Mục lục các thuốc theo vần Q

2011-12-03 07:41 PM
Qinghaosu - xem Artemisinin, Quamatel - xem Famotidin, Quelicin - xem Suxamethonium, Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic, Querto - xem Carvedilol, Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin

Qinghaosu - xem Artemisinin,

Quamatel - xem Famotidin,

Quelicin - xem Suxamethonium,

Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic,

Querto - xem Carvedilol,

Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin,

Quiess - xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

Quimotrase - xem Chymotrypsin,

Quinamm - xem Quinin,

Quinate - xem Quinin,

Quindan - xem Quinin,

Quinin,

Quinin dihydrochloride - xem Quinin,

Quinin sulfat - xem Quinin,

Quinine - xem Quinin,

Quinoctal - xem Quinin,

Quinoforme - xem Quinin,

Quinolox - xem Norfloxacin,

Quinoserum - xem Quinin,

Quinsan Quinsul - xem Quinin,

Quintor - xem Ciprofloxacin,

Quintor - 250 - xem Ciprofloxacin,

Quintor - 500 - xem Ciprofloxacin,

Quitaxon - xem Doxepin,

QYS - xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

 

Bài mới nhất

  • Quinin

  • Quinin có tác dụng chủ yếu là diệt nhanh thể phân liệt của Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae; ít tác dụng lên thể thoa trùng và tiền hồng cầu.

  • Quamatel

  • Famotidine làm giảm tiết dịch vị do bị kích thích và dịch vị cơ bản bằng cách đối kháng với histamin tại thụ thể H2 ở các tế bào vách trong niêm mạc dạ dày.

  • Quinapril: thuốc ức chế men chuyển, Accupril, Acenor 10, Quinapril 5, Tapzill

  • Quinapril làm giảm huyết áp do làm giảm sức cản toàn bộ mạch ngoại biên và sức cản mạch thận, nhưng ít hoặc không làm thay đổi nhịp tim, chỉ số của tim, lưu lượng máu qua thận