Khoa y dược Đại học Đà nẵng

2012-10-22 10:43 PM
Hơn 30 năm qua, các Trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đã cung cấp cho Miền Trung - Tây Nguyên lực lượng cán bộ trọng yếu cho hầu hết các ngành kinh tế và quản lý Nhà nước.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế - xã hội đóng vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực Miền Trung - Tây nguyên. Với vị trí vai trò quan trọng như vậy, Đà Nẵng đã được quan tâm đầu tư xây dựng cả về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Trong đó giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực được tập trung đầu tư nhiều nhất và điển hình là Đại học Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng với sứ mạng là “Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì sự phát triển của Miền Trung và Tây Nguyên”, là đại học duy nhất ở Miền Trung-Tây Nguyên đào tạo kỹ sư đa ngành và cũng là nơi có nhiều kinh nghiệm nhất trong đào tạo cán bộ quản lý kinh tế trong khu vực (từ năm 1975). Hơn 30 năm qua, các Trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đã cung cấp cho Miền Trung - Tây Nguyên lực lượng cán bộ trọng yếu cho hầu hết các ngành kinh tế và quản lý Nhà nước. Đến nay Đại học Đà Nẵng có các đơn vị thành viên:

Trường Đại học Bách khoa.

Trường Đại học Kinh tế.

Trường Đại học Sư phạm.

Trường Đại học Ngoại ngữ.

Trường Cao đẳng Công nghệ.

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Khoa Y - Dược trực thuộc.

Viện Anh ngữ và 16 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao CN.

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (84-511) 3822041; Fax: (84-511) 3823683.