Phụ nữ phú quý phúc trạch thi, tướng mệnh đàn bà

2017-10-15 05:03 PM
Ngồi chắc nhu núi, dung nghi đẹp đẽ Bước đi từ tốn như rùa lên khỏi nước Tóc sáng, trán tròn, thần khí đủ Chồng sang, con giỏi hạnh phúc đầy

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Dưới đây là những bài thơ ghi tướng cách giàu sang phúc trạch của đàn bà, trích từ sách Tướng Lý Hành Chân:

Hữu uy hữu thái hiển tinh thần

Hành tọa đoan trang bất động trần

Tiếu ngữ ôn nhu phong vận viển

Đường đường đại thể quốc phu nhân

(Có oai, có phong thái, tinh thần thanh sảng

Đi ngồi đoan trang nhẹ nhàng

Cười nói ôn nhu phong thái sang

Là đường đường tướng cách của phu nhân)

Thần khí uy nghiêm hắc bạch minh

Sâm sâm nữ thủ phát thanh thanh

Thanh âm hưởng triệt đằng dư vận

Tử đạt phu hiền nhất thế vinh

(Trông vẻ oai nghiêm, đôi mắt hắc bạch rõ ràng

Tay đầu đặn, tóc đen óng chuốt

Tiếng nói âm hưởng trong trẻo, hơi dài

Đẻ con thành đạt, chồng hiền và vinh hiến)

Tọa như sơn nhạc hảo dung nghi

Hoãn bộ khinh di xuất xuất thủy qui

Phát tú ngách viên thần khí túc

Phu vinh tử quí cách tề mi

(Ngồi chắc nhu núi, dung nghi đẹp đẽ Bước đi từ tốn như rùa lên khỏi nước Tóc sáng, trán tròn, thần khí đủ Chồng sang, con giỏi hạnh phúc đầy)

Yêu hậu bối viên thị phúc tư

Tiếu khan nhi bối tảo đăng khoa

Diện như mãn nguyệt vinh hoa lão

Tọa hưởng cao đường y cẩm la

(Eo tròn, lưng đầy là thân hình phúc lộc

Có thế cười mà nhìn con cái sớm đỗ đạt

Mặt tròn như trăng rằm già còn sung sướng

Cứ việc ngồi nhà cao mặc gấm vóc)