Tướng pháp cổ đối với tướng phụ nữ, tướng mệnh khảo luận

2017-10-01 06:37 PM
Chỗ dụng của thể nhu là nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và đạo

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Theo sự phân tích của cổ tướng học thì nhất âm nhất dương, cái đạo ấy không thể loạn, nhất cương nhất nhu, cái lý ấy không thể trái.

Đàn ông là thuần dương chi hình nên thể cương.

Đàn bà là thuần âm chi hình nên thể nhu.

Chỗ dụng của thể cương là hùng mạnh. Chỗ dụng của thể nhu là nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và đạo. Nếu nữ tính nhu hòa, tướng mạo mềm mại, tú lệ mới thật là tướng tốt có thể phú quý. Nếu tướng mạo cương bạo nhiều chất đực là tướng xấu bần tiện hung tai.

Cổ tướng pháp nghiên cứu tướng phụ nhân gồm có:

Đạt ma phụ nhân tướng.

Ma Y thu đàm nguyệt

Quỉ cốc tướng phu nhân ca

Nữ ngọc quản quyết

Linh đài bí quyết

Trần Hy Di động nguyên kinh.

Xin lần lượt ghi lại những phần quan trọng tinh hoa của những sách ghi trên:

Nói về tướng vương phi và phu nhân và tướng vượng phu ích tử:

Phàm đàn bà xương cốt tiên tuấn, thần khí uy nghiêm, ẩn trọng mà ít mị, ngũ nhạc khoan đại, hành động thông minh, nhanh nhẹn như lưu thủy, thanh âm êm và trong sáng như ngọc rơi là tướng vương phi.

Phàm đàn bà ngũ nhạc đoan hậu, cốt khí lỗi lạc, thần sắc ôn hòa là tướng phu nhân.

Cốt khí hiện lên ở đâu?

Toàn bộ cốt khí sang quý hiện lên ở trán và mũi. Người nào long hổ giốc có ẩn cốt chạy lên đến chân tóc, người nào mà ấn đường hoặc thiên trung mà cốt khí hiện lên một miếng vuông bằng phẳng, sáng sủa gọi là ngọc hoàn cốt. Người nào xương sống mũi chạy dài nối với ấn đường, khí sắc rực rỡ gọi là phục tê quán đỉnh. Tất cả đều là những bà cực cao sang.

Điều cần chú ý là cốt khí đẹp vẫn phải được phối hợp với các bộ vị khác, nếu có bộ vị hình khắc thì ngôi bậc phu nhân khó lòng trường cửu.

Long nhan phượng cảnh tất phối quân vương. Đàn bà diện mạo thân hình có xương cốt tiên tuấn như rồng nổi bật lên quan thái tú di và cổ như con thái phượng chính là tướng hoàng hậu vậy.

Ở xã hội hiện đại, vợ một nguyên thủ quốc gia thường không có tướng đẹp như hoàng hậu xưa bởi lẽ ngôi nguyên thủ không mang tính chất bệ rồng chín tầng như thời cổ, thêm nữa chính quyền ngày nay đã chia sẻ làm nhiều trung tâm. Có thể vợ của một nhà đại tư bản nắm vận mệnh quốc gia mang nhiều tướng đẹp hơn vợ vị nguyên thủ.

Có những câu thơ phú về tướng vượng phu rằng:

Hữu nữ sinh lai diệt tế viên

Ngũ quan lục phủ tế tu khan

Nhan trường phát hắc liên hoa kiểm

Định giá triều trung phú quý hiền.

Nghĩa là:

Có người con gái sinh ra mặt tròn xinh xắn

Ngũ quan lục phủ thăng bằng dễ ưa

Mắt dài tóc đen đôi má ửng hồng

Sẽ lấy chồng hiền và phú quý.

(Trích “Ngọc Quản Quyết”)

Phụ nữ thân hình thượng hạ bình

Mục như biểm tất tất thông minh

Thân tài chu chính tam tài mãn

Phú quý phong nhiêu túc nhất sinh

Nghĩa là:

Người đàn bà thân hình trên dưới đều đặn

Mắt đen như sơn thì thông minh

Mũi lưỡng quyền tương đối vừa vặn

Suốt đời phú quý phong lưu

Thần khí phân minh hắc bạch phân

Bất sân nhi nộ cốt hoàn thành

Thanh tự kim huỳnh, ưỡng thanh vận

Tử đạt phu vinh sự quý nhân

Nghĩa là:

Thần khí sáng suốt, mắt đen trắng phân minh

Lúc giận mà không dữ, không tục

Tiếng nói trong trẻo như chuông vàng

Chồng sang con hiển đạt, suốt đời quyền quý

Phụ nữ uy nghiêm, tiếng nói như chim yến hót, lời lẽ ôn tồn, tai trắng và dầy, trán rộng tròn trịa, tóc đen như lông quạ, mục thần trong sáng, nhìn chính trực, nhân trung rõ ràng, quyền cốt ẩn ẩn bằng

phẳng và rộng rãi, trán phẳng đoan chính, môi hồng răng trắng, xương thịt tương xứng, ngón tay dài, mũi thon, thẳng là những tướng sang quý.

