Loại dịch trong cơ thể người: đo bằng chỉ thị mầu

2020-08-31 11:15 PM

Dựa trên nguyên tắc bảo toàn vật chất, có nghĩa là tổng lượng vật chất sau khi hòa vào dịch bằng với tổng lượng vật chất trước khi được bơm vào.

Thể tích các lại dịch trong cơ thể có thể đo lường được bằng cách sử dụng các chất chỉ thị có khả năng hòa tan trong dịch cần đo. Hình giải thích cách đo thể tích này. Nó dựa trên nguyên tắc bảo toàn vật chất, có nghĩa là tổng lượng vật chất sau khi hòa vào dịch bằng với tổng lượng vật chất trước khi được bơm vào.

Phương pháp pha loãng chỉ thị để đo thể tích dịch

Hình. Phương pháp pha loãng chỉ thị để đo thể tích dịch

Ở hình, một lượng nhỏ thuốc nhuộm hay bất kì chất chỉ thị nào được bơm vào bình, đợi cho đến khi nó hòa tan đều trong bình, sau đó lấy một lượng nhỏ đi định lượng nồng độ bằng phương phấp hóa học hay quang điện. Giả sử không có sự thất thoát trong quá trình thực hiện thì tổng lượng chất chỉ thị trong bình (thể tích bình B x nồng độ chất B) sẽ cân bằng với lượng chất chỉ thị đưa vào (thể tích A x nồng độ A).

Khi đó:

Thể tích B = (thể tích A x nồng độ A) / nồng độ B

Ví dụ 10ml chất chỉ thị có nồng độ 10mg/ml được hòa tan vào bình B được dung dịch có nồng độ 0,01 mg/ml, khi đó thể tích bình B sẽ là

1ml x 10mg/ml / 0,01mg/ml = 1000ml

Đo thể tích dịch

Bảng. Đo thể tích dịch cơ thể.

Bài mới nhất

Chức năng của các vùng vỏ não riêng biệt

Quan hệ giữa vỏ não với đồi thị và trung tâm dưới vỏ về giải phẫu và chức năng

Giải phẫu và chức năng sinh lý của vỏ não

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao