Sắc luận: tướng mệnh đàn bà

2017-10-15 05:06 PM

Sắc diện của nữ nhân tương đối giản dị hơn nam nhân. Vì đàn bà chủ huyết, chỉ cần huyết tốt, da dẻ sáng sủa, mịn màng là đủ.

Sắc tòng nội phát nhi hiện ư diện dung.

(Sắc mặt xanh, đen, vàng, đỏ, trắng từ nội tạng mà hiện lên mặt nói lên cát, hung, bĩ, thái của đời người. Sắc diện của nữ nhân tương đối giản dị hơn nam nhân. Vì đàn bà chủ huyết, chỉ cần huyết tốt, da dẻ sáng sủa, mịn màng là đủ.

Tuy nhiên, những sắc đẹp, vàng, đỏ vẫn hiện lên và thân phận cũng chịu ảnh hưởng của những sắc đó).

Sách Tướng Lý Hành Chân có những câu thơ phú luận về sắc như sau:

Sắc nha hà khí diện như thiên

Chiêm vũ chiêm tinh thê tự nhiên

Thuận nghịch hưng suy đồng nhất lệ

Thần thanh sắc lãng tổng thê phương nhiên

(Sắc như giáng trời, mặt là bầu trời

Giống trời mưa trời nắng của thiên nhiên

Đều phải tuân theo quy luật thuận nghịch hưng suy

Tinh thần sáng, sắc phải minh mới thật là tốt).

Sắc tướng nguyên phi diện mục chân

Thất tình uan nội dĩ thông thần

Cát hung an an đoan nghê lộ

Thức đắc cơ quan tịch thương chân

(Sắc không phải cứ nguyên mã trên mặt

Nó chỉ là biểu hiện của nội tạng và ăn sâu vào tinh thần

Rối cát hung qua thần mà sắc ẩn hay hiện

Cho nên phải quan sát kỹ mới biết đúng được)

Uông dương thần sắc sự như tâm

Mãn kiêm trần mông lự hoạn thâm

Đáo nhãn tiện năng phân đắc thất

Vưu khán bộ vị nhiệm ngân nga

(Thần sắc để cho biết việc cũng như tâm trạng

Đầy mặt như than bụi là có điều lo ngại

Nhìn có thể đoán trước sự được thua

Chưa cần phải xem bộ vị vội).

Sắc nhược vân hà tất vi đại hỉ chi triệu

(Sắc vàng đỏ như giáng chiều là điềm có đại hỉ, công danh, tiền bạc tốt  đẹp)

Khí chân sáng lạn định thị siêu bạt chi trứng

(Khí mạnh bừng bừng sáng rỡ là triệu chứng siêu quần bạt chúng)

Mãn diện thông hoàng vô vãng bất lợi

(Đầy mặt vàng hồng làm việc gì cũng thành công)

Cử đầu thanh hắc đảo xứ nan liêu

(Ngẩng đầu lên thấy tàn sắc xanh, đen làm việc gì cũng thất bại)

Bĩ tại cấu nhu nãi vi huyết bất hoa sắc

(Vận bĩ nên mặt đen sạm tại vì huyết đã không có hoa sắc)

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt