Đánh giá trước gây mê phẫu thuật trên bệnh nhân không triệu chứng

2015-12-31 08:40 PM

Không phát hiện các vấn đề y học rõ ràng bao gồm ghi điện tim ở 12 đạo trình cho nam giới trên 40 tuổi vá phụ nữ trên 50 tuổi.

Những bệnh nhân không có các vấn đề y học, đặc biệt là bệnh nhân dưới 50 tuổi, có nguy cơ bị biến chứng phau thuật thấp. Đánh giá trước phẫu thuật ở những bệnh nhân này gồm bệnh sử và khám thực thể đầy đũ. Đặc biệt nhấn mạnh đánh giá tình trạng chức năng, khả năng gắng sức, và các triệu chứng, dấu hiệu tim phổi để cố gắng phát hiện bệnh chưa được chẩn đoán trước đó (đặc biệt là bệnh tim phối), do đó có thể cần phải đánh giá sâu hơn trước phẫu thuật. Ngoài ra, cần khai thác tiền sử chảy máu để phát hiện các rối loạn này có thể góp phần làm mất máu nhiều trong phẫu thuật.

Xét nghiệm thường qui trên những bệnh nhân có tiền sử và khám thực thể. Không phát hiện các vấn đề y học rõ ràng bao gồm ghi điện tim ở 12 đạo trình cho nam giới trên 40 tuổi vá phụ nữ trên 50 tuổi, đặc biệt để phát hiện bằng chứng của nhồi máu hoặc thiếu máu cục bộ cơ tim tiềm ẩn. Xét nghiệm bổ sung cho nhưng bệnh nhân khỏe mạnh không triệu chứng là không có giá trị vá không được khuyến khích. Tuy nhiên, đánh giá trước phẫu thuật có thể giúp thực hiện các xét nghiệm khác như là một phần của đánh giá sức khoẻ thường qui.