Khắc phu, tướng mệnh đàn bà

2017-10-01 10:58 PM
Con nhà giàu nếu tướng cách không ra gì thì đường chồng con cũng không ra gì, trái lại con nhà nghèo tướng cách tốt thì đường chồng con sẽ hay

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Người tây phương nói: “ Đời sống của đàn ông là tham vọng, đời sống của đàn bà là đàn ông“. ( La vie de l’homme c’est Tambition, la vie de la femme c’est l’homme ).

Chắc hẳn chữ “ l’homme “ ở cuối cầu nên được hiểu theo là một người chồng.

Dân Việt láu cá hơn thường nói:

Đi đâu mà chẳng lấy chồng

Người ta lấy hết chổng mông mà gào

Gào rằng đất hỡi trời ơi

Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng.

Vậy ta có thể khẳng định rằng vấn đề chồng con là vấn đề hàng đầu của đàn bà kể cả sau khi có những phong trào của cô Germaine Greer. Và chuyện chồng con đối với người đàn bà là chuyện đầy bất trắc.

Thi hào Bạch Cư Dị có bài thơ “ Bần gia nữ “ để tả tâm lý hôn nhân đương thời như sau:

Thiên hạ vô chính thanh

Duyệt nhĩ tức vi ngu

Nhân vi vô chính sắc

Duyệt mực tức phi thù

Nhan sắc vi tương viễn

Bần phú tắc hữu thú

Bần vi thời sở khí

Phú vi thời sơ su

Hồng lâu phú gia nữ

Kim lũ tú la nhu

Kiến nhân bất liễm thủ

Kiều si nhị bát sơ

Mẫu huynh vị khai khẩu

Hôn giá bất tu du

Lục song bần gia nữ

Tịch mịch nhị thập dư

Kinh thoa bất trị tiền

Y thương vô châu chu

Kỷ hồi nhãn dục sinh

Lâm nhật hựu tri trù

Chủ nhân hội lương môi

Trí tữu mãn ngọc hồ

Tứ tọa thả vật ẩm

Thích ngã ca lưỡng đồ

Phú gia nữ dị giá

Giá tảo khinh kỳ phu

Bần gia nữ nam giá

Giá vẫn hiếu ư cô

Văn quân dục thú phụ

Thú phụ thú như hà ?

nghĩa là:

Trong thiên hạ không có chính thanh

Hễ êm tai cho là vui

Trong thiên hạ không có chính sắc

Hễ vừa mắt cho là đẹp

Gái nhan sắc không hơn kém

Nhưng giàu nghèo đã làm thành chêng leach

Gái nhà nghèo chẳng ai ngó đến

Gái nhà giàu thì bu lại mà coi

Cô gái nhà giàu ngồi trên lầu hồng

Mặc quần gấm lụa thêu tơ vàng

Nhìn người với đôi mắt tráo trâng

Mặn mà thơ ngây tuổi vừa mười sáu

Cha anh chưa thèm đánh tiếng

Mà người người lũ lượt tới hỏi

Cô gái nhà nghèo ngồi bên song tre

Tịch mịch đã hơn hai mươi năm

Trâm cái tóc bằng sắt rẻ tiền

Trên giải áo lại không có ngọc quí

Đã mấy lần mong đám hỏi

Tới ngày hẹn bỗng mất tâm hơi.

Phú ông hôm nay mở tiệc đãi mối lái

Rượu đầy trong hồ rượu bằng ngọc

Xin quý vị đừng uống vội

Hãy nghe tôi hỏi vài lời

Con gái nhà giàu dễ lấy chồng

Lấy sớm nên khinh thị chồng

Con gái nhà nghèo khó lấy chồng

Lấy muộn nhưng hiếu thảo với nhà chồng

Nay nghe anh muốn lấy vợ

Ý anh định lấy người thế nào ?

Tình cảnh Bạch Cư Di tả  trong thơ là tình cảnh nữ phái sống trong một chế độ xã hội cùng thời thi sĩ.

Tướng Mệnh học không đồng ý với thi sĩ họ Bạch vì cái nhìn thân phận con người của Tướng Mệnh học vượt khỏi chế độ xã hội, coi thực tại xã hội chỉ là môi trường để cho số mệnh biến đổi hình thái mà thôi. Con nhà giàu nếu tướng cách không ra gì thì đường chồng con cũng không ra gì, trái lại con nhà nghèo tướng cách tốt thì đường chồng con sẽ hay.

Tốt hơn là nên quan niệm theo lối bình dân Việt:

Bớ thảm ơi! Bớ thiết ơi!

Bớ bạn tình nhân ơi!

Thân em như cái quả xoài trên cây

Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc

Nó đánh ta lúc la lắc trên cành

Một mai vô tình rụng xuống biết vào tay ai

Trước vấn đề chồng con, thân phận đàn bà ví như một tấm lụa đào ngoài chợ:

Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Sách Tướng viết Nữ nhân  khắc phu tị  tước quyền cao thanh thích nhĩ “nghĩa là: đàn bà mũi mỏng, quyền cao, tiếng nói như chọc vào tai ai là khắc phu.

Nhiều người dùng tục nhãn để nhìn nữ nhân thường cho rằng diện mạo hung ác, tính tình hùng hổ, đanh đá là khắc phu. Thật ra, hung ác đanh đá không phải là chính tướng của khắc phu, nó chỉ là phụ. Nếu như không có chính tướng khắc phu thì dù cho hùng hổ, đanh đá thì cũng không khắc phu. Diện mạo hung ác của đàn bà nói cho rõ không phải là khắc phu mà là tướng ác tử, tính tình hùng hổ đanh đá không phải là khắc phu mà là khắc tử ( xa lìa con cai, khó nuôi con)

Nếu chỉ bảo quyền cao là  khắc phu, thì  dễ lầm  quyền  nở , quyền  lớn tiếng chữ gọi là “ phong, đại “. Quyền đại với quyền phong lại gần giống nhau. Trên tướng pháp của ba loại quyền: quyền cao, quyền phong, quyền đại cần phân biệt rõ ràng vì ảnh hưởng của mỗi loại khác hẳn nhau. Quyền đại là tướng vất vả lao bác ; đồng thời là con người hung ác ở Quyền phong ( nở nang ) thuộc tướng đoạt quyền phu kiêm phúc tướng. Chỉ co quyền cao mới là tướng sát phu thôi.

Còn một loại quyền khác nữa là: quyền lộ, cái xương lưỡng quyền chồi hẳn lên, ít thịt che đậy cân xứng. Tướng quyền lộ, đàn bà nghèo khổ và khắc tử, không khắc phu. Thế nào là quyền lộ ? Phải mặt có thịt nhưng chỉ duy lưỡng quyền lộ cốt mới gọi là lộ được. Nếu mặt gầy ốm, sống mũi  lộ cốt, xương  quanh mắt cũng lộ, trán cũng dơ xương, hàm cũng dơ xương thì quyền lộ cốt là đương nhiên nên không còn thể gọi là tướng quyền lộ được nữa.

Quyền đẹp tướng là quyền phong (nở nang) đầy đặn, tròn trịa và sáng sủa không lộ cốt. Loại quyền phong rất hiếm vì nó thuợc đại quí. Tông thuờng chỉ thấy quyền tròn trịa không lộ cốt thế là đã tốt rồi vì suốt đời no ấm, không lộng quyền cũng không ngược xuôi vất vã.

Người đàn bà mang tướng khắc phu thì có lưỡng quyền cao.

Quyền cao thế nào? Quyền cao, xin đừng hiểu là quyền cốt đột xuất cũng xin đừng lầm với quyền rộng lớn, phải nhận định trước nhất vị trí của quyền cốt (cốt là xương ).

Lưỡng quyền của đàn bà so với lưỡng quyền đàn ông tính chất hoàn toàn bất đồng. Nam nhân quyền phải cao lớn mới hay, đầy đặn (phong) là thứ yếu và lộ là hạ cách. Nhưng với nữ nhân thì quyền cao lại là tướng khắc phu.

Vị trí chính thường của lưỡng quyền đàn bà cần ngang bằng với sống mũi, nếu cao hơn trung điểm của sống mũi gọi là cao, nếu lại thấy một làn cốt ngầm tháp hai bên mũi thì cao ấy càng nặng. Đàn ông quyền cao, quyền cốt áp hai bên mũi, đấy là “lưỡng quyền tháp thiên“, vị cao quyền trọng. Nhưng đàn bà mà như vậy chính là hung tướng khắc phu. Nếu mang hung tướng nào khác nữa thì thân phận sẽ đúng như câu tục ngữ: “Thập niên cửu tế, vô tế quá tân niên“ ( mười năm chin lần lấy chồng, anh nào sang sông năm mới) Xứng đáng là nữ anh hùng khắc phu.

Để nhận cho rõ hơn về quyền cao, con phải căn cứ vào cuối mỗi con mắt, thấy gò mà ẩn ẩn phát hiện cao lên.

Về tính tình, quyền cao không dữ tợn bằng quyền đại, nhưng cũng chẳng nhu thuận đâu.

Người đàn ông lưỡng quyền cao biểu thị quyền lực vá phách lực. Người đàn bà quyền cao cũng biểu thị một cá tính mạnh và nhiều nghị lực.

Sách Tướng viết Khán quyền bất như khán tị “ nghĩa là: Xem tướng lưỡng quyền chẳng bằng xem tướng mũi. Tại sao nói vậy ?

Bởi bốn hình thể: Cao, đại, phong, lộ  của lưỡng  quyền rất  khó phân biệt, cho nên tìm ra tướng khắc phu trên lưỡng quyền không phải dễ. Cho nên cần lấy mũi làm chuẩn cho dễ hơn. Người đàn bà có tướng khắc phu thì mũi vát mỏng như dao (tị tước như đao), cái sống mũi không tròn như sống mũi cao dao. Đàn ông sóng mũi dao thì tính tình khắc khổ thôi, không khắc thê, còn đàn bà thì khắc phu, đồng thời tính tình cũng rá6t khó chịu nữa. Nữ nhân đã tị tước, thêm quyền cao nữa ắt hẵn phải khắc đến ba chồng rồi mới yên.

Quyền cao tị tước không tạo cho khuôn mặt trở nên hung ác đâu, trái lại chúng còn làm cho dung mạo người đàn bà thêm đẹp là đàng khác, nhưng chỉ phải chịu điều bất hạnh là khắc phu vì chúng được kể như điển hình của khắc phu. Trăm trường hợp đ1ung đến 95, rất hiếm trường hợp ngoại lệ.

Cho hiểu rõ về tướng khắc phu, xin đọc câu chuyện dưới đây do Bành Thần Tiên tức Bành Hàm Phấn, nhà tướng số nổi tiếng Bắc Kinh cách đây 40 năm:

Một hôm ( lời Bành Hàm Phấn ) tôi dẫn học trò đi chơi Trung Ương Công Viên để thực tập khán tướng. Tôi chỉ vào số năm người: ba đàn bà thuộc giới thượng lưu trạc độ tuổi ngoài bốn mươi, hai đàn ông còn trẻ, ngồi ghế trước mặt chúng tôi mà hỏi lũ học trò:

Các con có biết ba người đàn  bà  ngồi  bên kia trên  tướng  cách  điểm  nào giống nhau và điểm nào khác nhau?

Tất cả chú mục ngắm nghía, xôn xao một lúc rồi đáp: “Thưa thầy chúng con thấy ba người đó đồng cách điểm suốt đời đủ ăn, đủ mặc, không lo khốn khổ và dị cách trên điểm chồng con với tuổi thọ “

Tôi nói: “Các con đoán thể mơ hồ quá, bây giờ hãy đi vào chi tiết phu cung của họ xem sao ?

Anh trưởng tràng (học trò giỏi thường được làm trưởng tràng) thưa: “Con thấy bà áo xanh lấy được chồng sang, bà quần vàng thì chồng giàu, còn bà mặc áo có hoa đỏ có tướng khắc phu“.

Tôi bảo: ”ừ con xem tướng trên đại thể chẳng sai bao nhiêu, khá lắm thầy khen con đó, nhưng có điều con chưa nhận ra....Cái bà chồng sang đúng lắm còn cái bà chồng giàu con nói trật, không phải chồng giàu mà chính bà ta giàu và bà này cũng có tướng khắc phu nữa... Cái biết của các con chỉ mới ở “bì phu“ (ngoài da) thôi. Tướng khắc phu phải hiểu có nhiều loại được chia ra làm “minh tướng“ (trông rõ bong ra) và “ám tướng“ (giấu ẩn bên trong), lại phân thêm ra làm “ngoại ngũ hành“ và “nội ngũ hành“. “Minh tướng“ và “ngoại ngũ hành“ dễ thấy, “ám tướng“ và “nội ngũ hành “ khó nhận“

Một học trò khác nói: “Thưa thầy và anh trưởng, con xem cả ba người đàn bà đó đều không thấy ai mũi vát, quyền cao (quyền cao tị tước) mà tất cả đều khắc phu thì sao ?”.

Bành Thần Tiên đáp: ”Con mới biết một hai chưa biết tới ba bốn mà cái biết con đến năm sáu bảy tám chín nữa. Nói riêng về “minh tướng “ khắc phu, con đã cần phải phân biệt ba phương diện:

a) diện mạo

b) thể hình

c) cử động.

Bậc sơ học chỉ học diện mạo, Tướng khắc phu trên diện mạo liên quan tới bộ ba vị: mắt, mũi và quyền. Điều này đa số rất chú ý, nhưng họ đã không hiểu rằng nếu chỉ chú ý đến diện mạo không thôi thật là thiếu sót. Các con hãy trong cho kỹ bà áo hoa đỏ để nhận ra cái cách “tị lương tước như đao“ (sống mũi như sống dao) rồi đến bà quần vàng tướng khắc phu do “ tị lương đê hãm “ (sống mũi tẹt dí xuống), còn bà mặc áo xanh tuy lấy chồng sang thật đấy nhưng cũng khắc phu bởi tại đôi mắt.

Thông thường như chúng ta biết phàm người đàn bà mũi như sống dao, mắt hung dữ và quyền cao là khắc phu và không để ý đến “tị lương đê hãm“, thật ra cũng là một loại tướng khắc phu. Người đàn bà mắt to (vành mắt rộng) trong sáng là mắt quí phu nhân, nhưng nếu đôi mắt ấy lộ quang vành quá mạnh thì khắc phu, cao điểm vận hạn của đôi mắt quang lộ khắc phu là vào năm 37,38 tuổi. Tướng mũi dí tẹt xuống (tị lương đê) thì khắc phu muộn hơn“.

Sách Tướng viết:” Nữ nhân tối kỵ hữu tị vô quyền“ nghĩa là: đàn bà tướng kỵ mũi cao mà không có lưỡng quyền tương phối.

Ở trên như chúng ta đã biết quyền cao tất khắc phu nhưng nếu lưỡng quyền quá thấp gần như không có mà cái mũi cao nữa thì lại càng là một tướng xấu hơn nữa.

Câu chuyện dưới đây chứng minh định lý này:

Khoảng Dân quốc thập tứ niên tức năm 1925, ở chợ Phật Sơn tỉnh Nam Hải có cửa tiệm bán nước trái cây, chủ nhân họ Lương, vợ chồng hiếm hoi mới nuôi một con gái đặt tên là Á Quyên. Khi lên 6 tuổi, ông bà Lương cho cô con nuôi đi học và đổi tên là Lệ Quyên.Lớn lên dung  mạoLệ Quyên rất xinh đẹp, ai trông cũng muốn yêu.

