Mục lục các thuốc theo vần K

2011-12-03 05:46 PM
K - Cin - xem Kanamycin, K - Cort - xem Triamcinolon, K - nase - xem Streptokinase, Kabikinase - xem Streptokinase, Kalcinate - xem Calci gluconat, Kaleorid - xem Kali clorid

K - Cin - xem Kanamycin,

K - Cort - xem Triamcinolon,

K - nase - xem Streptokinase,

Kabikinase - xem Streptokinase,

Kalcinate - xem Calci gluconat,

Kaleorid - xem Kali clorid,

Kalfoxime - xem Cefotaxim,

Kali clorid,

Kali clorua - xem Kali clorid,

Kali Copha - xem Kali clorid,

Kali iodid,

Kalium - xem Kali clorid,

Kamycine - xem Kanamycin,

Kan - 1000 - xem Kanamycin,

Kanacyne - xem Kanamycin,

Kanamicin Meiji - xem Kanamycin,

Kanamycin,

Kanamycin acid sulphate - xem Kanamycin,

Kanamycin Sedapharm - xem Kanamycin,

Kanamytrex - xem Kanamycin,

Kanasyne - xem Kanamycin,

Kantrex - xem Kanamycin,

Kaopectate - xem Atapulgit,

Katimin - 1 - xem Phytomenadion,

Katonal - xem Ketoconazol,

Kavepenin - xem Phenoxymethyl penicilin,

KD - Unase - xem Urokinase,

Keal - xem Sucralfat,

Kebili - xem Cefradin,

Kefadim - xem Ceftazidim,

Kefadol - xem Cefamandol,

Kefamin - xem Ceftazidim,

Kefandol - xem Cefamandol,

Kefazon - xem Cefoperazon,

Kefenin - xem Ketoprofen,

Keflex - xem Cefalexin,

Keflin - xem Cefalotin,

Keflin N - xem Cefamandol,

Keflin Neutral - xem Cefamandol,

Keflor - xem Cefaclor,

Keflor MR - xem Cefaclor,

Kefloxin - xem Cefadroxil,

Keforal - xem Cefalexin,

Keftab - xem Cefalexin,

Kefurox - xem Cefuroxim,

Kefzol - xem Cefazolin,

Kelatin - xem Penicilamin,

Kelog - xem Ketoconazol,

Kẽm oxyd,

Kemicetine - xem Cloramphenicol,

Kempi - xem Spectinomycin,

Kenacort - xem Triamcinolon,

Kenacort Retard - xem Triamcinolon,

Kenaject - xem 40 - xem Triamcinolon,

Kenalog - xem Triamcinolon,

Kenalog - 10 - xem Triamcinolon,

Kenalog - 40 - xem Triamcinolon,

Kenalog H Kenalog in - Orabase - xem Triamcinolon,

Kenonel - xem Triamcinolon,

Keralyt - xem Acid salicylic,

Kerlon - xem Betaxolol,

Kerlone - xem Betaxolol,

Kessar - xem Tamoxifen,

Kestrone - xem Estron,

Ketalar - xem Ketamin,

Ketamin,

Ketamine - xem Ketamin,

Ketamine hydrochloride - xem Ketamin,

Ketocid - xem Ketoprofen,

Ketoconazol,

Ketoconazole - xem Ketoconazol,

Ketofen - xem Ketoprofen,

Ketonal - xem Ketoconazol,

Ketoprofen,

Ketorolac,

Ketorudis - xem Ketoprofen,

Ketozol - xem Ketoconazol,

Ketrozol 200 - xem Ketoconazol,

Ketum - xem Ketoprofen,

KEVIN C - xem Acid ascorbic,

Kezole - xem Ketoconazol,

Kê đơn thuốc,

Kháng độc tố bạch hầu,

Kidrolase - xem Asparaginase,

Kimopsin - xem Chymotrypsin,

Kinestase - xem Cisaprid,

Kinoves - xem Ciprofloxacin,

Kirim - xem Bromocriptin,

Kirin - xem Spectinomycin,

Kitizole - xem Tinidazol,

Klacid - xem Clarithromycin,

Klamoks - xem Amoxicilin và clavulanat,

Klaricid - xem Clarithromycin,

Klimicin - xem Clindamycin,

Klion - xem Metronidazol,

Klonopin - xem Clonazepam,

Klox 250 - xem Cloxacilin,

Klox 500 - xem Cloxacilin,

Knowful - xem Piracetam,

Kolon Ketoconazole - xem Ketoconazol,

Kolpon - xem Estron,

Komex - xem Acid boric,

Konakion - xem Phytomenadion,

Kotocol - xem Oxymetazolin hydroclorid,

Kredex - xem Carvedilol,

Ku - Zyme HP - xem Pancrelipase,

Kyocristin - xem Vincristin,

 

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt