Tướng đôi mắt của nữ nhân

2017-10-02 08:44 PM

Mắt đàn bà trước hết phải thanh tú, trong vắt như nước hồ thu, thanh tú nhưng cái nhìn chánh trực. Hình con mắt phải nhỏ thuôn dài như chiếc lá rau răm.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Và cũng gần như hết thẩy mọi thi nhân xưa nay không ai là không ca tụng đôi mắt người đàn bà, cùng nhận rằng qua đôi mắt có thể hiểu được tâm hồn.

Đối với tướng học, mắt là bộ vị tối trọng yếu vì mắt là nơi ban đêm cho tinh thần trú ngụ, ban ngày cho tinh thần biểu lộ.

Sách Thần Tướng Thủy Kính viết:

Thiên địa ci đại, thác nhật nguyệt vi minh

Nhất thân chi vinh, thác lưỡng mục chi quang

Nhật nguyệt năng chiếu vạn vật

Lưỡng mục năng tri vạn tình

Nghĩa là:  trời đất cao rộng phải nhờ hai vầng nhật nguyệt chiếu sáng, đời người vinh nhục trông ở nhãn quang. Mặt trời mặt trăng soi rõ vạn vật, đôi mắt có thể biết vạn tình.

Giàu hai con mắt, khó đó hai bàn tay  lời kêu vang của người hành khất chứa đựng đầy tướng lý.

Mắt theo nhận thức của tướng học gồm ba phần: a) Hình, b) Quang, c) Tì vết. Tuy phân làm ba đấy nhưng rút lại chỉ có quang là chủ yếu. Vì hình hay tì vết đều chỉ có tác dụng gây nên sự tốt hay xấu cho quang mà thôi.

Ngoài ra, mắt thường đi đôi với các bộ vị khác là đôi mày. Lông mày được ví như cái nhà cho mắt.

- Đôi mắt mang tướng cách tốt cần phải có những điều kiện gì ?

Theo các cổ tướng thư, đôi mắt mang tướng cách tốt là:

Nhãn trường nhi thâm quang nhuận

(Mắt dài, lông mày sâu, quang mắt sáng và nhuận)

Hắc như điểm tất thông minh văn chương

(Con ngươi đen bóng như vết sơn, thông minh và văn chương)

Hàm thần bất lộ sước nhiên hữu quang

(Sáng mà không lộ cái sáng ra quá)

Đôi mắt mang tướng cách xấu thường như thế nào ?

Theo cổ tướng thư, đôi mắt mang tướng cách xấu là:

Phù nhi lộ tinh yểu tử

(Quang nổi ra ngoài, con ngươi ra khỏi tròng mắt yểu chết)

Đại nhi đột, viên nhi nộ tróc thọ

(Mắt to tròng mắt lồi, mắt tròn trông như giận dữ không sống lâu)

Đôi mắt đẹp, tướng ách thật đơn giản nhưng cũng thật khó kiếm. Trong dân gian, mắt xấu rất nhiều.

Thần Tướng Toàn Biên có ghi những điều không nên đối với đôi mắt

(áp dụng cho cả nam lẫn nữ) như sau:

Nhãn bất dục nộ, mắt đừng như giận dữ

Lũ bất dục xích, tia máu trong mắt chớ nên đỏ

Bạch bất dục đa, lòng trắng không nên quá nhiều

 Hắc bất dục thiểu, lòng đen không nên ít quá

Thế bất dục kiên, cái thế mắt chớ kiên ngạnh

Thị bất dục thiên, khi nhìn đừng nhìn thiên lệch

 Thần bất dục khốn, thần mắt chớ có khiếp nhược

Quang bất dục lưu, ánh mắt không nên tràn ra ngoài

Dưới đây là những câu  quyết  của Đạt Ma Sư Tổ về nhãn tướng:

Tú nhi chính, tế nhi trường, định nhi xuất, thượng hạ bất bách

Mắt đàn bà trước hết phải thanh tú, trong vắt như nước hồ thu, thanh tú nhưng cái nhìn chánh trực. Hình con mắt phải nhỏ thuôn dài như chiếc lá rau răm. Mắt định thần rồi qaung mới xuất, nghĩa là tinh thần vững vàng không lơ đãng hôn mê. Trên và dưới mắt không thấy lòng trắng.

Tú nhi trường tất cận quân vương, mắt thanh tú mà dài, con gái thường gặp quý nhân

Đại nhi quang đa tân điền trang, mắt lớn, ánh mắt tú lệ, cửa cao nhà rộng.

Xích ngân xâm đồng quan sự trùng trùng, lòng trắng có nhiều tia đỏ chạy vào con ngươi, dễ tù tội.

Mục xích tinh hoàng tất chủ yểu vong, mắt đỏ con người sáng có ánh vàng, chết non.

Mục vĩ tương thùy phu thê tương ly, hai đuôi mắt cạp xuống, vợ chồng xa lìa.

Nhãn trung hắc tử nữ đa gian, lòng trắng có chấm đen như nốt ruồi, con gái hay có tính gian

Nhãn nội đa mạch nữ sát phu, mắt nhiều lòng trắng, đàn bà sát phu hoặc khắc hại chồng, nếu đàn ông da bâch là loại người ngu.

Nhãn thâm định thị phiếm tư lương Đới khắp phương phụ tử bất cường

Mắt sâu hoằm vào là tướng thiếu ăn, lại đầy nước mắt như khóc thì hại chồng hại con.

Nhãn như nhật nguyệt yêu phân minh Phượng mục long tinh thiết yêu thanh Tối phạ hoàng tinh kiêm xích mạch Nhất sinh hung hại hoạt vô thành

Mắt như vầng nhật nguyệt, đen trắng phải phân minh, mắt phượng dài, mắt rồng lớn đầy quang thái cần phải trong sáng. Sợ nhất là con ngươi vàng và lòng trắng có nhiều giây đỏ, suốt đời tai họa, làm việc gì cũng chẳng thành.

Đoản tiểu chủ ngu tiện, mắt vừa ngắn vừa nhỏ là loại vừa ngu lại vừa hèn.

Viên tiểu đoản thâm kỳ tướng bất thiện, mắt tròn nhỏ, ngắn sâu là tướng bất lương.

Thượng bạch đa tất gian, hạ bạch đa tất hình, mắt đàn bà thấy lòng trắng phía trên là gian, lòng trắng phía dưới là hình phu.

Lưỡng nhãn phù quang, song luân phún hỏa, hung ác đạo gian chi đồ, hai mắt sáng quắc hung ác hoặc hai mắt đỏ ngầu, loài trộm cướp.

Nhãn quang như thủy, nam nữ đa dâm, mắt ướt con trai con gái đều đa dâm

Mục hồng ngữ kết hiếu sắc vô cùng, mắt hơi hường hường, nói năng ngập ngừng là người hiếu sắc vô cùng.

Cổ tướng thư có ghi chép những tướng mắt thường thấy ở nữ nhân:

Mắt phượng: Mắt dài, quang nhãn từ tường.

Phượng nhãn ba trường học vấn cao

Siêu quần xuất chúng áp anh đào

Thế gian thử nhãn thành nan đắc

Đắc liễu chi nhân vạn lý cao

nghĩa là: Mắt phượng con trai con gái học vấn cao, tài siêu quần xuất chúng.

Thế gian khó lòng tìm thấy đôi mắt phượng. Người mắt phượng tha hồ bay lượng trên cao ơn vua lộc nước.

Mắt bồ câu: Mắt ngắn hơn mắt phượng một chút, nhưng bắt buộc phải hai mí.

Thước nhãn ba vân trùng thượng trường

Bình sinh tín thực hựu trung lương

nghĩa là: Mắt bồ câu trên mí mắt có văn trường (tức hai mí) là người trung lương tín thực (dĩ nhiên ánh mắt cũng phải đẹp như mắt phượng).

Mắt gà: Mắt tròn nhỏ, hơi có màu vàng.

Kê nhãn tiểu viên đới đạm hoàng

Gian dâm tính cấp hiểu trung lương

Cái đầu thị vĩ bôn ba tẩu

Tác thiết mưu sinh hỗn nhất trường

nghĩa là: Mắt gà nhỏ và tròn sắc màu vàng. Loại người gian dâm, tính vội vã ít trung hậu. Suốt ngày lêu lỏng ngoài đường, xó chợ. Thường mưu sinh bằng nghề móc túi, cướp giật.

Mắt rắn: Mắt tròn màu hồng con ngươi lộ.

Kham thán nhân tâm độc tự sà

Tinh hồng viên lộ đới hồng sa

Đại gian đại trá như lang hổ

Thử mục chi nhân tử đả gia

nghĩa là: Buồn thay lòng độc địa hơn loài rắn là những người có đôi mắt đỏ hồng, co ngươi lộ, cực gian trá bất nhân, con trai đánh cả bố, con gái giết chồng.

Mắt chim uyên ương: Nhãn quang tú lệ, hơi phơn phớt hường hường, con ngươi lộ.

Nhãn tú tinh hồng nhuận hữu sa

Tinh viên vi lộ tự đào hoa

Phu thê hòa mục đồng giai lão

Nhàn dật tham dâm phú quí gia

nghĩa là: Mắt đẹp thanh tú, ánh mắt hơi phơn phớt hồng, tròn và tinh hơi ộ lại ươn ướt. Đời sống vợ chồng hòa thuận trăm năm đầu bạc, cuộc sống vất chất đầy đủ chỉ phải cái tham dâm.

Mắt chuột: Mắt nhiều lòng đen lại hay nhìm trộm.

Thử nhãn hắc đa quang hựu mang

Đê đầu du thị ý bàng hoàng

Đố nhân đố vật hoàn đa hại

Du thiết doanh sinh một trú trường

nghĩa là: Mắt chuột nhiều lòng đen, ánhmắt lúc đục lúc trong, ưa cúi đầu nhìn trộm có vẻ hoảng hốt. Có đôimắt như vậy thì tâm địa ghen tị, hại người, thích trộm cắp. Đàn bà dễ đi ngang về tắt.

Mắt đào hoa: Mắt lúc nhìn ai hơi mỉm cười, quang nhãn như mê và thật ướt

Nam nữ đào hoa nhãn bất nghi

Phùng nhân ví tiếu thủy quang mê

Nhãn bì thấp lệ tham dâm cực

Tự túc hoan ngu lạc thả hỉ

nghĩa là: Cả nam lẫn nữ đều không nên có đôi mắt đào hoa. Có đôi mắt ấy cứ hễ trông thấy ai là mỉm cười, quang nhãn như mê, đôi mắt thật ước, lòng cực tham dâm, ham vui.

Các thầy tướng tại Hương Cảng và Đài Loan khi tranh luận về cái chết cô đào chiếu bóng thời danh Lâm Đại đều đồng ý với nhau một điểm: tại đôi mắt mà bất thiện chung.

Mắt Lâm Đại đã có  hung quang  lại thêm tính tình bạc tháo (vội vã, nóng nảy quá mức). Hung quang có nghĩa là quang lộ hay nói nôm na là mắt lóng lánh sáng như thủy tinh. Hung quang là tướng lý của hình thể, bạo tháo là tướng lý của tâm tình.

Hung quang trên đôi mắt không phải là tướng chết yểu mà là chết thảm hoặc chết đột ngột.

Theo cổ tướng thư, qaung của đôi mắt mà lộ thì tài cũng lộ, tài gỉoi mà lộ ra tất dễ bị người ghét, lưỡng quyền cao trông thấy ánh sáng bóng gọi là quang cao, cho nên quyền cao dễ chiêu oán. Rồi đến mắt hung, có đôi mắt hung thường tính hung, tính hung tất dễ chiêu họa.

