Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

2012-10-23 11:25 AM
Địa chỉ: Số179, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập ngày 22/12/2002 trên cơ sử tách từ Khoa Y-Nha Dược trường Đại học Cần Thơ.

Trường hiện có 6 khoa, 1 đơn vị trực thuộc và 2 Trung tâm và 1 thư viện, bao gồm:

Khoa Y.

Khoa Răng Hàm Mặt.

Khoa Dược.

Khoa Y Tế Công Cộng.

Khoa khoa học Cơ bản.

Khoa Điều dưỡng.

Đơn vị huấn luyện kỹ năng.

Trung tâm Khảo thí.

Trung Tâm Công nghệ thông tin.

Thư viện.

Tổng số cán bộ giảng dạy của trường có hơn 400 cán bộ với hơn 4000 sinh viên đang theo học.

Các bệnh viện thực hành:

Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ.

Bệnh viện 121.

Trung tâm Y tế Quận Ninh Kiều.

Trung tâm Lao và Bệnh phổi.

Bênh viện Nhi đồng.

Bệnh viện Y học dân tộc.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ.

Bệnh viện Đa khoa Tây Đô.

Địa chỉ: Số179, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Điện thoại: 07103. 739730 (Phòng Hành Chánh Tổng Hợp) - FAX: 07103. 740221.