Phụ nữ tai mọng tròn, bàn tay mịn đỏ hồng, trán thẳng, mắt đẹp, tính tình khoan hậu, hàm đầy, nhân trung dài, góc trán chân tóc không khuyết hãm, dưới mắt đầy đặn là những tướng giàu.

Mặt vuông vắn chữ điền, lưng rộng bụng tròn, mặt đen thân trắng, môi hồng, ngón tay búp măng, lông mày trắng treo, răng đều như hạt lựu, người thơm tho vừa giàu vùa sang.

Nói về tướng đa phu:

Ra đường đánh giá người trinh thục

Trong dạ sao mà những gió trăng

Mới biết hồng nhan là thế thế

Trăm năm trăm tuối lại trăm thằng

Những câu thơ trong bài “Cười người lang chạ” của Trần Tế Xương có một điểm sai ở chỗ: “Đã trăm năm trăm thằng” thì không có cách gì mà đánh giá là người trinh thục dù chỉ là che đậy bề ngoài, vì gian tư đa phu, khắc sát phu đều có tướng cách hiển hiện thật rõ ràng.

Về đa phu, ngạn ngữ Tàu có câu: “Phụ nhất nhi dĩ, nhân tận khả phu”, nghĩa là: chỉ có một bố đẻ ra thôi nhưng ai cũng có thể làm chồng cô ấy được

Tướng đa phu thường đi cặp hai loại tướng:

a) Tiện dâm

b) Hung dữ

Nữ lấy phu làm cung chủ yếu cho cuộc đời. Phu cung đã không ra gì thì đời cũng chẳng ra gì.

Người đàn bà hung dữ và tiện dâm thế nào cũng đa phu.

Sau đây là một câu chuyện vui về tướng và số đa phu:

- Tại Bắc Bình có thầy số nổi danh ngoài nhà treo bảng Phúc Cát Tinh, hai bên cổng mỗi cột đề bốn chữ:

Thiết bản luận mệnh

Dĩ thư vi bằng

Hôm ấy, một người đàn bà đến xem, nói ngày sinh, tháng sinh đâu đấy rồi hỏi:

- Số này năm nay có thể lấy chồng được không?

Thấy Phúc Cát Tinh bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính xong rồi cười nói rằng:

- Hữu hỉ, hữu hỉ nhất định xuất giá. Số này của cô hay cô xem cho ai?

- Tôi xem dùm người bạn

- Nếu vậy thì dễ cho tôi lắm. Số này lạ lắm, ứng với câu vị xuất khuê môn tiên hữu tử. Trăm năm đã chắc có duyên trời. Chưa cưới nhưng mà hãy để chơi, hà... hà...

- Thật thế sao? Số cũng đoán luôn cả điều ấy nữa ư?

- Chẳng phải chỉ có thế thôi đâu thưa cô. Bạn của cô, cứ như tôi đoán thì là con người cực hung dữ, chanh chua, hai năm lấy hai chồng, chẳng có chồng nào ở qua năm mới.

- Đây là số người chị họ tôi. Xin thầy xem tường tận cho. Năm nay vận khí thế nào?

- Xin cô đừng giận. Số ra sao tôi đoán vậy không có ý chê trách bới móc ai. Chị họ của cô cách đây ba tháng đã lấy một người, nhưng vì bà ấy mệnh cách thuộc loại thư lão hổ (hổ cái) cho nên đàn ông sợ, bà ấy hiện tại lại đang tính lấy chồng nữa. Lần này chắc cũng vậy, không qua nổi một năm đâu.

Thầy Phúc Cát Tinh chưa nói dứt lời, bỗng nghe cái rầm! chén dĩa trên bàn kêu loảng xoảng. Cô ta cầm chén nước hắt vào mặt thầy mà xỉa xói:

- Thằng mù kia, đoán mệnh thì đoán mệnh, can cớ gì mà mày xỏ xiên hổ cái với thư lão hổ. Tao là hổ cái hồi nào, tao đã ngoặm mất cái đầu lâu của mày chưa?

Tướng với số thật hợp

Sách “Bí Truyền Tướng Pháp” viết:

- Nhất kiến khả úy cương cường nhi đa phu.

Vừa trông thấy đã gây cho người đàn ông cảm tưởng ơn ớn thì đa phu.

Nhất kiến khả khủng hình khắc nhi tâm ác.

Vừa trông thấy đã khiến cho người đàn ông ghê sợ thì khắc phu và tâm ác.

Nói về tướng khắc sát phu.

Khắc phu là làm cho chồng lụn bại, chia lìa. Sát phu là làm cho chồng chết.

