Tướng đi đứng, ăn ngủ, nằm ngồi

2017-10-01 12:17 PM

Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Đi là tiết điệu của tiến thoái, người có tướng, đi ví như thuyền gặp nước trôi băng băng, người không có tướng, đi như thuyền trèo ngược sóng phiêu bạt vất vả.

Sách có câu:

“Quý nhân chi hành như thủy chi lưu, hạ nhi thể bất giao. Tiểu nhân chi hành như hỏa viêm thượng, thân khinh cước trọng.”

Nghĩa là: Quý nhân đi như nước chảy xuống, thân thể không dao động. Tiểu nhân đi như lửa bốc lên, mình nhẹ mà chân nặng.

Dáng đi phải cho chắc chắn, nhẹ nhàng đúng tiết độ mới quý. Chân không tới đất, dướn dướn như chim sẻ, nghèo khổ. Bước nhanh mà loạn, bôn ba.

Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai vệ. Sách tướng còn có hình dáng về đi khác như:

Nga hành, áp hành, đi như ngỗng, như vịt, loại phú hào.

Hạc hành, đi như con hạc, nhẹ tênh, cực kì thông minh.

Thử hành, đi như con chuột, đa nghi.

Ngưu hành, đi như con trâu, từng bước từng bước, cẩn trọng giàu có.

Xà hành, đi như con rắn, mình mẩy vặn vẹo, tính gian độc.

Qui hành, đi như con rùa, đi rất chậm, sống lâu.

Mã hành, nhanh và bước chân gấp như con ngựa, khổ sở.

Thân khinh bộ trọng, mình nhẹ, bước đi nặng thình thịch là tướng nô tì.

Thân trọng bộ khinh, mình to lớn nặng nề mà bước đi nhẹ nhàng là tướng giầu sang.

Về tướng ngồi thì đi thuộc dương, ngồi thuộc âm. Dương động âm tĩnh cho nên ngồi phải tĩnh mới hay.

Tọa như sơn, hành như thủy.

Ngồi như núi, đi như nước là nguyên tắc căn bản.

Khi ngồi không ngả nghiêng, mệt mỏi. Ngả nghiêng, lệch lẹo gọi là chó ngồi.

Ngồi rất kỵ rung đầu gối ví như cây rung thì quả rụng, rung đầu gối tất tiền bạc hao tán.

Nằm ngủ là lúc nghỉ ngơi, nghỉ tất phải thảnh thơi, an nhiên tĩnh mịch, tối kỵ mê sảng, trằn trọc, vật vã, co quắp.

Nằm ngủ miệng há ra, đoản thọ.

Nằm ngủ mắt mở hoặc nghiến răng, dễ bị hung tai.

Mê sảng nói lung tung khi ngủ là tướng nô tì.

Nằm ngủ đầu ngưỡng như xác chết, nghèo khổ.

Nằm ngáy như heo là ngu.

Ít ngủ, lanh lợi. Ngủ nhiều, tối dạ.

Nằm sấp mà ngủ, vất vả khổ sở.

Dễ tỉnh thông minh, khó tỉnh ngu tối.

Ngủ như con rùa, hơi thở rất nhẹ, để cái lông lên mũi không hay, hơi thở lùa ra bằng lỗ tai, tướng mệnh học gọi là qui tức là rùa ngủ, cực quý.

Khí huyết tốt nhờ ăn cho nên ăn uống trên tướng lý nói lên nhiều điều.

Tướng ăn phải hòa đoan. Đoan là ngay ngắn, đàng hoàng, không ăn đứng ăn ngồi. Hòa là không chậm quá không nhanh quá.

Đàn ông ăn nhanh quá, theo các cụ nói nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Nhanh nhưng không nhồm nhoàm, thô tục, vương vãi tung toé.

Lúc nhai kỵ nhe răng, chỉ có súc vật ăn mới nhe răng.

Ăn như chuột nhấm, đói khổ.

Ăn như trâu nhai thong thả, khoan thai đa phúc lộc.