Tinh hoa tướng pháp, tướng mệnh khảo luận

01/10/2017 18:41
Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì nhất ác mà bảo rằng hung. Cần phải biết phép gia giảm thừa trừ

Tinh hoa của tướng pháp cổ nhân thường đặt thành phú.

Sau đây là những câu phú trích từ những sách cổ về tướng pháp như: Ma Y tướng pháp - Thuỷ Kính thần tướng - Viên Liễu Trang tướng thuật - Tướng Lý Hành Chân - Quỷ Cốc - Tướng Môn Kinh Nghĩa - Thần Tướng Toàn Biên Ngân Chuỳ - Kim Toả Phú - Nhân Luân Đại Thống - Ngô Tâm Giám Thông - Quản Lộ nhân luân uyên ảo phú - Kinh Thần Phú - Chúc Thiềm Kinh - La Chân Nhân tướng phú - Hồ Tăng Quyết - Thần Dị

Những câu phú này là những nét đặc sắc do kinh nghiệm từ bao ngàn năm.

Tướng vô quyết pháp bất khả loạn ngôn

(Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì nhất ác mà bảo rằng hung. Cần phải biết phép gia giảm thừa trừ)

Hoang đường thất chí thần vô xá

Bất đáo trung đồ tất yểu vong

(Người lúc nào cũng hoảng hốt, sợ hãi, buồn rầu là tinh thần đã mất nơi trú ngụ thì tính mạng chẳng còn bao lâu).

Sĩ hữu văn tài nhi phù cấp thiển lộ khởi năng hưởng phú quý chi nhân

(Dù tài giỏi thông minh, nhưng tinh thần vội vã, nông nổi không phải là người được hưởng phú quí).

Cốt cách vi nhất thế chi vinh khô, khí sắc định hành hành niên chi hưu cữu

(Cốt cách là tướng cả cuộc đời, khí sắc là tướng từng năm từng tháng).

Khí trọc thần khô tất thị bần cùng chi hán

(Khí đục tinh thần khô héo nhất định là kẻ bần cùng).

Lãnh thiếu vô tình tác sự cơ thâm nội trọng

(Cười nhạt vô tình là người làm việc có mưu sâu và thận trọng)

Chuẩn đầu phong đại tâm vô độc. Diện nhục hoành sinh tính tất hung

(Đầu mũi nở lớn, tâm địa thành thực, Thịt mặt ngang ngang tính thường hung)

Thiết diện kiếm mi, binh quyền vạn lý

(Mặt sắt mày lưỡi kiếm, binh quyền vạn dặm)

Long nhan phượng cảnh nữ nhân tất phối quân vương

(Mặt rồng đầu lớn, mũi, quyền tương phối. Mắt đẹp, cổ phượng dài mềm mại trắng, con gái sẽ lấy bậc quân vương).

Yến hàm hổ đầu, nam tử định đăng tướng tướng

(Hàm én, đầu hổ, con trai sẽ làm tướng).

Diện bì hư bạc hậu tam thập thọ nan tái kỳ

(Da mặt mỏng hư, sau ba mươi yểu tử)

Nhãn bất khốc nhãn lệ uông uông

Tâm bất ưu sầu mi súc súc

Tảo vô hình khắc lão cô đơn

(Mắt không khóc mà đầy lệ, lòng không lo mà mày chau, nếu không sớm hình khắc thì về già cũng cô đơn).

Diện như quất bì chung chủ bần bạc

(Da mặt lỗ chỗ như da cam sành, da quít, cuối cuộc đời sẽ nghèo khổ).

Kiên nga thanh khấp bất tiện tắc cô

(Vai so, nói như khóc không hèn thì cũng cô độc)

Bần cùng đáo lão bất nhàn thô kỳ cốt cách

(Nghèo khổ đến già vì cốt cách thô)

Diện bì thái cấp tuy cấu huyết trường nhi thọ diệc khuy

(Da mặt căng quá dù có nhân trung dài cũng không thọ)

Nhãn quang như thuỷ nam nữ đa dâm

(Ánh mắt như nước lóng lánh, con trai con gái đa dâm).

Mi sước như đao trận vong binh tử

(Lông mày dựng có mi cốt gò cao, người tính hung bạo sẽ chết binh đao).

Nữ tử nhãn ác giá tất hình phu

Thanh sát diện hành khuê phong độc túc

(Con gái mắt ác lấy chồng sát chồng. Tiếng nói sát phạt, mặt ngang, cô độc trong khuê phòng).

Thần bất cái sỉ vô sự chiêu hiềm

(Môi không che được răng hay bị oán, bị ghét)

Hình dung tuấn nhã chung tác cao hiền

Cốt cách thanh kỳ tất tu quý hiển

(Vẻ người tuấn nhã là kẻ cao hiền,

Cốt cách thanh kỳ sẽ hiển đạt)

Cốt tuỳ quý sinh nhục tuỳ tài trưởng

(Lúc quý hiển cốt cách sẽ thay đổi, Lúc nhiều tiền thịt sẽ nở lớn.)

Diện đại tị tiểu nhất sinh thường tự lịch nan tân

(Mặt to mũi nhỏ cả đời nếm trải lao khổ.)

Tị sưu diện phỉ bán thế tiền tài chung hao tán

(Mũi gầy mặt mập nửa đời tiền bạc hư hao)

Quyết tử sinh chi kỳ tiên khán hình thần, Định cát hung chi triệu mạc đào khí sắc

(Xem sống hay chết phải trông hình thần, Định cát hung phải nom khí sắc).

Trọc như ngư mục tốc tử chi kỳ, Khí nhược yên trần hung tai nhất chí

(Mắt mờ đục đờ đẫn như mắt cá sắp chết, Thần khí như tro than sắp gặp tai hoạ).

Hình như thổ ngẫu thiên mệnh nan đào

(Hình như tượng đất khó toàn thiên mạng).

Mao như duyên thiết vận khí chuân chuyên, Khí nhược tường vân tiền trình hanh thái

(Mặt như chì sắt vận lao khổ, Khí sắc như mây hồng tương lai rạng rỡ)

Hoàng khí thiểu nhi trệ khí trọng công danh lại hưu bất lai

(Khí sắc vàng ít mà trệ khí lại nặng thì công danh đến đấy rồi đi mất).

Thanh khí thiểu nhi hỉ khí đa phú quý chí chi hựu chí

(Khí sắc xanh ít, khí sắc hồng vàng nhiều, Phú quý đã đến còn đến thêm).

Trệ trung hữu minh ưu nhi biến hỉ. Minh trung hữu trệ cát nhi phản hung

(Trong sắc trệ có ẩn sắc sáng, lo đấy nhưng sắp vui, Trong sắc sáng có sắc trệ, tốt đấy nhưng sắp hung).

Hình dung cổ quái thạch trung hữu mỹ ngọc tàng

(Hình tướng cổ quái nếu thần khí thanh tú là tướng ngọc ẩn trong đá).

Phục tê quán đỉnh nhất phẩm vương hầu, Phụ cốt thiên sương thiên quân dũng tướng

(Sống mũi chạy đến giữa trán là nhất phẩm vương hầu, Trán nở đến thiên sương là dũng tướng trong đám ba quân).

Hình như trư tướng tử tất phân thi, Nhãn tự hổ tinh tính nghiêm mạc phạm

(Hình như con heo lúc chết sẽ bị phân thây, Mắt như mắt hổ tính nghiêm chớ xúc phạm).

Tu hoàng tinh xích chung chủ hoành tử, Sở lộ thần hân tu phòng dã tử

(Râu vàng, mắt đỏ chết bất đắc Răng lộ, môi cong phòng chết đường).

Khẩu thần bì sô vi nhân nhất thế cô đơn

(da quanh môi miệng dăn deo cả đời cô độc)

Thủ nhuyễn như miên nhàn thả hữu tiền, Chưởng nhược huyết hồng phú nhi đa lộc

(Bàn tay mềm như lụa nhàn mà có tiền, Lòng tay huyết hồng giầu thêm đa lộc)

Mi sinh nhị dốc nhất sinh trường tự túc hoan ngu

(Đuôi lông mày vểnh lên như hai cái sừng Người ưa hoa rượu nhất sinh bách lạc).

