặn, không được môi trên chùm môi dưới hoặc ngược lại nếu môi dưới quá thượng hay môi trên cái hạ đều là tướng cô khổ.

Tướng miệng của nữ nhân

Trước khi xem hình tướng của cái miệng thì phải xem lời ăn tiếng nói tức là khẩu đức của người đàn bà đã. Nói đĩnh đạc, ôn hòa vừa đủ những gì cần nói gọi là khẩu đức.

Tướng nhân trung của nữ nhân

Nhân trung rất quan trọng đối với nữ nhân tướng vì nó liên can đến vấn đề con cái, đến thọ mệnh, đến tính tình phúc hậu hay gian ngoan.

Câu chuyện về tướng mũi nữ nhân

Đoạn khước sơn căn tiêm khước tị. Hình phu vị liễu lưu hình nhĩ. Đàn bà mà sơn căn gẫy hãm, mũi nhọn là tướng hình phu khắc tử.

Tướng mũi nữ nhân

Chế độ xã hội trong đó người đàn bà chấp nhận đức ông chồng làm chủ thể, thì đương nhiên phu tinh cũng trở nên quan trọng với tướng số đàn bà.

Tướng đôi mày của phụ nữ

Chân mày đàn bà càng về cuối sắc càng trắng bạch ra thì phải bị đàn ông ghét bỏ sau thời gian chung sống, hay sau một thời gian yêu thương.

Tướng da đầu bộ và diện tướng của nữ nhân

Tướng đầu đối với nam nhân còn nhiều chi tiết gấp bội vì đàn ông tiếp giáp với công danh gần hơn, nên cần phải xem những quí cốt ở trên đầu.

Tướng da và cơ nhục của đàn bà

Trắng của con gái mà trắng như phấn như mỡ heo là tối kỵ, trắng như thế là dâm tiện, cho nên cần phải có pha chút hồng và vàng phơn phớt.

Tướng mái tóc của nữ nhân

Câu phú trên áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Nếu tách rời ra thì đàn ông không nên có tóc quá rậm vì tóc rậm của đàn ông chỉ khỏe.

Tướng về diện văn ở phụ nữ

Phàm những ai đa tư đa lự, từng cục bộ trên mặt thường chịu sự khiên dẫn của tư tưởng tác dụng vào, ngày này qua tháng khác lâu dần thành thếp răn.

Tướng qua thân thể và tướng lý ở phụ nữ

Khoa hoc Tây phương chuyên dùng lối thực sự cầu thị trọng kinh nghiệm, cho nên khi phân tích con người chia ra thế nào giải phẫu học, tâm lý học

Câu chuyện về tướng nốt ruồi

Vùng Quảng Đông, ở huyện Khúc Giáng có một phủ đường rộng lớn của tướng quân họ Mạc, ngoài cửa thấy có treo mấy chữ Bình khấu đại tướng quân.

Tướng nốt ruồi ở phụ nữ

Đến như con người ta, nếu chứa chất mỹ chất tất nảy ra hắc tử để thể hiện điều quý, nếu mang chất nhơ đục sẽ sinh ra ác chí để biểu hiện cái tiện.

Tướng cách vinh nhục của phụ nữ

Tướng học thường nhắc đi nhắc lại danh từ nhuận nghĩa của nó là mịnh màng, không sép hay trệ, không nặng nề ủng thũng.

Tướng yêu phụ

Đặc tính của yêu phụ dùng sắc ính như một vũ khí để đưa mình lên ngôi vị bạo chúa, biến lũ đàn ông thành thần hạ, thành đồ cjơi tuyệt đối phục tòng, tôn thờ.

Tướng tuổi và nữ tính

Theo các nhà tâm lý học Tây phưong thì đàn bà rất kỳ quái. Cô gái 17,18 tuồi luôn luôn thích mình lớn hơn, ai hỏi tới tuổi thường đáp sắp 19.

Tướng nhan sắc và tướng cách

Chỉ có tướng cách tốt mới khả dĩ có một thân phận hay, nếu tướng cách xấu thì thân phận nhất định dở. Đó là lý luận của tướng học đã xây dựng trên mấy ngàn năm kinh nghiệm.