Sách “Tử Bất Ngữ” của Viên Mai chép chuyện “Người đàn bà chín chồng” như sau:

-  Vùng Cúc Dung có chín ngôi mộ nằm chung một chỗ. Dân chúng gọi là mộ cửu phu. Theo truyền thuyết thì trước đây vùng này có người đàn bà rất đẹp, chồng chết, có một con, gia tư khá. Lấy chồng nữa lại được một con, chồng lại chết. Đem chồng sau chôn cạnh chồng trước và cứ thế tiếp tục đến chín người đẻ chín con.

Đến khi người đàn bà ấy chết, nhà đem chôn với chín ngôi kia. Cứ mỗi khi mặt trời xế bóng là nơi đó âm phong nổi lên, đêm về nghe có tiếng cãi nhau om sòm như để tranh dành mỹ nhân. Dân vùng này chẳng ai dám đi qua. Họ bèn làm đơn lên quan huyện lệnh tên Triệu Thiên Tước. Viên huyện lệnh truyền cho đem đội lính lệ vác hèo xuống đánh vào mộ cửu phu mỗi mộ 20 hèo. Từ đấy về sau mới yên.

Đánh hèo vào mộ cho ma quỷ yên là chuyện hoang đường, nhưng mộ cửu phu thì có thật, đến nay vẫn còn.

Chuyện sát phu lại càng là chuyện rất thường xảy ra. Nhất là vào thời tao loạn, tướng sát phu đầy rẫy.

Tướng sát phu như đã nói ở trên rất nhiều nhưng mạnh nhất là tiếng nói, thứ đến mũi và lưỡng quyền, rồi sau nữa mới đến các bộ vị hoặc ám tướng khác.

Tướng gia Tề Đông Dã kể rằng: “Thủa thiếu niên, ông theo người cậu ruột đi yến hội, tại một nhà ở đường Tây Trục thủ phủ Bắc Kinh. Người cậu vốn là công chức cao cấp chính phủ đương thời lại rất giao du rộng cùng am tường tướng thuật. Biết tướng thuật cũng là một tài năng cần thiết để giao thiệp trong chính giới thời bấy giờ. Bữa yến hôm ấy, vấn đề tướng số được đem ra bàn cãi sôi nổi.

Đề tài đưa ra là tướng về âm thanh. Nhiều người không tin tiếng nói có thể ảnh hưởng đến chồng con như cậu tôi lập luận.

Cuối cùng, chủ nhân bầy cuộc thử tài. Buồng bên trong có một bàn các bà đánh mà chược, tấm màn phủ kín. Chủ nhân ông yêu cầu cậu tôi lắng nghe tiếng nói của năm bà trong đó để đoán vận mệnh về đường chồng con. Mọi người ngồi im lặng. Vào lúc buồng bên vừa có ván bài ù muỗi, các bà huyên náo ầm lên vì ba bà khác người nào cũng có bài ù lớn.

Ông cậu tôi bỗng nói:

- Nữ đới nam thanh (đàn bà nói tiếng đàn ông). Ai có tiếng nói ấy tất đã khắc phu.

Chủ nhân chịu ngay và cho biết bà ta là góa phụ của họ Tiều trong Bộ Giáo dục.

Cậu tôi vẫn lắng tai nghe tiếp.

Côn nhạn thất quần chi thanh ly phu (Tiếng như vừa mới khóc lại cắt đoạn chẳng khác chi con chim nhạn lìa đàn. Người này phải xa lìa chồng con.)

Chủ nhân phục quá, mặt vui tươi nói rằng:

- Tiên sinh đoán không sai. Đó là tiếng nói của bà vợ ông tổng lý bên Bưu Điện, ông ta đã bị bọn quyền phỉ bắt đi mất tích từ năm năm nay, chẳng hiểu sống chết thế nào?

Cậu tôi không mấy để ý đến lời tán tụng, ông say sưa với sự tìm tòi, nghe tiếp và nói luôn:

- Cuồng thuyền vẫn tháo sát nhị phu, ồ ạt như tiếng ve sầu kêu buổi chiều, sát hại chồng.

Đến đây thì chủ nhân hoàn toàn bái phục, ông vỗ tay khen lấy khen để rồi dục cử tọa đồng thanh yêu cầu cậu tôi giải thích.

Cậu tôi chậm rãi giải thích:

- Nữ đới nam thanh là một loại phá tướng của phụ nữ, nhưng không nhất định phải khắc phu, (khắc phu là?) vì cuối tiếng có âm thanh sắc nhọn làm chói tai (thích nhĩ). Bà ta lấy chồng không quá hai năm thì chôn chồng. Còn về cô nhạn thất quần chi thanh muốn đoán cần phải rõ nó đã trở thành tiếng kêu thương chưa. Nếu chuyển rồi mà tiếng kêu thương thanh trường thì chồng chết, thanh đoản may ra người xa còn sống, đến như cuồng thuyền vãn tháo tiếng đầu tiếng cuối đồng âm vốn là tướng bần tiện chứ không khắc phu. Tướng ấy chỉ khắc phu khi nào tiếng đầu tiếng cuối như có khoảng nghẹn ngào cắt đứt.

Chủ nhân chen vào nói:

- Chúng tôi bội phục tiên sinh đoán tướng ba góa phụ, bây giờ đến lượt hai người đàn bà mà tiên sinh chưa nói tới.

Trong số thực khách cũng có vài ba vị nghiên cứu tướng học nên cậu tôi quay lại thỉnh họ cho ý kiến. Thế là mấy vị nghe theo lời chủ nhân cùng lắng tai nghe.

Một lát, ông họ Kha nói:

- Tiếng nhẹ nhưng có lực, vượng phu vượng tử Ông họ Đặng nói theo:

- Thanh âm có vận điệu, trường thọ chi tướng.

Và cuối cùng ông họ Ngũ:

- Nhỏ nhẹ như tiếng suối reo, nữ nhân tài đức kiêm toàn.

Cậu tôi nghe tất cả mọi người nói, phê phán xong rồi mới nói:

- Các vị đoán trên đại để rất đúng nhưng vào chi tiết có điều sai. Thanh âm người đàn bà này tuy hữu lực như tiếng suối reo, khốn nỗi vì thanh hơi cụt cho nên dù thừa tài năng nhưng không thọ. Bà ấy năm nay chừng ngoài bốn mươi, tôi chắc không thể sống lâu quá năm mươi.

Chủ nhân lại hỏi đến bà thứ năm thì các vị kia sau khi nghe tiếng nói của bà ta không ai đoán định được một điểm nào đặc biệt. Riêng cậu tôi đã làm cho mọi người sửng sốt vì ông nói giọng chắc như đanh:

- Người này trước ở thanh lâu bây giờ làm thân vợ bé.

Lẽ ra tướng kỹ nữ phải trông ở sắc diện mới thấy, nghe tiếng nói mà đoán ra thì thật hoang đường.

Tôi không nhớ cậu tôi giảng ra sao, sau này đi học tướng thuật tôi thấy sách có ghi: “đàn bà tiếng nói lớn mà tán mạn tức là “kim thanh phạt mộc chi tượng” thường ở thanh lâu hoặc hành nghề chứa gái”.

Coi tướng phụ nữ trước hết phải nghe tiếng nói rồi mới đến sắc mặt, rồi đến hình thể, rồi mới đến tâm tư. Tiếng nói đặc biệt liên hệ tới tính mạng, hạnh phúc lứa đôi. Thanh âm phá thì các bộ vị khác dù có tốt đẹp cũng khó lòng cứu vãn khỏi mệnh số sinh ly tử biệt với chồng con.

Tiếng nói nam tử lấy âm thanh hồng lượng làm tốt, còn tiếng nói nữ tử chủ nhu hòa phải nhỏ nhẹ có âm điệu mới hay. Tối kỵ là tiếng nói sắc nhọn chói tai thì chẳng chôn chồng cũng khóc con, đàn ông tiếng nói chói tai suốt đời phá sản.

Thanh âm làm chói tai có hai loại: một loại thuộc kim, một loại thuộc mộc. Khắc phu vào loại thuộc mộc thì người chồng chết bình thường, nếu sát vào loại kim thì người chồng chết bất đắc kỳ tử.

Có một lần ở Bắc Bình, tôi (vẫn lời Tề Đông Dã) được gặp Bành Thần Tiên. Nhà tiên sinh trong khu vườn cổ kính tao nhã. Bành tiên sinh rất rành tướng học. Tuy nhiên, tiên sinh ít khi xem tướng cho ai. Sở dĩ thế vì tiên sinh cho rằng trên đời này phúc tướng thì hiếm mà tai họa thì nhiều. Nếu không nói thẳng lòng mình thì áy náy, nói thẳng hay gây mất lòng. Cho nên tiên sinh thường tránh né đề cập đến tướng số. Chỉ những người thân lắm.

Lần ấy gặp tôi, tiên sinh cao hứng không e ngại như mọi người khác.

Vào lúc đó có một bọn vừa nam vừa nữ vào vườn chơi, cả thảy năm người, hai nam ba nữ. Ba người đàn bà đều ở tuổi hơn bốn mươi. Họ ngồi không xa chúng tôi cho nên chúng tôi có thể dễ dàng nhận rõ mọi cử chỉ động thái của họ.

Bành tiên sinh hỏi tôi:

- Cháu thử xem ba bà kia đồng cách chỗ nào và dị cách ở chỗ nào?

Tôi nói:

- Cả ba suốt đời vừa no đủ ấm không lo khốn cùng. Đó là chỗ đồng cách. Còn dị cách thì ở nơi chồng con và thọ yểu.

