Phụ nữ trinh đức thọ linh thi: tướng mệnh đàn bà

2017-10-15 05:05 PM

Thủ như ưng qua giáp như sang, Sỉ bạch thần hồng nhan sắc trang, Bất thụ triều ân phong mệnh phụ, Thông minh tiêm sảo hiệu hiền lương.

Những câu thơ về tướng trinh tiết, đức hạnh, thọ số của đàn bà dưới đây trích từ sách Tướng Lý Hành Chân:

Thủ như ưng qua giáp như sang

Sỉ bạch thần hồng nhan sắc trang

Bất thụ triều ân phong mệnh phụ

Thông minh tiêm sảo hiệu hiền lương

(Ngón tay như ngón chim ưng, móng tay cứng như mác

Răng trắng, môi đỏ, nhan sắc trang nghiêm

Nếu không được triều đình phong làm mệnh phụ

Thì cũng thông minh, giỏi giang và hiền lương)

Cửu châu bình mãn tính tình khoan

Tọa thị đoan nghiêm kiến đại quan

Phu sướng phụ tùy vinh giáp lệ

Khóa nhi tụng độc dạ do hoan

(Toàm mặt đầy đặn, tính tình tốt

Ngồi, trông đoan nghiêm lòng rộng rãi

Chồng bảo vợ nhe cuộc sống đầy hạnh phúc

Trong nhà chỉ thấy tiếng trẻ học)

Đởm thị hòa bình an ngách quyền

Tị lương đoan chính thập phần nghiêm

Tính tình khoan thuận nhân xưng tiễn

Khang lệ lan phòng phúc lộc toàn

(Cái nhìn bình tĩnh, quyền trán không lộ

Sống mũi đoan chính mười phần đẹp

Tính tình nhu thuận mọi người khen

Tình vợ chồng tràn ngập hạnh phúc)