Năm 18 tuổi, ông Lương đã già mới bảo Lệ Quyên nghỉ học về trông nom công việc buôn bán. Đã đẹp lại có duyên, tiếng tăm nổi dậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khách mua lũ lượt kéo đến hàng. Trong số khách thường lui tới có nho sĩ họ Phùng tinh thông tướng học, trông Lệ Quyên thấy nàng mặt mũi ngũ quan đoan chính, thân hình đều đặn cân xứng, da trắng nom như trứng gà bóc thật dễ làm điên đảo những kẻ hiếu sắc, chỉ hiềm một nỗi là mũi nàng quá cao, lại có ám tiết ( mũi nổi lên vết đen mờ mờ như chia mũi ra làm hai khúc ). Theo tướng lý thế là “ hữu tị vô quyền “ ( mũi cao mà lưỡng quyền không tương phối ) hay gọi là “ độc tủng cô phong “ ( mũi như ngọn núi đứng chơ vơ ). Ai mang tướng này ắt hẳn là loại bạc tinh hay khắc phu. Lại thêm hai đôi mắt nàng chúi xuống ( hạ thùy ) và nơi “ sơn căn “ ( tức khoảng cách giữa hai con mắt ) có vệt như ngấn lệ.

Nho sĩ họ Phùng liền lập lời đoán ghi trên giấy với sự chứng kiến của bạn bè đồng si tình cô gái bán nước trái cây như sau:

“ Tam thập nhị tuế ( 32 tuổi ) đi vào nhãn vận ( vận con mắt ) sẽ gặp khốn khổ, đôi mắt nhìn phiêu dao bất định tất nhiên tâm vô định kiến. May nhờ quyền cốt chạy thẳng lên thái dương ( quyền cốt tháp thiên sương ) nên kể từ trung niên đến lúc già có thể tự làm lấy ăn nên không đến nỗi khổ. Cái mũi “ cô phong độc tủng “ làm cho phải thay đổi tới ba bốn lần chồng. Khi nào hồng nhan biến ra bạch phát thì sống cô độc “.

Cuộc đời Lương Lệ Quyên quả đúng như lời đoán tướng của nho sĩ họ Phùng. Cai quản quán bán nước trái cây, Lệ Quyên chẳng khác nào một đóa hoa tươi thắm lôi cuốn biết bao nhiêu chàng trai ong bướm giang hồ. Nhưng khốn nỗi tâm tình của Lệ Quyên lại lạnh hơn băng tuyết, muốn chọn chồng một cách nghiêm nghị chín chắn, những kẻ ngang bằng hoặc thấp hơn đều bị nàng loại. Ngày tháng trôi mau, cả năm sáu năm trường Lệ Quyên vẫn chưa chọn được ai. Tự thị thông minh, nàng mới ra vế câu đối kén chồng, ai đối cho đẹp lời đẹp ý, nàng sẽ nguyện đi theo dù phải làm lẽ mọn, thiếp hầu cũng cam lòng. Vế đối ấy là: “ Lê lý, lê hoa tam dạng bạch “.

Có người phú thường giàu lớn nhất vùng tên Văn Thiếu Đình tuổi ngót nghét sáu mươi đã đối được. Giữ lời hứa, Lệ Quyên chấp nhận về làm thi thiếp cho Văn Thiếu Đình.

Rũi cho nàng, chưa đầy ba tháng chăn gối, Văn Thiếu Đình bỗng lăn cổ ra chết. Cả họ bên chồng đổ diệt cho Lệ Quyên là con quỉ mang sự bất tường đến cho gia đình, xúm nhau lại đuổi nàng đi chẳng cho lấy một xu nhỏ.

Lệ Quyên đành trở về với quán bán trái cây ngày trước, tự thực kỳ lực và cũng có gá nghĩa với vài người đàn ông nữa, rồi chẳng ai ăn ở được lâu bền. Cuối cùng Lệ Quyên chết già cô độc.

Sách Tướng viết: “ Nữ nhân tam độ giá, kỳ thanh thích nhĩ “ nghĩa là: Đàn bà ba lần lấy chồng, do tiếng nói nghe chói lỗ tai.

Tiếng nói của đàn bà nên có âm thanh nhu hòa, nếu âm điệu hoặc âm sắc hoặc cao hoặc trầm nghe chói lỗ tai, rất xấu.

Nam nhân nói nghe chói lỗ tai  phần lớn bị  phá bại  và  cuối  cùng  cuộc đời thường bị ác tử. Nữ nhân có thanh âm như thế tất chẳng khỏi khắc phu, khó tử, chôn chồng, chôn con. Nước ta cách đây hơn mười năm, có một mệnh phụ quyền khuynh quốc mang tướng “ kỳ thanh thích nhĩ “ kết quả đã rõ như tướng lý qui định.

Thanh âm chói tai phân ra làm hai loại: mộc và kim.

Tiếng chói tai thuộc mộc thì các ông chồng thường cheat trên giường bệnh. Tiếng chói tai thuộc kim thì các ông chồng dễ tử ư phi mệnh hoặc chết nơi tha phương.

Về tiếng nói của đàn bà mang tướng khắc phu, ngoài tiếng chói tai còn có tiếng nghe vẩn đục như tiếng đàn ông, tiếng nói nghe như vừa khóc xong, tiếng nói ồ ạt như cãi nhau cũng là khắc phu.

Sách Tướng viết:" Nữ hữu trượng phu tướng phi ly tiên thị khắc.” nghĩa là: Đàn bà có tướng đàn ông nếu không bỏ chồng thì cũng khắc phu.

Trượng phu tướng của đàn bà có hai mặt:

- một trên hình thái dáng dấp

- một trên tình tình thái độ

Tuy nhiên, thường thường thì cả hai mặt ấy đi liền với nhau, rất hiếm trường hợp tách  rời. Điển hình như nữ  văn sĩ  Simone de Beauvoir và người đàn bà  cầm đầu phong tràoWomen LIB hiện thời là Germaine Greer. Tình tình và dáng dấp cả hai bà đều có “trượng phu tướng“ nên chuyện chồng con rất lôi thôi. Beauvoir ăn ở không chính thức với Jean Paul Sartre và với nhiều người nữa, còn Greer thì khỏi nói.

Trong cuốn sách nhan đề “ Modern Women a lost sex “ nữ văn sĩ Dorothy Parker viết:

“Tôi không thể nào chịu được những sách vở nói về đàn bà là đàn bà. Theo tôi đàn ông đàn bà đều phải coi chung là con người (comme des êtrer humains).

Một nữ văn sĩ khác bên châu Âu đã từ chối việc báo chí in ảnh bà vào tập danh sách những nhà văn thuộc phái nữ, bà muốn được xếp chung vào danh sách phái nam.

Tướng Mệnh học  coi các hiện tượng tương tự trên đây là kỳ quái, là trái nghịch báo hiệu điều xấu, điều gỡ như gà mái gáy.

Tướng Mệnh học nhìn đàn bà trên căn bản: “Soyez femmes, restez femmes, denevez femmes“ Nếu đàn bà dáng đàn ông, tính đàn ông là hỏng. Phải nam cương nữ nhu mới hợp cách. Khi ta nói nam hay nữ không thôi thì chỉ là nói giống đực hay giống cái, sự khác biệt đặt trên buồng trứng và bộ sinh thực khí. Nhưng nếu thêm vào cương với nhu thì tính chất nam nữ thể hiện lên rõ ràng. Lúc ấy ta mới có thể bảo với một nữ nhân rằng: “Cô nghĩ như vậy bởi cô là đàn bà “ ngoài định lý chung “ Nghĩ như vậy vì sự thật nó như vậy“. Bởi thế, khi đoán tướng phải phối hợp hình tính với nhau. Chứ không thể chỉ căn cứ vào danh từ tướng mà quá chú trọng vào hình hài. Có cả tướng ngay trên tâm tính.