- Hãy đoán về phu cung của họ.

Tôi chỉ từng người: bà này chồng sang, bà kia chồng giàu và bà nọ khắc phu.

Bành tiên sinh cười nói:

- Đại thể cháu nói không sai, nhưng bên trong còn có điểm chưa ổn.

Vừa nói Bành tiên sinh vừa uống ngụm trà rồi tiếp:

- Bà này chồng sang đúng, nhưng bà kia chồng giàu thì sai, chính bà ta giàu mới đúng. Cả ba đều khắc phu và đã khắc rồi.

Tôi được cậu tôi dạy mới năm sáu năm nên những chỗ ảo diệu thật tình tôi chưa thấu đáo. Tôi chỉ biết tướng nào rõ ràng còn ám tướng tôi chưa tinh. Ngoại ngũ hành tôi có thể nhận thấy nhưng nội ngũ hành tôi còn lờ mờ. Nhân dịp này tôi được học thêm. Tôi nói:

- Quả cháu không biết tướng cách khắc phu của họ. Vậy hai bà kia khắc phu căn cứ vào điểm nào?

- Tướng hiện rõ ràng về khắc phu cách, tướng học chia ra: diện mạo, thể hình và cử động, ba phương diện. Người sơ học chỉ biết diện mạo mà thôi. Tướng khắc phu trên mặt quan hệ nhất là mắt, mũi, lưỡng quyền. Thông thường, ta chỉ biết phàm người đàn bà mũi nhọn, mũi hãm, mắt hung, quyền cao là khắc phu. Nhưng khắc phu sớm hay muộn thì ít người đoán trúng. Bây giờ, bác chỉ cháu rõ. Cái bà mũi tước như đao khắc phu sớm lắm trước 40, không chỉ khắc một đời, ít nhất cũng phải khắc hai.

Cái bà mũi hãm có khắc sẽ khắc sau 44 tuổi. Còn cái bà mà cháu bảo chồng sang quý, tướng khắc phu ở đôi mắt, vành mắt lớn quá lại có quang phù (sáng bong ra).

Có những câu thơ câu phú về tướng khắc sát phu rằng:

Chuẩn tiêm, sỉ lộ tinh hầu kết

Ngách trắc thần hân cốt lộ thô

Phát tiêu tự hỏa long cung hãm

Bại tận nhân gia khắc tận phu

Nghĩa là:

Đầu mũi nhọn, răng lộ hầu lộ

Trán lệch, môi cong, xương lộ thô

Tóc khô cháy long cung hãm

Phá bại mọi nhà, khắc sát chồng

$

Cầu đầu ngách quảng bối phong long

Nhĩ phản thần thanh thần cánh hồng

Tu khắc nhất phu tịnh phá tổ

Cốt thanh y lộc tự nhiên phong

Nghĩa là:

Đầu tròn lớn quả cầu, trán rộng lưng đầy

Tai phản, tinh thần sáng suốt môi đỏ

Khắc một chồng phá gia một lần

Rồi sau mới có y lộc.

$

Khuyết thần hỏa mục đầu vô phát

Chi thể tương thương thần đới sát

Phương hình phụ mẫu khắc phu đa

Quan quả cô độc tư bất yết

Nghĩa là:

Môi mỏng, mắt đỏ đục, đầu ít tóc

Thân nhỏ, chân tay lớn, tinh thần sát phạt

Ở nhà làm hại cha, xuất giá sát phu

Quan quả cô độc suốt một đời

$

Nữ nhân sinh nam đắc nhi tướng

Khí lãnh thần cương cốt bất thanh

Nhất sàng cẩm bị tu nhàn bán

Hưu vấn nhi tâm uổng dụng tâm

Nghĩa là:

Người đàn bà có tướng đàn ông

Lạnh lùng cứng rắn cốt thô

Chiếc giường bằng gấm nhưng ngủ một mình

Đường con cái cũng chẳng nên hỏi nữa

$

Quyền cao, ngách phá phượng trì thâm

Thô cốt tam đường thiểu tử tôn

Nhãn hạ la văn hoàn túc trái

Lưỡng phú hình phu tam độ hôn

Nghĩa là:

Quyền cao, trán hẹp, mắt sâu

Xương thô làm gồ đôi mắt, kém đường con cái

Dưới mắt nhiều vết, phải trả nợ tiền duyên

Vài lần khắc phu, vài lần tái giá.

$

Khán nhân tà thi tịnh hồi cố

Dâm đãng tinh thần tiện hưu dư

Hạng đoàn phát nùng yêu bối lộ

Vi xuất khuê môn tảo khắc phu.

Nghĩa là:

Nhìn ai cúi mặt liếc ngang lại hay ngoái cổ

Tâm hồn dâm đãng bừa bãi hạ tiện

Cổ ngắn, tóc rậm, xương lưng xương sườn lộ

Chưa ra khỏi khuê phòng đã khắc phu

$

Đoan nghiêm tôn trọng thân phì mãn

Ngách thượng hoành văn ngữ khí hùng

Tuy sát đa phu do vị chỉ

Không phòng độc tọa nguyệt minh trung

Nghĩa là:

Trông oai vệ thân thể đẩy đà

Trán có vệt ngang tiếng nói đàn ông

Tuy đã sát nhiều chồng nhưng chưa hết

vẫn còn ngồi dưới trăng trong phòng một mình.

$

Nữ nhân nhãn hạ nhục can khô

Bất khuất tam phu khắc nhi phu

Kiến nhân yểm khẩu tiếu bất đoạn

Ái trục hành nhân dạ bán đồ

Nghĩa là:

Đàn bà dưới mắt thịt tiêu khô

Không khắc ba cũng hai chồng

Thấy người ôm miệng cười chẳng dứt

Nửa đêm dậy chạy theo kẻ đi đường.

$

Nhược thị diện trường ngách hựu trường

Hình phu khắc tử quyết nan đương

Mi thô khẩu thoát tinh thần cấp

Đảo sử vô môi tự giá lang

Nghĩa là:

Nếu mặt dài và trán cũng dài

Quyết nhiên là hình phu khắc tử

Mày thô miệng rộng tính nóng nảy

Lấy chồng lung tung bừa bãi

$

Nhãn tinh hoàng xích gia vô lương

Khắc tử hình phu biệt di hương

Nhược bất đầu hà tự ải tử

Dã tu sản ách huyết trung vong

Nghĩa là:

Mắt đỏ ngầu hay vàng ệch nhà nghèo mạt

Khắc tử hình phu lưu lạc tha hương

Nếu không thắt cổ, tự trầm

Thì cũng bị sản ách mà chết.

Nói về tướng trăng hoa gian dâm

Trăng hoa là gì?

Hãy đọc những câu ca dao sau đây:

Ai làm cho bướm lìa hoa

Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng

Ai đi muôn dặm non sông

Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy

Đó là tâm trạng chót nhỡ của người con gái, không phải trăng hoa.

Chơi cho thủng trống long chiêng

Rồi ta sẽ lại lập nghiêm lấy chồng

Chơi cho thủng trống long bồng

Rồi ra ta sẽ lấy chồng lập nghiêm

Đó là tính trăng hoa 72 tướng tiện dâm của Viên Liễu Trang cũng là để chỉ tướng trăng hoa. Để cho rõ hơn, xin đọc những câu phú và câu thơ của các sách “Quỷ Cốc Phụ nhân ca, Thu Đàm, Linh Đài Bí Quyết”:

Ấm dương tiêu tận như khang tỉnh

Biên địa toàn vô địch mã doanh

Tà thị đào hoa thị sắc lãnh

Bát họa phong trần tất tác ni

Nghĩa là:

Vầng mắt trên dưới gầy xác lõm khuyết

Góc trán siêu vẹo, dịch mã cung không đầy

Nhìn trộm mắt mơ màng mặt lạnh

Hoặc lưu lạc phong trần hoặc làm ni cô

$

Hưu mị vô uy cửa chỉ khinh

Thử nhân chung thị lạc phong trần

Giả như bất thị sương môn nữ

Dã thị bình phong hậu lập nhân

Nghĩa là:

Lẳng lơ nũng nịu cử chỉ dễ dãi

Đấy chính là hạng phong trần

Nếu như không ở lầu xanh

Thì cũng làm hầu thiếp

$

Hữu nữ sinh lai phát mấn vô

Đầu tà thân trắc diện tiêu khô

Cánh kiêm tà thị đa hi sắc

Nhất dạ tam phu dữ tứ phu

Nghĩa là:

Có người con gái tóc lưa thưa

Đầu lệch, thân nghiên mặt tiêu khô

Mắt nhìn liếc ngang hay cười cợt

Một đêm có đến ba bốn chồng

$

Đầu lệch hoành phì phát mấn vô

Nhãn quang huynh trắc bội nhi phu

Hành hành tọa tọa vô đa tĩnh

Đáo xứ phùng nhân tiên thi phu.

