Giải phẫu và chức năng của nhau thai

2020-06-03 11:29 PM

Các tế bào lá nuôi nhô ra, trở thành lông nhung, nơi mao mạch của nhau thai phát triển. Như vậy các nhung mao mang máu thai nhi, được bao quanh bởi các xoang chứa máu của mẹ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trong khi các lá nuôi từ phôi nang bám vào tử cung, các mao mạch máu phát triển thành các dây từ hệ thống mạch máu của phôi thai mới được hình  thành. Khoảng ngày 21 sau thụ tinh, máu bắt đầu được bơm bằng tim của phôi thai. Đồng thời, các bể máu cung cấp từ mẹ phát triển xung quanh bên ngoài lá nuôi.

Các tế bào lá nuôi nhô ra, trở thành lông nhung, nơi mao mạch của nhau thai phát triển. Như vậy các nhung mao mang máu thai nhi, được bao quanh bởi các xoang chứa máu của mẹ.

Tổ chức của nhau thai trưởng thành

Hình. Trên, tổ chức của nhau thai trưởng thành. Dưới cùng, mối liên quan của máu thai nhi trong mao mạch lông nhung với máu mẹ trong không gian xen kẽ.

Cấu trúc cuối cùng của nhau thai được hiển thị ở  Hình - máu thai nhi chảy qua 2 động mạch rốn, sau đó vào các mao mạch của các nhung mao, sau đó trở lại thông qua 1 tĩnh mạch rốn. Đồng thời, máu của mẹ chảy từ động mạch tử cung vào các xoang bao quanh các nhung mao, sau đó trở về tĩnh mạch tử cung của người mẹ. Phần dưới của Hình cho thấy mối quan hệ giữa máu của nhau thai và máu mẹ bao quanh bên ngoài các thiết gai rau khi nhau thai phát triển đầy đủ.