Nốt ruồi, tướng mệnh đàn bà

2017-10-02 08:33 PM
Đến như con người ta, nếu chứa chất mỹ chất tất nảy ra hắc tử để thể hiện điều quý, nếu mang chất nhơ đục sẽ sinh ra ác chí để biểu hiện cái tiện

Tầm thường như mụn ruồi trên mặt, trong thân thể, cũng mang ảnh hưởng đến cuộc đời.

Nốt ruồi chữ Hán gọi là hắc chi hay hắc tử  hoặc  chí. Nó mọc bất cứ nơi nào trên người.

Tướng học căn cứ các bộ vị khác nhau, có nốt ruồi để mà đoán định tốt xấn, cát hung.

Sử ký chép:

Chu Hồng Vũ tức Minh Thái Tổ lúc còn nghèo hèn cũng xuống đầm rửa chân với Ký Nhạc. Nhạc lật gan bàn chân lên nói: Tao có nốt ruồi này, thầy tướng bảo tao sẽ cai quản ngàn quân, gọi là túc đạp nhất tinh (bàn chân dẫm đạp lên một ngôi sao).

Chu Hồng Vũ hỏi:  Nếu túc đạp thất tinh thì thế nào ?  Nói rồi, Chu Hồng Vũ lật bàn chân lên, giữa lòng có bảy nốt ruồi.

Từ đấy Ký Nhạc đi theo Chu Hồng Vũ.

Đời nhà Thanh có Hải Lan sát, lúc sinh ra đời, tay dài quá gối, lòng bàn tay có bảy nốt ruồi. Oâng làm đến bậc vương hầu quyền quý một thời. Sách tướng đời Hán viết: Trưởng ác thất tinh, quan cư cực phẩm  (Tay nắm bảy sao, làm quan đến cực phẩm).

Trung Quốc tướng pháp cổ có đoạn nói về nốt ruồi dưới đây:

Hắc tử ví cây trên núi, mô đất nơi đồng bằng. Núi có mỹ chất thì sinh cây quý để tỏ tú khí của núi. Đất tích ô thổ thì sinh những mô đất quái ác. Lý vạn vật đều như vậy. Đến như con người ta, nếu chứa chất mỹ chất tất nảy ra hắc tử để thể hiện điều quý, nếu mang chất nhơ đục sẽ sinh ra ác chí để biểu hiện cái tiện. Cho nên Vua Hán Cao Tổ, đùi bên trái mọc 72 nốt ruồi báo hiệu tướng đế vương  Nguyên tắc về nốt ruồi có mấy điểm như sau:

- Nốt ruồi sống và nốt ruồi chết.

Sống là nó nổi, trông sắc còn tươi và còn có thể phát triển lên nữa (đàn ông nốt ruồi sống thường mọc lông).

Chết là nó chìm như cái chấm đen.

- Nốt ruồi động và nốt ruồi tĩnh.

Động là nó mọc ở nơi bắp thịt vẫn được sử dụng cử động như chung quanh miệng.

Tĩnh là nó mọc ở nơi bắp thịt không cử động.

- Nốt ruồi đỏ hồng hồng, nâu nâu và nốt ruồi đen

- Nốt ruồi mọc chỗ kín và nốt ruồi mọc chỗ hở.

Sống, đỏ, động, kín là tốt.

Chết, đen, đục, tĩnh, hở là xấu hoặc nếu tốt thì tác dụng không mạnh bằng.

Riêng về nốt ruồi động, nó thường tạo cho đàn bà thêm sự duyên dáng, cười đã đẹp mà còn có nốt ruồi duyên nữa thì khả ái biết mấy. Đàn bà Tây phương ưa trang điểm thêm với nốt ruồi giả mà họ gọi là  graine de beauté. Bên Mỹ còn bày vẽ thêm cả nốt ruồi gắn vào đùi, vào ngực, rất cần cho lúc  trần truồng.

Dân Pháp lại rất quý nốt ruồi, bảo nó là một hạt huyền rơi trên tuyết.

Dân Trung Quốc và hầu hết dân Đông Phương nhìn nốt ruồi như một biểu hiện tướng cách.

Theo tướng pháp có nốt ruồi hung và nốt ruồi cát (tốt), muốn biết hung hay cát phải căn cứ vào vị trí và mầu sắc của nó.

Có một số lý thuyết gia tướng học quá khích bảo rằng:  Diện vô thiện chí (không có nốt ruồi nào trên mặt là tốt cả).

Lời này đã bị các tướng sư thay thế bằng lập luận tùy vị trí, tùy màu sắc và nốt ruồi trên mặt nếu được che đi thì lại càng tốt, tỉ dụ mọc trong lông mày được lông mày che đi, mọc trong tóc mai được tóc mai che đi ấy là do cái lý ẩn cát lộ hung vậy.

Xem tướng nốt ruồi còn phải  phân  biệt nam nữ vì rất nhiều trường  hợp, nốt ruồi ở cùng một vị trí mà ảnh hưởng lại khác hẳn.

Ngoài nốt ruồi ra phải kể thêm  ban điểm (ta gọi là châm hương hay tàn nhang).

Trước khi đi vào chi tiết, người học tướng pháp cần học thuộc lòng mấy câu phú về tướng nốt ruồi để tìm cho mình một quan niệm rõ ràng về nó:

- Chí sinh đắc kỳ, phản thành khiết ngọc chi mỹ

Ban xuất bất dị, thả dị bạch khuê chi hà. nghĩa là: Nốt ruồi kỳ lạ chính là vẻ đẹp của hạt ngọc trong suốt.

Vết tàn nhang tầm thường chính là vết nứt của ngọc khuê.

- Cực mục tế bình, biện ngũ sắc chi dị Dụng tâm tham sát thủ nhất chí chi kỳ nghĩa là: Phải vận dụng nhãn lực để tìm cho thấy dị dạng của năm sắc.

Cần dụng tâm cho kỹ để tìm cho ra một nốt ruồi lạ.

- Đan sa độc kiến thiên trung, thanh cao chi quý Minh châu lộ xuất ấn thượng hàn uyển chi phong nghĩa là: Một nốt ruồi đỏ chót mọc chính giữa trán (tính cả theo bề ngang lẫn bề cao) gọi là  thiên trung  thì làm quan to.

Như hạt ngọc sáng (đen cũng được nhưng phải đen tươi và bóng) nơi ấn đường (khu vực giữa hai lộng mày trên mũi) thì văn chương nổi danh.

- Tích tụ hà nhân, thả hỉ nhĩ chân nhất chí.

Cáo phong điệp chí đương chí ngách thương thất tinh. nghĩa là: Muốn tích tụ tiền bạc thì dái tai nên có một nốt ruồi.

Sắc phong nhà vua thường tới do bởi trên trán có bảy nốt ruồi.

Mấy câu phú trên đây cho thấy nốt ruồi cũng mang một ảnh hưởng khá lớn đối với tướng cách, mặc dầu nó vẫn là phụ so với tướng bộ vị và khân khí.

Mấy câu phú trên đây cũng nhắc nhỡ người học tướng phải có con mắt tinh tế khi biện nhận tướng nốt ruồi.

Sách Quan Nhân Ư Vĩ viết:

 Hắc tử sinh ở chỗ hở thường không tốt, ở chỗ kín mới là cát triệu. Nốt ruồi trên mặt ở vài bộ vị nào đó thường bất lợi. Tuy nhiên, cần xét kỹ mầu sắc đã, nếu đen thì phải đen bóng như sơn, đỏ phải đỏ như son. Đen đục dơ dấy là phá hoại, đỏ khô như lửa là khẩu thiệt, tiểu nhân trắng bệt là ưu kinh hình khắc, vàng là mất trộm mất cướp.

Màu sắc quan hệ vô cùng. Tỉ dụ, thiên trung có nốt ruồi đỏ mới hay, nốt ruồi đen đục lại xấu: tướng on trai khắc hại phụ mẫu, con gái khắc phu.

Đi vào chi tiết, nên chia làm hai khu vực:

a) những nốt ruồi trên mặt (đầu)

b) những nốt ruồi trên thân (mình và chân tay)

- Nốt ruồi ở mặt và đầu nếu đã không dược coi là đúng cách tốt thì mọc tại bộ vị nào cũng xấu, ví như bên Tây chấm một  graine de beauté  không đúng chỗ nào mà thành vô duyên vậy.

- Nốt ruồi ở đầu mũi, nếu mầu chu sa hoặc đen bóng như sơn, tài vận rất tốt, con trai dễ khiến gái mê, nhưng con gái thì lại duyên chồng nhạt nhẽo, nếu màu vàng hay đen đục lại càng xấu.

- Nốt ruồi sắc tốt mọc ở giữa trán, con gái giỏi giang trong việc làm ăn, tuy nhiên lần hứa hôn đầu tiên dễ thất bại.

- Nốt ruồi mọc ở khu vực hàm, nếu là nốt ruồi chết, màu sắc không tươi, con gái dễ mắc bệnh băng lạnh, tàn nhẫn, vô tình.

- Nốt ruồi ở đuôi mắt, nếu màu hồng chu sa hoặc đen bóng như sơn thường được người phối ngẫu giúp cho thành công, nếu là nốt ruồi chết tất bị buồn khổ về tình duyên, một hai lần dang dỡ có thể phạm gian dâm.

- Nốt ruồi ở mí mắt dưới thường thất bại trong tình trường.

- Nốt ruồi mọc lẫn trong lông mày dễ thành công với học vấn, dễ   được quý

nhân giúp đáp. Nếu là  tử chí  thì hay bị khổ vì anh em bà con.

- Nốt ruồi giữa cổ nơi yết hầu, nếu sắc tốt vợ chồng hòa thuận, sinh hoạt hạnh phúc, nếu sắc xấu thì người phối ngẫu lìa đời sớm (theo Kiến Nông cư sĩ).

- Nốt ruồi ở nhân trung, đường con cái hiếm hoi.

- Nốt ruồi mọc nơi tóc mai gọi là phát trung ẩn ngọc (ngọc ẩn trong tóc).

- Nốt ruồi ở cằm nên lo lúc sinh nở.

- Nốt ruồi sát dưới môi tiền bạc hao tán.

- Nốt ruồi áp bên mũi, đề phòng tai nạn sông nước.

- Nốt ruồi ở vành tai là thông tuệ, có lòng hiếu dễ.

- Nốt ruồi trên sống mũi, khắc phu.

Trên thân thể, đáng chú ý là những nốt ruồi:

- Âm hộ, con gái quật cường, đa tình, sau sẽ thành danh.

- Trong rốn, gọi là  hàm châu  (ngậm hạt ngọc), phú quý, màu chu sa càng hay nữa.

- Đầu gối là người có từ tâm, có còn tượng trưng cho uy thế.

- Trên vú, màu son hay đen bóng, sinh con thông tuệ, dấu ở dưới vú càng hay.

- Trên đùi , trên  bắp  chân  bất  luận  sinh chí hay tử chí, con trai con gái thường bạc tình hay hiếu sắc.

- Trên đôi mông, con gái lười biếng khiến cho tài hoa và tư chất mai một.

- Trên mu bàn chân, tính ưa đi, không phải loại đàn bà ưa nội trợ.

Ngoài ra, còn mấy câu phú nữa của cổ nhân về tướng nốt ruồi cần phải biết như sau:

Độc thủ sơn căn đương chấp chiên nhi chiên túc tật

Cô đỉnh quyền thượng ưng khiên vĩ nhi thụ cơ hàn

nghĩa là:

Nốt ruồi đen xấu độc thủ nơi sơn căn, con trai đi hầu, con gái khắc phu.

Nốt ruồi đen xấu nổi nơi quyền cốt dễ nghèo đói.

Diện như bích ngọc chí như hà

Bích ngọc hà sinh tự bất gia

Đắc thử kỳ hà thành dị vật

Chí diện diệm tại sắc chu sa

Nghĩa là: Mặt người ví như viên ngọc bích, nốt ruồi ví như vết rạn trên ngọc nên không tốt. Nếu có vết rạn thì phải dị kỳ mới hay, vết dị kỳ ấy mang màu chu sa.

Chí hiềm lộ diện tối nghi tăng

Lộ diện vô tai hữu họa ương

Điểm điểm thân trung đa cát triệu

Chu viên ngọc nhuận bất tầm thường.

nghĩa là: Nốt ruồi kỵ lộ trên mặt, nên ẩn mới tốt, nếu lộ diện dễ sinh tai họa. Trong thân có nhiều nốt ruồi là điềm tốt. Nếu mỗi nốt ruồi đều tròn trịa tươi đẹp rất hay.

Chí như hắc tất tịnh chu sa

Thử tử diện gian vận diệc thông

Tối phạ tiêu hoàng vi bạch sắc

Vô câu nam nữ hại kỳ trung

nghĩa là: Nốt ruồi bóng như sơn đen hay hồng nhuận như chu sa, dù có mọc ngay trên mặt thì vận mệnh vẫn hanh thông. Sợ nhất là màu sạm, vàng hay trắng beach, nam hay nữ đều họa như nhau.

Hắc chí sinh thành bất khả y

Túng nhiên y đắc đới vi tì

Khuyên quân quảng tích âm công hảo

Ngọc khiết băng thanh khởi hữu khuy.

nghĩa là: Nốt ruồi trời sinh ra không thể dùng thuốc mà chữa. Nếu có chữa nổi chăng nữa thì vẫn còn vết lưu lại. Vậy khuyên người đời ăn ở cho có đức có nhân. Đấy là một cách chữa tướng thần diệu hơn cả.

Về ban điểm tức là những vết lấm tấm trên mặt (châm hương, tàn nhang) cũng mang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống lứa đôi. Nếu ban điểm hoa hoa như trên vỏ trứng chim sẻ, con gái khắc phu khắc tử. Nếu ban điểm lớn hơn như hạt đậu trắng, đàn bà gian trá, trốn chúa lộn chồng.

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt