Công ty TNHH Dược và thiết bị Y tế Việt Mỹ

2012-11-04 09:39 PM
Với phương châm Hướng vào khách hàng, Việt Mỹ không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm, nắm bắt nhu cầu của thị trường để định hướng cho các sản phẩm tương lai.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương


Công ty TNHH Dược và thiết bị Y tế Việt Mỹ nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hà Nội,  được thành lập từ năm 1995, với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất kinh doanh dược phẩm, nguyên liệu sản xuất thuốc, trang thiết bị Y tế...

Các sản phẩm kinh doanh của Việt Mỹ đều có nguồn gốc và được sản xuất bởi các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó các sản phẩm do Việt Mỹ sản xuất như nguyên liệu sản xuất thuốc...có chất lượng tốt và đảm bảo.

Mục tiêu của Việt Mỹ là đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng và điều này thể hiện rõ trong từng khâu tổ chức trong công ty. Đội ngũ cán bộ của Việt Mỹ có trình độ chuyên môn cao, được huấn luyện thường xuyên và sẵn sàng hoàn thành mọi sứ mạng chăm sóc sức khỏe được giao phó.

Với phương châm "Hướng vào khách hàng", Việt Mỹ không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm, nắm bắt nhu cầu của thị trường để định hướng cho các sản phẩm tương lai.

Là nhà phân phối thuốc độc quyền, Việt Mỹ có mạng lưới phân phối thuốc rộng khắp và luôn mong muốn được hợp tác nhiều hơn nữa với các đối tác trong sản xuất, kinh doanh và phát triển khoa học kỹ thuật.

Địa chỉ: 2/4 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội, Việt Nam.
Phone: (844) 9745166 / 64, 
Fax: (844) 9745165.