Nghĩa là:

Đầu to như cái dành, tóc thưa ít

Mắt đong đưa thì phản bội chồng con

Đi đi ngồi ngồi không yên chỗ

Gặp ai cũng vơ làm chồng

$

Phụ nữ dâm đa diện đới thanh

Nhẵn căn tà khởi thất vô trinh

Ngách phương tận thị du tình tật

Giá phu khắc tử thụ đa tâm

Nghĩa là:

Đàn bà đa dâm mặt xanh xanh

Mắt hay liếc trộm ở trong nhà cũng mất trinh

Trán vuông góc ưa ăn trộm ái tình

Lấy chồng thì bỏ chồng để chịu tân khổ

$

Phụ nữ đầu ngưỡng đa dâm dục

Tự giá tâm tình thường bất túc

Vô mấn xinh mao mãn diện qua

Thông đồng đáo xứ tùy nhân túc

Nghĩa là:

Đàn bà mặt vênh đa dâm dục

Theo giai rồi mà tình còn chưa đủ

Không có tóc mai, mặt nhiều lông

Loại người thông gian ngoại tình

$

Dương mục phụ nhân sắc dục đa

Du gian dâm loạn nại như hà

Trương phu phao khước tùy nhân khứ

Thế đặc vi thê định thị bà

Nghĩa là:

Chơn chớn mờ đục ấy là mắt thèm sắc dục

Dâm loạn và gian tư không biết thế nào

Bỏ chồng cắp nón theo trai

Làm vợ mọi người rồi làm mụ đầu

$

Nhất kiến kiều tư đa tiểu ngữ

Đê đầu trắc thị ám du dâm

Hành như tước bộ tịch quang tị

Tâm lý gian cơ dụng ý thâm

Nghĩa là:

Mới gặp lần đầu đã làm điệu nói nói cười cười

Cúi mặt liếc nhìn con gái dâm loạn

Đi như chim nhẩy, đầu mũi bóng loáng

Dễ đi vào đường gian dâm

$

Phụ nhân, nhân dữ nhân đàm thoại

Chỉnh khâm lộng tụ hựu đê đầu

Dục thức nhân gian nữ tử sự

Tư tình như hải hựu như dầu

Nghĩa là:

Đàn bà lúc nói chuyện với ai

Hay chỉnh lại áo quần hoặc vân vê tà áo và cúi mặt

Thì tình lai láng như biển khơi.

$

Nhân trung lưỡng khúc phi lương phụ

Chí lão tâm trung dã hiếu dâm

Nữ nhân nhược thị nam nhân tướng

Dâm loạn phương tâm tất hữu danh

Nghĩa là:

Đàn bà nhân trung gẫy khúc

Đến già lòng vẫn rạo rực với điều dâm

Đàn bà mang tướng đàn ông

Dâm loạn nổi tiếng khắp nơi

Nói về tướng cô độc và không chồng

Cô độc do nguyên nhân lấy phải chồng đần, chồng không hợp nên bỏ để ở một mình.

Cô độc vì cá tính cương cường chẳng chịu lấy ai

Cô độc vì nhỡ thì làm con gái suốt đời

Cùng nhau một phận má hồng

Kẻ đã có chồng người vẫn nằm trơ

Tướng vô phu và cô độc gồm có:

- Mặt đàn bà quá dài xương cốt thô như đàn ông

- Thân thể mềm nhũn quá yếu đuối.

- Môi cong, răng lộ mà răng không đều, lởm chởm.

- Mặt to, thô, người cứng như sắt nguội.

- Tai quắt không đều có thùy châu (có thùy châu không đều?)

- Mũi tẹt dí mà mi cốt quá cao

- Mặt buồn mà tiếng nói như khóc

- Mặt đàn ông.

- Nói lô xô, vai so mặt nhọn, ngồi lâu tinh thần như sợ hãi.

- Đôi môi mỏng, góc miệng chảy xuống như miệng cá.

Ngoài ra, còn tướng bị đàn ông ghét nên vô phu.

Sách “Nhân Luân Đại Thống” có câu:

Vĩ hậu sắc bạnh nam tất tăng

Vĩ hậu sắc bạnh chỉ vào lông mày trắng lưa thưa

Mày đàn bà thường có, nhưng thưa đến độ trắng hoặc đầu đậm đuôi nhạt thì rất kỵ.

Thưa trắng gọi là bạch hổ mi, tính ngoan cố, đanh đá. Nếu lông mày đã thưa trắng mà còn mập nữa lại kỵ hơn, có tình yêu rồi lại mất, có chồng, chồng cũng bỏ.

Lông mày thưa, trắng đi với nhãn quang lưu lộ dễ phạm xuất tướng hồng hạnh.

Nói về những hung tướng của phụ nữ.

“Thần Tướng Toàn Biên” ghi:

- Giữa trán có một vết thẳng, hại chồng (vết dọc)

- Hai vết thẳng lờ mờ giữa trán, hung ác, vợ chồng chia ly (vết dọc)

- Nhân trung có vết ngang là nô tì

- Sơn căn có nốt ruồi, cô độc, xa con, xa chồng

- Hàm có nốt ruồi, tối bất nhân

- Mọc ria, cực đa dâm

- Răng xám như bôi than, phong trần cô khổ

- Mặt ngựa (dài), mặt hổ (hàm vuông bạnh), duyên phận nhiều bất hạnh

- Chân tóc ở trên cao quá thành trán cao quá khổ, chẳng những khắc phu mà còn ở goá ngay lúc xuất giá