Thổ tinh bạc nhi sơn lâm trọng, trệ khí đa tai ách

(Mũi nhỏ, râu ria nhiều là khí trệ gặp lắm tai ách).

Sắc thanh hoành ư chính diện hoán tác hành thi Sắc hắc hoành ư nhĩ tiền danh vi đoạt mệnh

(Sắc xanh nằm ngang trán là xác chết biết đi Sắc đen trước tai tính mệnh nguy).

(Sắc xanh bám quanh miệng, Biển Thước cũng không chữa được).

Thanh già khẩu, dốc Biển Thước nan y

Bạch như khô cốt thân vong. Hắc như thấp hôi thọ đoản

(Người bệnh mặt trắng như xương khô hay đen như tro ướt đều sắp chết).

Bần nhi hằng nạn chỉ nhân mãn diện bi dung

(Nghèo còn gặp nhiều tai nạn chỉ vì đầy mặt buồn so)

Thần quang mãn diện phú quý xứng tâm, Quỉ sắc kiến hình tham sầu độ nhật

(Sắc mặt hồng vàng có quang phú quý, Sắc mặt xanh đen là quỉ sắc lo buồn).

Thoái trường cước sưu đương niên bôn tẩu bất đỉnh

(Đùi dài chân gầy hiện tại bôn tẩu lao đao)

Thương trọng hạ khinh mạt chủ linh đinh, Thượng khoát hạ tiệm chung vô kết quả

(Trên nặng dưới nhẹ thân lớn chân nhỏ

Trên rộng dưới hẹp thân to chân nhỏ

Trên rộng dưới hẹp thân to chân nhọn lênh đênh vô kết quả)

Nam nhi yêu tế nan chủ phúc tài, Nữ tử kiên hàn cô hình tái giá

(Con trai eo nhỏ kém phúc kém tiền, Con gái vai so cô hình lấy hai ba chồng)

Đầu đại ngách đại chung chủ hình phu, Thanh thô cốt cánh vi sương phụ

Nhãn quang khẩu khoát tham dâm cầu thực chi nhân

(Đầu to trán lớn sát chồng, Tiếng thô, cốt thô quả phụ)

(Mắt sáng quắc phù quang, miệng rộng con gái tham ăn tham dâm)

Bì phu hương nhị nãi phú thất chi nữ nương, Diện sắc đoan nghiêm tất hào môn chi đức phụ

(Da dẻ mềm mại thơm tho là tiểu thư con nhà giầu,

Sắc mặt nghiêm nghị đoan trang là đàn bà có đức con dòng cháu giống).

Đầu tiểu phúc đại nhất sinh bất quá đa thực Cốt thiểu nhục đa tam thập yên năng khả quá

(Đầu nhỏ bụng to loại tham ăn Xương ít thịt nhiều thường chết yểu).

Hình thanh thần trọc bất cửu bần cùng, Nhân tiểu thanh hồng định tu siêu việt

(Hình trong mà tinh thần đục chẳng bao lâu sẽ bần cùng, Người bé tiếng nói lớn tài trí hơn người).

Thiếu phì khí đoản, nan quá tứ cửu chi kỳ

(Lúc còn nhỏ đã mập phì không sống quá 49 tuổi).

Cốt thô phát trọng hà tăng thừa đắc nhất tiền

(Xương thô tóc nặng bù xù tướng bần cùng).

Thể tế thân khinh ná đắc đình lưu phiến ngoã

(Người mỏng gió thổi bay không chết yểu cũng nghèo hèn).

Cốt khinh thủ ngạnh tất thị dung thường

(Người khẳng khiu mà tay lại thô chỉ làm đầy tớ)

Đắc ý trung diện mạo thê thảm tiên phú hậu bần

Tao quẫn xứ nhan mạo ôn hoà tảo cùng văn phát

(Lúc đắc ý mặt mày buồn lo, trước giàu sau nghèo, Gặp khi quẫn mặt mũi ôn hoà sớm nghèo sau phát đạt)

Nhĩ bạch ư diện chung vi trụ thạch chi thần

(Tai trắng hơn mặt vị đáng đại thần)

Tị môn hắc táo mưu sự nan thành

(Cửa mũi đen khô, làm việc gì cũng hỏng).

