Chăm sóc gia đình bệnh nhân giai đoạn cuối đời

2016-01-02 09:13 AM

Tìm một người có tiếng nói trong gia đình, điểu khiển các cuộc họp gia đình sẽ cho phép tất cả cùng được nghe và dành thời gian để nhất trí có thể giúp bác sỹ làm việc hiệu quả với gia đình.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trong khi chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối, các bác sỹ phải đánh giá cao vai trò trung tâm của gia đình, bạn bè, và các bạn tinh thần thường phải đương đầu với các cảm xúc mạnh như lo lắng, giận dữ, xấu hổ, buồn chán, và tội lỗi mà những người này đã trải qua. Trong khi những người khác có ý nghĩa với người bệnh có thể hỗ trợ và vỗ về bệnh nhân ở giai đoạn cuối, thì nỗi đe doạ mất một người thân cũng có thể tạo ra hoặc để lộ ra sự đau đớn và kiệt quệ cho gia đình. Hưn nữa, các bác sỹ phải tạo cho gia đình người bệnh khả năng thích nghi với sự tác động tiềm tàng của bệnh: các trách nhiệm chăm sóc thể chất tích cực và các gánh nặng tài chính cũng như tăng các lo lắng, trầm cảm, bệnh mãn tính, và thậm chí tử vong.

Các bác sỹ có thể giúp các gia đình đương đầu với sự mất mát một người thân yêu đang sắp xảy ra (bảng) và thường phải đàm phán giữa các nhu cầu phức tạp và các nhu cầu thay đổi của gia đình. Tìm một người có tiếng nói trong gia đình, điểu khiển các cuộc họp gia đình sẽ cho phép tất cả cùng được nghe và dành thời gian để nhất trí có thể giúp bác sỹ làm việc hiệu quả với gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng phải nhớ rằng mức độ được để gia đình nhận các thông tin xấu, chia sẻ thông tin, và quyết định về y khoa chỉ do người bệnh xác định thích hợp. Bác sỹ có thể nói với bệnh nhân "tôi có thông tin mới quan trọng cần bàn với bạn. Khi chúng ta nói chuvện, bạn có muốn sự có mật của ai nữa không?".

Bảng. Các thái độ của bác sỹ có lợi cho các gia đình của các bệnh nhân đang sắp chết

Giao tiếp tiếp đều đặn, thường xuyên, và kiên định.

Giao tiếp phù hợp với nhu cầu.

Tập trung tới các mong muốn của người bệnh.

Chu ý đến sự bất ổn của bệnh nhân.

Nhận biết xung đột trong gia đình.

Xoa dịu nỗi đau của gia đình.

Hội tụ lại niềm hy vọng.

Khuyến khích lập kế hoạch.

Luôn luôn sẵn sàng liên hệ với gia đình sau cái chết.