- Dưới mắt có gân xanh hoặc vết đỏ chạy từ vành mắt ra là ngoại tình

- Mắt thật trắng mà hơi có sắc hồng gọi là đào hoa sắc, dễ lang chạ nếu không có đôi mắt thanh tú

- Trên mũi có gân xanh phát hiện chạy thẳng lên sơn căn ấn tượng, có mưu định giết chồng nếu không đấy là dấu báo chết bất đắc kỳ tử

- Mập mà không có mông đít thì văn vận liêu đảo, về già khốn cùng

Nói về tướng ghen của phụ nữ

Đàn bà ai không ghen. Ghen là tính thiên nhiên chung của mọi người, cần gì phải có tướng mới ghen. Nói tướng là những đặc điểm, tướng ghen để nhận biết những người lòng ghen quá mạnh. Ghen chia làm nhiều loại:

- Ghen ngang ngược, ồn ĩ, sắn váy chửi bới hạ tiện gọi là ghen sư tử hống. Ca dao có câu:

Gái đâu thứ gái lạ lùng

Chồng chẳng nằm cùng ném chó xuống ao

- Ghen đay nghiến quỷ quyệt bắt đối phương khổ sở điêu linh, nhục nhã như Hoạn Thư hành hạ Kiều:

Làm cho nhìn chẳng được nhau

Làm cho đầy đoạ cất đầu chẳng nên

- Ghen vặt như chuyện Tầu kể có một ông lão sáu mươi, mỗi khi về với vợ già thì bà nhổ hết râu đen của ông cụ, sang chỗ thiếp trẻ thì cô nhổ hết râu bạc của ông. Lâu rồi râu không mọc được nữa.

- Ghen tàn ác như sủng phi Long Thụy Kiều bắt kẻ thù đổ dấm vào mũi gọi là “toan hình”, đổ phân vào miệng gọi là “sú hình”, bắt trần truồng nằm trên băng tuyết gọi là “hàn hình”, bắt uống rượu say đến chết gọi là “tuý hình”.

- Ghen bắt chấp cả tử thần như Liễu Thị vợ thượng thư Nhiệm Hoàn. Vua Đường Thái Tôn thưởng cho Nhiệm Hoàn hai cô hầu thật đẹp. Liễu Thị lừa bắt trói dội nước sôi lên đầu cho hói. Đường Thái Tôn nghe tin, làm một bình rượu gửi cho Liễu Thị và phán rằng:

- “Từ rày không được ghen, nếu ghen phải uống chén rượu độc đó”.

Liễu Thị nhận rượu bái tạ nói:

- Thiếp với Hoàn là vợ chồng xe tơ kết tóc, sướng khổ có nhau, nếu Hoàn phụ bạc chẳng thà thiếp xin được chết luôn.

Nói xong tu hết cả bình rượu. Uống rồi ngủ mê mệt, thì ra rượu không độc, đó là vua chỉ muốn thử lòng ghen của Liễu Thị đến mức nào mà thôi. Vua Thái Tôn cười bảo Nhiệm Hoàn:

- Người mà sợ chết khó lòng đem cái chết mà doạ, ghen đến như vợ nhà ngươi thì uy ta cũng chịu thua.

- Ghen đến chết, chết rồi vẫn ghen như Đoan Minh Quang, vợ Lưu Bá Ngọc đời Tấn.

Bá Ngọc thích bài Lạc Thần phú, đêm đêm ngâm vịnh và thường bảo vợ:

- Nếu tôi lấy được người đàn bà như tả trong Lạc Thần phú thì dù phải làm thân trâu ngựa mấy kiếp cũng cam tâm.

Vợ Bá Ngọc uất ức, một hôm mới nói:

- Phu quân yêu nữ thuỷ thần hơn thiếp, vậy thiếp sẽ chết để được làm thuỷ thần.

Mấy hôm sau Đoan Thị nhảy xuống sông tự trầm. Chết được bẩy ngày thì nàng về báo mộng cho Bá Ngọc hay bây giờ đã được như ước nguyện làm thuỷ thần.

Tỉnh dậy, Bá Ngọc sợ quá không bao giờ dám qua sông nữa. Cũng từ đấy sông vùng này luôn luôn có đàn bà chết đuối. Cho nên phụ nữ mỗi lần qua đò phải ăn mặc rách rưới, bôi mặt cho xấu xí rồi mới dám qua.

Tướng ghen như thế nào?

- Mặt đen.

- Hở lợi.

- Cười nhạt.

- Răng nhọn.

- Nhìn quàu quạu (như diều hâu).

- Tai nhọn phía trên.

- Mắt to mắt nhỏ.

- Miệng dẩu.

- Mặt xanh, nhục hoành (những múi thịt ngang mặt)

- Người trầm ngâm.

- Hay gật đầu và cúi đầu.

- Tiếng nói khô.

- Hai hàm răng rít chặt và răng khô.