Quảng ngách tú mi văn chương đạo sĩ

(Trán rộng mày tú văn chương đạo sĩ)

Thủ thô cước trọng tất thị di bà, Tị tiêm đầu đê chung vị thị thiếp

(Tay thô chân nặng loại hàng rong, Mũi nhọn, trán thấp làm thị thiếp)

(Con trai đầu nhọn (Đầu quả muỗm) chẳng ra gì).

Nam tử đầu tiêm chung vô thành khí

Đầu đại vô giốc, phúc đại vô thác, bất thị nông phu thị đổ bác

(Đầu to không góc cạnh, bụng lớn xô bồ lớn bên trên không chảy xuống, tướng nông phu hay dân cờ bạc).

Cước viên bối hậu phương bảo ngọc đới triều y

(Bàn chân đầy đặn, lưng dầy mới mong có đai ngọc áo trào đình)

Phù lặc lộ cốt thân lạc tâm ưu

(Xương lộ gân lộ, thân vui lòng buồn).

Thượng mã đại hề hạ mã tiểu

(Lúc ngồi thì to lớn, lúc đứng thì người nhỏ bé,

Lúc trên lưng ngựa thì người bề thế, xuống ngựa người nhỏ nhắn. Quý tướng).

Bất quý tự quý chung tú quý, Bất bần tự bần chung tu bần

(Chưa ở ngôi vị sang mà dáng dấp đã có vẻ sang sẽ được sang quý. Không nghèo mà thế thái có vẻ nghèo sẽ nghèo).

Duyên hà thọ mệnh bất trường, nhân trung đoản tróc

(Tại sao không có tuổi thọ? Vì nhân trung ngắn co).

Mục nhuận nhi trường chí khí quán kim cổ

(Mắt nhuận mà dài chí khí lớn).

Sắc như thương biến tất tắng đắng nhi danh cánh trì

(Sắc mặt luôn luôn biến đổi, rất lận đận công danh).

Phì đầu đại đỗ bất vi hiền

Thứ nhân chỉ thị thường lưu bối

(Đầu múp míp, bụng núng nính bọn người chuyên đi hầu hạ).

Tam tài ngũ nhạc câu bình mãn, Tất định vinh hoa tác quận vương

(Bộ vị đầy đặn cao, vinh hoa đến bậc quân vương).

Diện nhược can khô định thị bần

(Mặt khô là nghèo khổ).

Phi bất lộ nhục sưu vô cốt

Phương giác tư nhân thọ mệnh trường

(Mập mà không lộ thịt, ốm mà không giơ xương thì mới thọ)

Cốt lộ tài vô thừa

(Xương lộ tiền tài không bao giờ có dư).

Khẩu đại bất hợp nhân bần

(Miệng lớn không thu lại được nghèo khổ).

Mi cao nhãn thâm nhân lang

(Mi cốt gồ cao mắt sâu người độc địa)

(Nói như bị đứt hơi, có thể thấy ngày gặp Diêm Vương).

Khí tróc ngôn ngữ bất tiếp, Chỉ nhật tất kiến Diêm Quân

Áp bối nga hung ngã tử hàn nan

(Lưng lõm như lưng vịt, ngực như ngực ngan ngỗng có thể chết đói).

Sưu tư sưu hề hàn tự hàn

Hàn sưu chi nhân bất nhân ban. Sưu hữu tinh thần chung tất đạt Hàn tuy hình thái định cô đan

(Gầy và ốm yếu khác nhau

Gầy mà tinh thần sáng rồi sẽ phát đạt

Ôm yếu dù có mặt đẹp cũng cô đơn - Hàn ở đây có nghĩa là chán nản, vai so, buồn bã).

Lưỡng biên quyền cốt cao xâm mãn, Phúc thọ câu toàn nhất thế vinh

(Hai bên quyền cốt nổi chạy dài đến tóc mai, Thì phúc thọ và vinh hiển).

Lão niên sắc nộn chiêu cô khổ

(Về già mà sắc mặt trắng hồng như trẻ con là khổ sở cô đơn).

Mi yêu khúc hề bất yêu trực

(Chân mày phải cong hoặc gãy khúc chớ có thẳng chữ nhất. Nếu thẳng chữ nhất thì ngu bướng và vô học).

Hàn tướng chi nhân kiên quá cảnh

(Tướng hàn là vai so cổ rụt).

Cánh hữu thân thích đài bất xuất

Chỉ nhân hình tự vũ trung kê

(Tứ cố vô thân lưu lạc tha phương cô khổ, Chỉ vì hình dáng như con gà dưới trời mưa).

(Người đại lượng mi ở trên cao, mi nhãn tương xứng không bị lo phiền)

Đại lượng chi nhân mi cao nhãn, Nhãn mị tương xứng bất ưu bi

Hiên môn khuyết hãm kỷ thứ tác tân lang

(Hiên môn sâu lõm, mấy lần lấy vợ bỏ vợ).

Thanh âm tỉ lôi đình chi viễn chấn,

Nhãn mục như nhật nguyệt chỉ tương vọng.

(Tiếng nói vang xa như sấm sét, ánh mắt như hai vầng nhật nguyệt, tướng của bậc lãnh tụ).

Nhãn nhược can khô nhi bất tú, chung tác bạch y chi sĩ

(Mắt khô không thanh tú, chỉ là kẻ sĩ áo vải chân trắng).

Thần tàng khoát thị, uy nghiêm nhi hữu lực, nghiễm nhiên nhân vọng như uý, thanh danh phiên đương thiên hạ

(Tinh thần ẩn tàng, nhìn rộng lớn và uy nghiêm người trông thấy phải sợ, tiếng tăm nổi khắp thiên hạ).

Nam dĩ cương vi quý, nữ di nhu vi thuận Âm phản ư dương phu tất tổn Dương phản ư âm phụ tất vong

(Đàn ông phải cương cường, đàn bà phải nhu thuận.

Đàn bà mà cứng rắn cương cường là âm phản dương tổn phu. Đàn ông mà uỷ mị ẻo lả là dương phản âm, khắc thê).

Cực quý chi sắc dĩ lão tàm chi quang minh

(Sắc quý như con tằm chín. (Sở dĩ lấy sắc con tằm chín vì lúc chín nó tự ăn lá dâu rồi sắc nổi lên khắp thân thể ví như khí nuôi sắc))

Hữu khí vô nhục thi như hàn tùng, Hữu nhục vô khí do như đố mộc

(Chỉ có xương khí tốt mà không có thịt đắp cho cân thì ví như cây tùng giữa trời lạnh. Chỉ có thịt dầy mà cốt khí không có thì ví như khúc gỗ mọt)

Thân đại âm tiểu hoạ sơ ẩn

(Thân lớn nói nhỏ hoạ ẩn bên trong).

Quý nhân chỉ tướng lập như tùng, toạ như cung thực như hổ ngoạ như long

(Tướng quý nhân đứng thẳng như cây tùng, ngồi như cái cung, ăn như hổi, nằm như rồng).

Quý nhân chỉ ngôn bất vọng phát

(Không nói bừa bãi lếu láo là quý nhân).

Minh đạt giả ngôn thuận

Cương chính giả ngôn lệ

Giản tinh giản ngôn vĩ

Chấp trung giả ngôn tị

Hư cuồng giả ngôn phồn

Thao tấn giả ngôn vọng

Lỗ mãng giả ngôn thô

Ngu ngoạn giả ngôn độn

Âm độc giả ngôn nhi hàm tiếu

(Người sáng suốt quán đạt nói nghe xuôi tai

Người cương chính nói nghe sắc cạnh

Người đơn giản ưa tĩnh nói nhỏ nhẹ

Quan văn dáng dấp thanh tú, dễ thân cận với vua

Văn quan thanh tú quải kim ngư nhi triều ngọc khuyết

Người chấp nhất nói thiên vị

Người hư cuồng nói nhiều

Người nóng ruột nói bậy bạ

Người lỗ mãng nói thô tục

Người ngu nói vớ vẩn Người độc địa nói mà mỉm cười).

Vũ tướng cổ quái bội hổ phù nhi bái đan trì

(Vũ tướng hình dung cổ quái thường lập đại công).

Tinh minh nhi chuyển, sử tâm trí biến tri cơ

(Mắt sáng mà linh động người giỏi cơ mưu).

Khẩu tiểu thần hân, thực nam xung phúc

(Miệng nhỏ môi cong ăn chẳng đủ no).

Văn hỉ bất hỉ vi kim quĩ chi hữu khuy

Dương ưu bất duyên ngọc đường chi triều củng

(Nghe tin mừng mà không mừng là tại bên trong còn thiếu thốn,

Chuyện đáng lo buồn mà không lo buồn vẫn thản nhiên tương lai sáng sủa).

Nhĩ bạc như chỉ, hưu vấn vinh hoa

(Tai mỏng như giấy đừng đòi hỏi vinh hoa phú quí).

Thuỵ dị tỉnh nan bạch thủ cô đan

(Dễ ngủ gọi mãi không tỉnh suốt đời tay trắng cô đơn).

Nam diện tự nữ, nữ tự nam

Tâm trung hoài trước đa dâm dục

(Mặt con trai giống con gái, mặt con gái giống con trai toàn loại đa dâm dục).

Hồng nhuận tướng kiêm thu thuỷ sắc, Nam nhân văn học nữ đa tình

(Nét mặt hồng nhuận vẻ như thu thuỷ, Con trai văn chương con gái đa tình)

Thiên địa nhược hãm định cùng đồ

(Trán hẹp má hóp cằm nhọn suốt đời đi làm công).

Hỉ nộ thần như nhất, cùng thông khí bất thù quý kiêm văn vũ

(Giận hay mừng nét mặt không thay đổi, cùng hay thông tinh thần vẫn vậy, tướng quý kiêm cả văn võ).

Khí sinh bì nội bách nhật phương thành

(Khí sinh ở trong da, đủ trăm ngày sẽ phát ra sắc).

Khí túc sắc túc thần bất túc nan ngôn phú lộc

(Khí đủ, sắc đủ tinh thần không đủ lấy đâu ra phúc lộc).

Diện hữu bát kỵ

Đầu tiêm diện tiểu vi nhất kỵ Quyền cao tị tiểu vi nhị kỵ Diện đại nhãn tiểu vi tam kỵ Diện đại khẩu tiểu vi tứ kỵ Diện vô thành quách vi ngũ kỵ Diện quang như du vi lục kỵ Diện như phó phấn vi thất kỵ Diện như duyên thiết vi bát kỵ.

Mặt có tám điều kỵ

Đầu nhọn mặt nhỏ là một Quyền cao mũi nhỏ là hai Mắt to mắt nhỏ là ba Mặt to miệng nhỏ là bốn Miệng không có góc cạnh là năm Miệng như tráng dầu là sáu Mặt như trát phấn là bảy Mặt như sắt rỉ là tám.

Đa mưu thiểu toại chi nhân

Phá quyền nhi long cung hắc ám

(Mưu thì nhiều thành việc thì ít,

Bởi chưng quyền phá và dưới mắt hắc ám).

Diện thô thân tế an lạc nhất sinh, Diện tế thân thô bần hàn đáo lão

(Mặt thô thân nhỏ nhắn suốt đời vui sướng, Mặt nhỏ thân thô nghèo hèn đến già).

Thân phì diện sưu mệnh trường tính hoãn, Thân sưu diện phì mệnh đoản tính cấp

(Thân mập mặt gầy, tính tình chậm, thọ mạng dài, Thân gầy mặt mập, tính táo cấp, thọ mạng ngắn).

