Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

2021-11-26 03:45 PM

Tất cả nhân nền, thân não và tiểu não đều nhận các tín hiệu vận động mạnh mẽ từ hệ thống vỏ-tủy mỗi khi một tín hiệu được truyền xuống tủy sống để gây ra một cử động.

Vỏ não vận động phát sinh ra một lượng lớn các sợi phụ, chủ yếu là có kích thước nhỏ, tới những vùng sâu ở tiểu não và thân não, bao gồm: ­

1. Các sợi trục từ tế bào Betz khổng lồ cho những sợi bên trở lại vỏ não. Những sợi bên này được tin là có tác dụng ức chế những vùng vỏ não kế cận khi tế bào Betz phát xung động (discharge), nhờ vậy làm rõ thêm ranh giới của tín hiệu kích thích.

2. Một lượng lớn các sợi đi từ vỏ não vận động đến nhân đuôi và bèo sẫm. Từ đó, những con đường phụ mở rộng vào thân não và tủy sống chủ yếu chi phối sự co cơ tạo nên tư thế của cơ thể. (duy trì tư thế) (body postural muscle contractions).

3. Một lượng trung bình các sợi vận động đi tới những nhân đỏ ở não giữa. Từ những nhân này, các sợi đi xuống tủy qua dải đỏ-tủy.

4. Một số lượng trung bình các sợi vận động đổi hướng tới cấu trúc lưới và nhân tiền đình của thân não; từ đây, các tín hiệu đi tới tủy sống qua dải (bó) lưới-tủy và tiền đình - tủy, số khác tới tiểu não thông qua bó lưới - tiểu não và tiền đình- tiểu não.

5. Một lượng rất lớn các sợi vận động tạo synap tại các nhân cầu não, từ đây cho ra các sợi cầu - tiểu não, mang tín hiệu tới 2 bán cầu tiều não.

6. Các sợi bên cũng tận hết ở các nhân trám dưới, và từ đó, các sợi nhân trám- tiểu não dẫn truyền tín hiệu tới nhiều vùng ở tiểu não.

Do đó, tất cả nhân nền, thân não và tiểu não đều nhận các tín hiệu vận động mạnh mẽ từ hệ thống vỏ-tủy mỗi khi một tín hiệu được truyền xuống tủy sống để gây ra một cử động.

Bài mới nhất

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic