Cách thức trả lời kết quả siêu âm tim

2012-07-06 10:34 PM

Báo cáo kết quả siêu âm tim phải bao gồm Doppler và M-mode hoặc số đo trên 2D, mô tả hình ảnh quan sát và một kết luận ngắn.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Báo cáo kết quả siêu âm tim phải bao gồm Doppler và M-mode hoặc số đo trên 2D, mô tả hình ảnh quan sát và một kết luận ngắn.

Đo lường

Đo kích thước trong tim được sử dụng để:

Chẩn đoán bệnh lý (ví dụ, bệnh cơ tim giãn nở).

Trợ giúp định lượng của sự bất thường (ví dụ, dãn LV trong hở động mạch chủ mãn tính).

Xác định điều trị (ví dụ, phẫu thuật cho hở van hai lá nếu số đo tâm thu LV có đường kính > 4.0 cm).

Mức độ bệnh tiến triển nặng.

Có thể cần phải được giải thích thể trạng và giới tính của bệnh nhân. Nhiều phạm vi thực tế bình thường là lỗi thời, và dữ liệu hiện đại dựa trên mẫu lớn bao gồm các kích thước trên trước đây coi là bất thường.

Quan sát

Những hình ảnh nên được mô tả đầy đủ chi tiết để cho phép người siêu âm tim khác hình dung.

Tất cả các bộ phận của tim và mạch lớn nên được mô tả. Nếu nó không thấy được trên hình ảnh, điều này cần phải được nêu. Điều này cho phép người đọc tin tưởng rằng một nghiên cứu có hệ thống đã được thực hiện chứ không phải là một nghiên cứu tập trung vào một vùng chỉ giới hạn quan tâm.

Trình tự nên hợp lý, nhưng sẽ khác nhau giữa các kỹ thuật viên siêu âm và theo các loại hình nghiên cứu. Các tính năng quan trọng nhất có thể được mô tả đầu tiên, hoặc từng khu vực giải phẫu có thể được thảo luận lần lượt.

Giải thích sơ bộ có thể bao gồm nơi cần các trợ giúp để hiểu – ví dụ: bệnh van hai lá do thấp. Các mức độ hẹp hoặc hở van cũng có thể bao gồm, các quan sát mô tả được sử dụng để làm tài liệu.

Chưa có sự thống nhất về báo cáo bất thường nhỏ (ví dụ, vôi hóa nhẹ vòng hai lá), các biến thể bình thường (ví dụ như Chiari net), hoặc phát hiện bình thường (ví dụ như trào ngược van hai lá nhẹ). Đề nghị mô tả trong văn bản, nhưng bỏ qua chúng khi kết luận.

Kết luận

Kết luận sẽ tích hợp và tóm tắt các phép đo và mô tả quan sát để trả lời câu hỏi đặt ra bởi người yêu cầu. Nó sẽ xác định bất kỳ bất thường (ví dụ như trào ngược van hai lá), nguyên nhân của nó (ví dụ như sa van hai lá) và bất kỳ hiệu ứng thứ cấp (ví dụ như LV giãn nở và vận động thái quá).

Kết luận phải dễ hiểu cho một người không phải siêu âm tim và có thể cần phải được thay đổi để phù hợp những kiến ​​thức có khả năng và kỳ vọng người yêu cầu.

Tư vấn không nên được đưa ra thường xuyên, nhưng cũng không thể giới thiệu với người không có nhận thức về tầm quan trọng của kết quả, và quan trọng về phát hiện lâm sàng cần phải thông báo cho bác sĩ điều trị.

Phần lớn yêu cầu lời khuyên lâm sàng từ các kết quả siêu âm tim là

tích hợp với đánh giá lâm sàng rộng lớn hơn, không có sẵn đủ đối vơi kỹ thuật viên siêu âm. Tuy nhiên, nó có thể là cung cấp tư vấn quản lý hợp lý tiềm ẩn trong bản báo cáo, tùy thuộc vào câu hỏiđược yêu cầu và trình độ của kỹ thuật viên siêu âm. ví dụ:

Kết quả siêu âm tim cho thấy thích hợp nong van bằng bóng.

Kết quả siêu âm cho thấy phù hợp để sửa chữa.

Hở van hai lá nặng với thất trái (LV) giãn ở ngưỡng thích hợp cho phẫu thuật.

Bài viết cùng chuyên mục

Chức năng tâm thu thất trái khi trả lời kết quả siêu âm tim

Phân suất co rút mô tả chức năng tâm thu cơ bản của tim. Trong trường hợp không có các bất thường vận động vùng thành tim, điều này có thể đại diện chức năng toàn bộ LV.

Tiêu chuẩn mục kết quả tối thiểu siêu âm tim

Những hình ảnh và các phép đo thêm được quyết định bởi lý do cho sự yêu cầu hoặc để nghiên cứu ban đầu và được thảo luận trong mỗi mặt cắt.

Các chữ viết tắt trong siêu âm tim

Ao aorta, ARVD arrhythmogenic right ventricular dysplasia, ASD atrial septal defect, AV atrioventricular, AVS atrioventricular septal defect, BSA body surface area, ECG electrocardiogram, EOA effective orifice area, dP/dt rate of developing pressure.