Sơn căn đoạn hề thả hư hoa

(Gốc mũi dưới ấn đường lõm gẫy việc gì cũng chỉ là giả, tổ nghiệp điêu linh).

Tổ nghiệp phiêu linh định phá gia

Uy hiển thể trọng công danh tất toại

(Có oai, người nặng công danh toại ý)

Toát khẩu, tán mi nan vi đăng các thần liêu

(Miệng dúm mày chau không thể làm quan).

(Đàn bà nghèo hèn người nào cũng ngực ưỡn đít cong).

Ô hô bần hàn phụ nữ vô phi hung đột diên cao

Dâm dật sương kỹ nhất định diện tế thân thô

(Gái điếm thường có tướng mặt nhỏ nhắn mà thân thể thô).

Thanh như hàn đàm thu nguyệt

Kỳ giả tùng hắc kiều tùng

Cổ tự ta nga bàn thạch

Quái tự tiêu bích cô phong

Nhân năng hữu thứ, phú quý long chung

(Người thanh trông như mặt trăng chiếu trên hồ

Người kỳ trông như cây tùng như hốc núi

Người cổ trông như phiến đá lớn lâu đời

Người quái trông như vách núi treo leo

Thanh kỳ cổ quái đều là tướng phú quí).

Tú nhược thâm căn trực cán

Dị giả vũ long hồi phương

Thuần như lương kim mỹ ngọc

Trọng như Thái nhạc cao tung

Hữu nhất thứ giả tước lộc phi dung

(Tú như cây tốt tươi rễ chắc thân thẳng Dị (lạ) như rồng múa phượng bay Thuần như vòng tốt ngọc đẹp Trọng (nặng) như núi Thái Sơn).

(Trán đứng thẳng mà vuông vắn, tuổi trẻ đã nên danh phận).

Thiên đình trường bích nhi phương, Tảo hữu đằng thăng

Hiên môn đột khởi phụ nhân thiểu tiết

(Hiên môn nổi u, đàn bà thiếu trinh tiết).

Cơ phu tự lan tự hinh, phi phàm cốt cách

(Da dẻ thơm tho là cốt cách phi phàm).

Khẩu nhãn tiêu nhi đoản thọ

(Miệng nhỏ mắt nhỏ không sống lâu).

Ta thán tại khẩu, bình sinh nhất nhất bất như nhàn

(Hay ta thán, suốt đời vất vả).

Cổ nhi vô thần vị chi lộ Lô nhi vô khí vị chi cô

Thanh nhi vô thần vị chi hàn

Hàn nhi vô khí vị chi vong

Quái nhi vô thần vị chi thô

Thô nhi vô khí vị chi khô

Kỳ nhi vô thần vị chi bạc

Bạc nhi vô khí vị chi nhược

Tú nhi vô thần vị chi suy

Suy nhi vô khí vị chư hư

Di nhi vô thần vị chi sũ

Xú nhi vô khí vị chi chuyết

Đoan nhi vô thần vị chi ảm

Ám nhi vô khí vị chi bại

(Bài quyết này cần phải thuộc để biện nhân các danh từ thường lập đi lập lại trong tướng học như thanh hàm, quái thô, bạc nhược, tú khô v.v...)

Khán nhân tướng cách hữu quý khí, hữu tam điểm quyết

Nhất yêu thính thanh âm

Nhị yêu khán thần thái

Tam yêu quan khí sắc

Thanh thanh tắc thần thanh

(Xem quý khí có ba quyết điểm:

Một là nghe tiếng nói

Hai là nhìn thần thái

Ba là trông khí sắc

Tiếng trong thì thần thanh).

Thanh dục ưởng nhi trường

Thần dục tinh tuý nhi tàng

Khí dục thư hoãn nhi tĩnh

Nhược phản thử giả phất quý dã

(Tiếng nói phải vang mà dài

Tinh thần phải sáng suốt mà tàng ẩn

Khí chất phải ung dung và tĩnh

Nếu ngược lại không phải là quí).

Dục xuyên khi nhân y, Tu sinh quý nhân thế

(Muốn mặc áo của người sang, Phải có một hình tướng quý).