Nghiên cứu về nhân trung của nữ nhân, tướng mệnh đàn bà

2017-10-02 08:51 PM
Nhân trung rất quan trọng đối với nữ nhân tướng vì nó liên can đến vấn đề con cái, đến thọ mệnh, đến tính tình phúc hậu hay gian ngoan

Nói mũi tất phải nói luôn đến nhân trung cũng như nhãn tướng, phải nói luôn đến đôi mày.

Nhân trung là cái rãnh nối liền giữa mũi với miệng.

Nhân trung rất quan trọng đối với nữ nhân tướng vì nó liên can đến vấn đề con cái, đến thọ mệnh, đến tính tình phúc hậu hay gian ngoan.

Sách  Thần tướng Thủy Kính  viết:

Nhân trung là con sông, con suối để làm lưu thông cho tứ độc (mắt, mũi, miệng). Không có nó, sự liên lạc bị bế tắc.Nếu nhân trung vừa nông vừa hẹp tất thủy úng bất lưu. Cho nên nhân trung cần phải sâu và dài mới mong giầu và thọ, đã nông lại môi cong là yểu. Nhân trung cong queo khuất khúc kẻ đó bất tín, bất nghĩa. Nhân trung thẳng thắn, sâu rộng loại người trung dũng.

Sách Ma Y tướng pháp viết:

Nhân trung nhỏ như kim, tuyệt tự và bần cùng

Nhân trung bình mãn (phang lì) vô tử

Nhân trung có nốt ruồi, hiếm hoi

Nhân trung có văn vắt ngang, nan sản

Nhân trung co rút ngắn ngủn, mệnh yểu.

Sách  Quỷ nhân kinh  viết:

Nhân trung nhỏ hẹp, y thực bất túc

Nhân trung bình mãn, chuân chuyên đa nạn

Nhân trung trên hẹp dưới rộng (chữ A) con dễ nuôi

Nhân trung trên rộng dưới hẹp (chữ V) con khó nuôi

Nhân trung trên dưới đều hẹp giữa phình rộng, con cái lắm bệnh tật.

Trên dưới đều rộng và sâu, con đàn cháu đống.