Các kỹ thuật dùng trong điều trị tổn thương mắt

2016-08-20 10:13 AM

Khi bệnh nhân tự tra thuốc, kỹ thuật trên vẫn được áp dụng, trừ trường hợp thuốc cần tra với bệnh nhân ở tư thế nằm.

Tra thuốc mắt

Bệnh nhân ngồi trên ghế, đầu ngửa ra phía sau, cả hai mắt đều mở, nhìn lên trên. Mi dưới vành nhẹ, tra hai giọt thuốc vào cùng đồ dưới. Bệnh nhân nhìn xuồng dưới tay thầy thuốc vần giữ yên mắt mở, để cho mắt khỏi bị ép đóng. Bóp thuốc mỡ cũng thường tiến hành như đối với tra thuốc nước.

Khi bệnh nhân tự tra thuốc, kỹ thuật trên vẫn được áp dụng, trừ trường hợp thuốc cần tra với bệnh nhân ở tư thế nằm.

Băng mắt

Đa số băng mắt cần ép chặt để mi mắt nhắm an toàn ngoài giác mạc. Thông thường một miếng gạc có bông là đủ. Băng dính được dán từ má lên trán.