Phàm những ai đôi mắt quang lóng lánh tràn ngập ra bên ngoài bất luận nam nữ đều có thể một phút nóng nảy phẫn uất mà giết người hay tự sát. Khác nhau chỉ ở chỗ đàn ông khí cương, chướng ngại mạnh hơn nên giết người, còn đàn bà hướng nội hơn nên tự sát. Đa số những người có cặp mắt quang xạ thường đi cặp với quyền cao, tính hung. Nếu như nam tử, mắt quang ánh quá lộ quyền cao và tính hung, cuộc đời dễ có thể bị đưa đẩy đến chuyện giết người hoặc bị người giết, hoặc thấp hơn nữa là tự sát. Đồng thời, loại người này thường đặt vào địa vị hay hoàn cảnh của quyền sinh sát. D0ọc trog lịch sử phần lớn thấy những kẻ nắm quyền sinh sát bị hung tử, bị giết hay tự sát, do tính hung giết người không gớm tay, vô tình nghĩa.  Loại người quang  lộ  quyền  cao mà tính không hung phần lớn tránh được họa này. Tỉ dụ, Gia cát Khổng Minh tài lộ, quyền cao nắm sát sinh quyền, đã chết an lành nhờ thái độ văn nhã, ninh tĩnh,phúc tướng.

Lại nói về Lâm Đại, nàng vừa mắt quang lộ hung, vừa quyền cao, vừa tính tình luôn luôn giận dữ, lúc giận dữ chẳng kiêng dè gì hết. Trông hình tướng của Lâm Đại, toàn thân đầy đặn không thấy điểm nào biểu hiện vẻ hồng nhan bạc mệnh, khó dám đoán nàng sẽ tự sát nếu không xét cho tỏ tường tướng cách tài lộ (quang lộ), quyền cao cộng vào đó cái ngạo khí hễ gặp sự bất như ý, ức uất đầy ngực, kết quả đi vào con đường tự sát.

Tướng pháp Trung Quốc có câu:

Phượng mục cung mi quan vận hanh thông

Phàm tướng mạo sinh ra có đôi mắt phượng phối hợp cùng đôi mày cong cút như cánh cung, thể nào người ấy cũng thuộc loại quý cách, đàn bà lấy chồng sang, đàn ông giương danh trong đám quan chức.

Đời nhà Thanh, có ông Trương Hồ từ lúc nhỏ đã thông dĩnh, có trí hơn người, được coi như thần đồng. Đã có lần gặp vị tướng sư xem cho bảo rằng:

 Tướng mạo đoan chính, đầu tròn, chân dày thuộc quý cách của người phía Bắc, tinh thần trong sáng, khí đủ thêm cái linh mẫn tú của Nam phương, nam nhân sinh bắc tướng, nếu thời đến sẽ phát như sấm sét. Trương thị còn có cặp mắt phượng, đôi mày cánh cung, mặt mày, tam đình quân xứng tướng mạo đường đường, quan vận hanh thông vô tả.

Lúc ấy, Trương Hồ hiếu kỳ mới hỏi tướng sư về cách quan sát phượng mục cung mi, vị tướng sư mới giảng:

Phương mục là đôi mắt dài không mở lớn mà cũng không quá nhỏ (bất đại, bất tế, lượn như làn sóng - trường ha hình), lòng đen con mắt thật đen và sáng, theo sách cổ có câu thơ về phương nhãn rằng:

Phượng nhãn ba trường quý tự thành

Ánh quang tú khí tựu thần thanh

Cung mi, hình cong như vành trăng, đuôi mày càng tươi như khí lực của mi hãy còn đùn ở dưới.

Người có phượng nhãn không  chỉ  có hiển  quý, phát đạt lại  còn lấy  được vợ thông minh, hiền thục, đàn bà thì đắc quý phu.

Trương Hồ đỗ cử nhân xong, hoạn lộ cứ thế mà rong đuổi hết đời nhà Thanh sang đời Dân Quốc nắm quyền lớn về tài chính, cuối cùng làm Tổng trường tài chính trong nội các Viên Thế Khải.

Vì Trương Hồ phu nhân  rất  đẹp lại  hiền nên  mặc dầu quyền  cao  chức trọng, tiền bạc như nước mà họ Trương chẳng biết đến người đàn bà nào khác. Về sau thấy mình đã già nên kém nhan sắc, Trương phu nhân liền tìm cách cho chồng lấy một cô hầu trẻ đẹp của bà làm tar81c thất hầu hạ sớm hôm.

Năm Trương Hồ 80 tuổi, nhân ngày sinh nhật, rượu vào cao hứng, ông kể lại chuyện xem tướng ngày xưa và tỏ ý khâm phục vô cùng.