Tướng về nhan sắc

Nói đến nhan sắc trước hết mỗi người phải tự lột bỏ đi cái thiên kiến của anh chàng lấy được cô vợ chột mắt rồi trông đàn bà trong thiên hạ ai anh ta cũng thấy thừa một mắt.

Tướng đường con cái của phụ nữ

Tướng Mệnh học rất chú ý đến đường con cái của nữ nhân, cô độc cô quả được kể là tướng đáng buồn, tướng đông con nhưng sinh quí tử hay không.

Những câu thơ câu phú về tướng khắc phu

Xem tướng muốn cho tinh tường không bỏ sót thì phải thuộc kỹ những câu thơ nhất là phú của tiền nhân đã vần điệu hóa các định lý tướng cách.

Xem tướng về thảm kịch Vương Ấu Ngọc

Hậu hội dã tri câu hữ nguyện, vị trí hà nhật thị giai kỳ, tâm hạ sự, loạn như tì, hảo thiên long dạ hoàn hư quá, cô phụ ngã, lưỡng tâm tri nguyện quân gia.

Tướng khắc phu

Con nhà giàu nếu tướng cách không ra gì thì đường chồng con cũng không ra gì, trái lại con nhà nghèo tướng cách tốt thì đường chồng con sẽ hay.

Xem tướng đường chồng con

Người đàn bà đẹp thường bị lung lạc làm đĩ vì trong vẻ đẹp chứa chất một tướng cách cực xấu. Người đàn bà xấu thường lấy được chồng sang.

Tinh hoa tướng pháp

Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì nhất ác mà bảo rằng hung. Cần phải biết phép gia giảm thừa trừ.

Phép phối hợp của thuật coi tướng

Thế gian cực hiếm người mười phân vẹn cả mười. Đa số được một hay hai điểm tốt. Những điểm tốt ấy sẽ thành xấu nếu nó không có sự phối hợp.

Xem tướng khí sắc phụ nữ

Thần là mầm của tinh. Tinh khoẻ nên thần sáng. Thần sáng thì mắt thanh tú. Cho nên trai cần có đôi mắt hắc quang sạ nhân.

Tướng bên trong và ám phá tướng của phụ nữ

Tướng học cũng không bỏ sót điều quan trọng trên đây. Chỉ khác là tướng học đi tìm cái đẹp bên trong để tìm đến một hiểu biết khác biệt với hội hoạ.

Tướng pháp cổ đối với tướng phụ nữ

Chỗ dụng của thể nhu là nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và đạo.

Tướng đa truân

Có người thân thế thấp kém nhưng tinh thần, tư cách thanh cao, xuất thân ca kỹ làm tì thiếp nhưng thực sự là một hiền phụ.

72 tướng dâm của phụ nữ

Đọc 72 tướng của Viên Liễu Trang kể trên đây, đàn bà chẳng mấy ai tránh khỏi không có một trong những tướng đó. Nếu vậy thì đàn bà tiện dâm hết rồi còn gì.

Tướng mệnh gió đánh đò đưa

Người đàn bà này chỉ là đóa hoa cắm trong bình cho đẹp vì thế thái nhuyễn nhược, nhất nhất cái gì cũng phải dựa vào chồng.

Tướng mệnh phụ nữ tối kỵ đới đào hoa

Những phụ nữ dâm đãng, đám ca nhi, bọn con gái của vũ trường những bà thiếp hầu bị bỏ rơi, hoặc những giai nhân danh tiếng.

Tướng hồng nhan bạc mệnh

Phiêu bạt giang hồ là ca kỹ, lẽ mọn nghĩa là không phải chỉ có nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương mà thôi.

Nữ nhân và tướng mệnh

Nếu không căn cứ vào triết lý của định mạng thì người ta không làm thế nào giải thích được hiện tượng Tây Thi.

Khắc phục ác vận trong tướng học

Câu tục ngũ họa tòng khẩu xuất, đa ngôn đa quá, có ý nói nếu kìm giữ mồm miệng thì đỡ phiền lụy, điều này đâu phải không có lý.

Tướng tam hàn và tứ thập nhất kỵ

Cân là gân, người mang tướng cân hàn hay ngồi co ro, rụt đầu, co lưng, so vai, bó gối mặc dầu trời nóng bức, rét ở trong rét ra.

