Thay băng rửa vết thương sạch

2015-04-07 03:05 AM

Vết thương sạch là vết thương ngoại khoa, không bị nhiễm khuẩn, không có biểu hiện viêm (không có dịch rỉ viêm), quá trình điều trị có tiến triển tốt, tổ chức hạt đang phát triển hoặc đang trong giai đoạn lên da non.

Nhận định chung

Vết thương sạch là vết thương ngoại khoa, không bị nhiễm khuẩn, không có biểu hiện viêm (không có dịch rỉ viêm), quá trình điều trị có tiến triển tốt, tổ chức hạt đang phát triển hoặc đang trong giai đoạn lên da non.

Quy trình kỹ thuật thay băng rửa vết thương sạch

Chuẩn bị người bệnh

Kiểm ha hồ sơ người bệnh.

Thông báo cho người bệnh.

Nhận định tinh trạng người bệnh.

Chuẩn b| người điều dưỡng

Thực hiện rửa tay thường quy.

Mang khẩu trang.

Chuẩn bị dụng cụ

Sắp xếp dụng cụ !ên xe thay băng.

Kiểm tra dụng cụ.

Tiến hành kỹ thuật

Điều dưỡng đi găng sạch.

Chuẩn bị tư thế người bệnh.

Trải nilon dướì vị tri vết thương.

Chuẩn bị dung dịch rửa vết thương.

Đặt túi đụng đồ bẩn vào vị trí thuận lợi.

Mở gói/ hộp dụng cụ vô khuẩn.

Tháo bỏ băng, gạc cũ.

Nhận định tình trạng vết thương.

Tháo bỏ găng đã sử dụng.

Điều dưỡng đi găng vô khuẩn khác.

Rửa ngoài vết thương.

Rửa trong vết thương.

Theo dõi tình trạng người bệnh.

Thấm khô vết thương, sát khuẩn lại vết thương.

Đặt gạc vô khuẩn và băng vết thương.

Thu dọn dụng cụ

Phân loại và thu gom chất thải