Tác dụng phụ tại mắt của một số thuốc điều trị toàn thân

2012-11-11 05:28 PM

Phenothiazin, Chlorpromazin, thioridazin có thể gây giảm thị lực, lắng đọng ở mặt trước thể thủy tinh và giác mạc, biến đổi biểu mô sắc tố võng mạc.

Nhiều thuốc dùng để điều trị các bệnh toàn thân có thể gây ra những tổn hại ở các cấu trúc khác nhau của mắt, bao gồm: võng mạc, thị thần kinh, thể thủy tinh, giác mạc. Dưới đây là một số thuốc thường có ảnh hưởng đối với mắt:

Thuốc điều trị bệnh tim mạch

Amiodaron (điều trị rối loạn nhịp tim): có thể gây ra những lắng đọng màu vàng ở kết mạc, giác mạc, và thể thủy tinh.

Digitalis (điều trị suy tim, rối loạn nhịp tim): có thể gây rối loạn sắc giác (nhìn mọi vật có màu vàng).

Guanethidin (điều trị cao huyết áp): có thể gây giảm thị lực, hạ nhãn áp, sụp mi, song thị, co đồng tử.

Thuốc điều trị bệnh thần kinh

Hình. Đục thể thủy tinh do Chlorpromazin và Teo biểu mô sắc tố võng mạc do phenothiazin

Hình. Đục thể thủy tinh do Chlorpromazin và Hình. Teo biểu mô sắc tố võng mạc do phenothiazin (trái – Phải)

Phenothiazin (Chlorpromazin, thioridazin): có thể gây giảm thị lực, lắng đọng ở mặt trước thể thủy tinh và giác mạc, biến đổi biểu mô sắc tố võng mạc.

Amphetamin: có thể gây giảm thị lực, glôcôm góc đóng, ảo thị.

Chloroquin và hydroxychloroquin: có thể gây lắng đọng trên giác mạc, biến đổi biểu mô sắc tố võng mạc (bệnh hoàng điểm hình bia).

Thuốc điều trị sốt rét

Quinin: có thể gây tổn hại võng mạc (phù và co mạch võng mạc), phù đĩa thị, giãn đồng tử.

Chloroquin và hydroxychloroquin: có thể gây lắng đọng trên giác mạc, biến đổi biểu mô sắc tố võng mạc (bệnh hoàng điểm hình bia).

Bệnh hoàng điểm hình bia do chloroquin

Hình. Bệnh hoàng điểm hình bia do chloroquin

Thuốc điều trị lao

Ethambutol,  isoniazid, và streptomycin: có thể gây viêm hoặc teo thị thần kinh, biến đổi thị trường, sắc giác.

Thuốc điều trị bệnh khớp

Chloroquin và hydroxychloroquin: có thể gây lắng đọng trên giác mạc, biến đổi biểu mô sắc tố võng mạc (bệnh hoàng điểm hình bia).

Ibuprofen: có thể gây viêm thị thần kinh, song thị, giảm sắc giác.

Indomethacin: có thể gây lắng đọng trên giác mạc, giảm thị lực, song thị, tổn hại thị trường.