Tướng lục ác, lục tiện, thập sát, thập đại thiên la cửu đại không vong

Tướng mệnh khảo luận, môi không che được răng là người bất hòa. Nếu hô răng phải đâm xuống đều thì chất phác, răng đâm ngang hay ngưỡng lên, cực đểu giả

Câu chuyện về tướng khí sắc

Hiện nay rất ít người đạt đến mức thiện quan khí sắc. Có chăng thì chỉ mới xem được sắc, chứ quan khí chưa chắc đã có.

Xem tướng khí sắc

Ta thường bảo người này thần thanh khí sáng, mãn diện xuân phong, thổ khí dương mi hay nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt.

Xem tướng hình cục ngũ hành

Người hình mộc thân thể chân tay đều dài, xương lớn, thịt vừa phải không cần đầy. Đi đứng thẳng thắn, sắc khí thanh tú.

Hỏi ông hư hư tử về tướng mệnh

Trời tạo sinh con người muôn vạn hình thái khác nhau từ tướng mạo đến tính tình, cái lý của tạo hoá có thể biết được chăng.

Luận về dị tướng và phá tướng

Dị tướng không chỉ thể hiện lên từng điểm trên các bộ vị mà còn hiện thành nghi biểu vóc dáng. Tướng pháp cổ nhân phân định bảy nghi biểu dị tướng.

Tướng cổ vai lưng ngực bụng và tay chân

Cổ như cổ heo, ngắn và rụt, tham lam ô trọc, hiếu dâm, mặt mũi đáng ghét, ngôn ngữ lộn xộn, ngày nào mập quá mức ngày ấy tất chết.

Khẩu tướng: tướng miệng

Vì chính trực quá nên nói lanh chanh, có người nói quá sự thật, có người đắc chí nên nói bậy, nói láo, có người chuyên đi nói xấu.

Tị tướng: tướng mũi

Sống mũi cao, chuẩn đầu nở nang đầy đặn, mũi thẳng như đốt trúc, mũi đọng như trái mật, suốt đời không mắc tai hoạ, hưởng phú quý lâu bền.

Tướng tai: nhĩ tướng

Tai bên trái thuộc hành Kim, tai bên phải thuộc hành Mộc. Vì thuộc Kim nên có màu trắng sáng, vì thuộc Mộc nên cần cứng cáp..

Tướng mắt: nhãn tướng

Thần khí không bao giờ thoát ly hình hài dù chỉ trong giây phút. Thần khí đi mất, sinh mệnh không còn. Thần khí thực tế là lực lượng của sinh mệnh.

Tướng lông my

Xem chân mày có thể biết nhiều sự tương quan của đời người bao quát cá tính, trí tuệ, sự nghiệp, sinh mệnh thọ yểu, đắc ý sớm muộn, thân thuộc tốt xấu.

Tướng nhất quan thành thập niên quý hiển

Nhưng thiên hạ làm gì có người nào được trọn vẹn, ngũ quan lục phủ cùng đẹp. Đến như tướng thiên tử hoàng đế còn bị đâm, bị chém huống chi người thường.

Tướng đi đứng, ăn ngủ, nằm ngồi

Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống.

Tướng những nếp răn trên mặt

Nếu ba vết chạy dài không đứt đoạn lại có một vết thẳng ở giữa trông như chữ Vương là vương văn thì cực quý.

Tướng tai và miệng

Tai cao hơn mắt, hơn chân mày không bao giờ khổ. Tai nở, sáng và tròn có chức vị. Dái tai mọng đỏ, tai sáng và sạch phú quý trường cửu.

Tướng trán và đầu

Trán ai ảm đạm, lấm như có tro bụi bám, như có lũ quạ đen làm tổ ở thiên đình, sách tướng coi là một trong bốn ác sắc ghê gớm nhất.

Âm dương thiên địa trong tướng học

Nhật nguyệt phải rực rỡ, sấm sét phải ầm ầm, sông ngòi phải sạch thông, vàng đá phải rắn chắc. Núi non phải cao lớn, cây cỏ phải tươi tốt.

Tướng người thượng trường hạ đoản, hạ đoản thượng trường

Thượng trường hạ đoản chủ phú quý, trái lại thượng đoản hạ trường là khốn khó, điều này đã thành một định luật ghi trong tướng pháp.

Tướng người hình hữu dư thần bất túc và hình bất túc thần hữu dư

Tướng mệnh khảo luận, trước khi hạ đoán, cần phải xem tinh thần cái người phạm tướng hình bất túc ra sao đã. Nếu thần hữu dư thì không thể hạ đoán thế được.

Quan nhân bát tướng pháp, tướng mệnh khảo luận

Bảy là tướng mạo ngu bướng, hung ác, hình dáng như rắn, như chuột, như sài lang, tính tình bạo cấp gọi bằng Ác tướng chủ về bôn ba hình ngục

Tướng vào bộ, ngũ đoản, ngũ trường, ngũ lộ, ngũ tiểu, lục đại

Xương cốt không lộ, gân mạch lẩn mới tốt; nếu gân mạch quằn quại nổi lên như giun, xương cốt thô lộ là ác tướng, nếu tay ngắn, chân dài thì khổ cực.

Tướng người không tước hình, tước hình, nhạn hình

Tước hình mâu cấp tính tham dâm Đa nhiếp đa kinh hỉ mậu lâm Y thực gian tân tùy phận độ Đắc y đại ha tích đôi kim.

Tướng người hùng hình, lộc hình, hà hình, giải hình, ngư hình

Lộc mâu thanh hắc diện vi trường Hành bộ như phi thọ dị thường Tư tưởng đa vi truyền thạch khách Tham hoa quyến liễu quá thời quang.

Tướng người lư hình, dương hình, mã hình, hồ hình, trư hình

Dương hình phú thọ yêu tu nhiêm Ngọa cốt băng cơ tửu sắc kiêm Cử động thần hòa trung thực tính Bất tu đới nộ hữu uy nghiêm.

Tướng người phượng hình, hạc hình, lạc đà hình

Đầu viên, ngách khoát mục tinh thần Hình sưu, hạng trường ngọc khiết thân Thanh hướng tính linh hành tự hạc Đường đường tướng mạo tác nguyên thần.

Tướng người viên hình, hầu hình, xà hình, ngưu hình, quy hình

Ngách đột đầu viên hình tự hầu Nhãn hoàng thần bạc thể khinh phù Bình sinh mưu sự đa cơ sảo Bất tác cao quan dã cẩm cừu.

Tướng người long hình, kỳ lân hình, sư hình, hổ hình, tượng hình

Đầu quảng mi thô tư hải hoành Nhũ cao nhục hậu hắc tinh bình Lân thân thể tráng thành hùng thể Tá quốc trung lương độc bỉnh danh.

Người có tướng cầm thú

Tướng cầm tướng thú đã thành hình cục thì tính chất phú quý, bần tiện thọ yểu càng rõ rệt, đồng thời ở trong hình cục, những tướng gì tách riêng ra.

Tướng người do tâm sinh

Lý luận quá khích thì nó đến chỗ cùng và khó trả lời. Tuy nhiên, tướng do tâm sinh có phần đúng. Vì cả tướng lẫn số đều có đổi, biến tướng và biến số.

Xem tướng kẻ ác

Tướng kẻ ác thường đi đôi với tướng hung tử. Trông thấy những người mang tướng ấy dù có nói khéo thế nào cũng chớ có gần.

Xem tướng người anh hùng

Tướng anh hùng chỉ ở hai mắt và hoà khí trong người. Mắt đen phải có hào khí mới là anh hùng, nhưng mắt đẹp đi đôi với hào khí thì hãn hữu.

Vài tích chuyện xưa về xem tướng

Cảnh ngộ cá nhân sở dĩ thịnh suy, vinh nhục là do vận mạng lúc thế này, lúc thế khác. Vận mạng cát hung hiện lên bộ vị tướng mạo.

Tướng khu vực của mặt: lục phủ thập nhị cung

Lục phủ nói thâu tóm lại là vùng ven biên của mặt, bảo vệ cho ngũ quan, ngũ nhạc tứ độc. Ta nói mặt người có góc cạnh là nói đến những xương cốt thuộc lục phủ.

Tướng người có tứ độc, ngũ nhạc, ngũ quan

Sở dĩ phải phân ra như vậy là vì tai mắt mũi miệng được xem tướng trên hai bộ phận, hình bên ngoài và khoảng trống bên trong, khoảng trống ấy.

Cái mũi và đời người

Người quý vị tất đã giàu, người giàu không chắc đã thiện. Cho nên hai loại người này không chắc đã được vui sướng và thiện chung.

Tướng bất đắc kỳ tử

Xem tướng chỉ thấy những dấu hiệu hung tử, nhưng hung tử ra sao thì khó lòng đoán ra. Còn phải tuỳ tính, tuỳ môi trường xã hội mỗi người.

Thanh tướng: xem tướng tiếng nói

Muốn thuyết phục ai trước hết phải có một âm thanh truyền cảm cái đã. Nói nghĩa lý mà âm thanh nhức nhối lỗ tai chẳng ai thèm nghe.

Tướng mặt sáng như ngọc

Nhan như quan ngọc là tướng phú quý. Người trẻ tuổi mặt sáng như quan ngọc đi thi là đỗ đạt cao, hoặc cha mẹ giàu có hiển vinh.

Tướng tinh thần mạnh xương cốt khỏe: quý phú thọ khang ninh

Thần cường cốt tráng mới chịu được gió mưa, nóng rét, mệt nhọc, đói khổ. Có chịu được mới kiên trì chiến đấu mà tạo nên sự nghiệp.

Tướng khí trong sáng nhưng hình yếu đuối: tài cao mà mệnh bạc

Ngoại biểu thanh tú thông tuệ, bản chất thân thể yếu đuối, lúc nào cũng tựa người ốm đau mà không phải ốm đau.

Xem tướng thành bại ở chỗ quyết đoán hay do dự

Hãy nhìn vào các bộ vị trên mặt, nếu thấy mi cốt cao ngang, sống mũi nổi, quyền cốt cao, cằm đưa lên như chầu vào mũi.

Xem tướng dáng dấp và phong thái

Toạ như đỉnh thạch, ngồi chắc như tảng đá là ngồi không nhấp nhổm, chốc chốc lại đứng dậy ngả bên nọ, nghiêng bên kia, giơ tay giơ chân rung đùi.

Bàn về xem tướng thần khí, khí sắc

Chẳng phải vì hình hài của hổ hay hình hài của chim ưng mà muông thú kinh sợ mà vì khí thế oai thần do hổ, ưng vẫn có trong rừng núi.

Quý, tiện, cốt cách, khí chất

Cốt cách và khí chất rất quan trọng cho đời người. Anh hùng hào kiệt, chân nhân quân tử là những người có khí chất tốt, cốt cách.

Tục nhãn và tướng nhãn

Khi nói vào tướng số, người ta không thể áp dụng nghĩa chữ đẹp thường tình. Đẹp của con mắt tục khác và đẹp của con mắt tướng khác xa nhau.

Biết tướng người để dùng: tri thiên nhiệm

Tướng pháp còn đem lại cho chúng ta một điều hữu ích khác là biết người để dùng người, biết người làm bạn, biết người để cùng mưu toan việc lớn.

Tướng tập thể ứng vào thiên đồ kháng chiến

Tướng thì thế, nhưng sự thực thì khó lòng chứng minh quá. Ai nấy đều có công ăn việc làm thì dại gì mà đi đâu

Quan hệ tướng số giữa tập thể và cá nhân

Thế cả cái tàu chìm ở ngoài khơi, quả bom nguyên tử thả ở Hiroshima chết trong mười phút cả mấy trăm ngàn thì tướng với số ở đâu.

Thủa trời đất nổi cơn gió bụi

Đời sống con người đưa đẩy trong cái dịch. Động biến, cùng, thông, sinh, tự hoá, đúng thời, đắc vị là căn bản cho xã hội nhân sinh.

Những câu chuyện để chứng minh hai chữ chi mệnh

Những câu chuyện để chứng minh hai chữ chi mệnh, tướng mệnh khảo luận, câu chuyện về đời vua xư, tam quốc diễn nghĩa, khổng minh, tào tháo.

Tử sinh hữu mệnh phú quý tại thiên: tướng mệnh khảo luận

Con người lúc sinh ra hấp thụ khí âm khí dương, chịu ảnh hưởng vận chuyển sinh khắc chế hoá mà thành số mệnh tướng cách khác nhau.

Giới thiệu về tướng mệnh khảo luận

Vũ trụ chung quanh ta không chống lại ta mà cũng không ban ân huệ cho ta. Nó quay cuồng, đảo lộn, không hề có mưu định gì cả.