Trong cuốn “ Tướng Mệnh đàm kỳ “ tướng sĩ Tề Đông Dã kể:

“ Mấy năm trước, tôi cùng mấy người bạn tới một quán cơm ở Thượng Hải. Ngay bàn bên có mấy bà. ông bạn họ Lý hình như có quen biết với họ mới hỏi nhỏ tôi rằng: “ Này bạn, xem ba vị nữ nhân bên ấy tướng cách thế nào ?” Thể theo lời bạn Lý, tôi vừa ăn vừa tìm cách chú ý đến bà người đàn bà đó. Chờ khi họ ăn xong ra về rồi, tôi mới bảo bạn Lý: “ Trên đại thể bây giờ tôi đã biết họ thế nào. Bà bên phải và bà bên trái đều từng đã ly dị rồi lấy chồng nữa. Còn bà ngồi chính giữa hơi mập tuy có tướng tốt  đấy nhưng vợ chồng bất hòa , lủng  củng muốn  bỏ  nhau mà không bỏ được “.

Lý tiên sinh gật đầu: “ Bác nói đúng, hai bà kia ly hôn rồi, phần bà họ Tào tôi không hiểu bác nói sao vì chồng bà ta đàng hoàng lắm, con cũng đã lớn còn muốn bỏ nhau ư ? “

Tôi bảo: “ Ừ, bà ấy đang ở tình trạng như vậy, tôi không rõ năm nay bà ta bao nhiêu tuổi, chắc chưa tới 42 tuổi đâu, nếu không thì quyết nhiên khắc phu xảy ra rồi.”

Một người bạn khác nói chêm vào: “ Hai ly phu, một khắc phu, cái gì kết hợp họ ngồi với nhau ngẫu nhĩ kỳ lạ thế nhỉ ? “

Tôi đáp: “ Thường thì vật dĩ loại tụ, cùng giống hay tụ hội với nhau. Ba người đàn bà đó vốn là loài chim cùng lông cánh nên sống quây quần.”

Câu chuyện thêm phần hào hứng, mọi người đồng thanh yêu cầu tôi giải thích về tướng mấy người đàn bà khi nãy.

Tôi nói:” Đàn bà lấy mũi làm phu tinh. Tướng mũi khuyết hãm có nghĩa là phu tinh khuyết hãm nên chẳng bỏ chồng cũng khắc phu, khó thoát. Vận mũi chạy dài 10 năm từ  41 đến 50 tuổi.Nhưng chuyện bỏ chồng hay ly dị thường xảy ra trước năm 41 vì lẽ người đàn bà ly hôn hay khắc phu đa số liên quan đến cả tướng mi ( chân mày ), tướng mắt mà mi với mắt ảnh hưởng từ 30 đến 40 tuổi. Người đàn bà mà lộ tinh (con ngươi hơi lồi ra), lộ quang (mắt sáng quắc, hoặc lộ vẻ hơi lả lơi), hỗn trọc (mắt hơi đục mờ), nhãn hình bất chính (hình thể lệch, híp chố) lưỡng quyền lộ cốt. Có những tướng này là sát khắc chứ chẳng phải ly hôn ly dị mà thôi. Tất cả cũng rất hay xảy ra vào tuổi chưa 40, lúc quyền mi nhãn vận đang ở cao điểm phối hợp nhau “.

Lý tiên sinh hỏi: “Bà họ Tào người mập, tôi thấy mũi, mi, mắt, lưỡng quyền không hề khuyết hãm, sao bác lại bảo là khắc phu ?“

Tôi đáp: “Tướng bà họ Tào, những người sơ học khó nhận ra vết tích khắc phu. Xin chỉ ông bạn hay. Số là ở nơi sơn căn khoảng giữa hai con mắt của Tào thái thái nó quá cao. Nếu như người đàn ông có tướng ấy cộng với đôi mắt sáng thì thành công về võ nghiệp hoặc sẽ là một vị pháp quan lẫy lừng vì nó là tướng nắm “sinh sát chi quyền“. Còn như với Tào thái thái chỉ là một người đàn bà, hiện tại xã hội, hiện tượng đàn bà nắm sinh sát quyền cực hiếm, nay Tào thái thái có tướng ấy, tất nhiên đối tượng cho sinh sát quyền là ai nữa ngoài đấng phu quân“

Lý tiên sinh lại hỏi:” Vâng tôi xin chịu bác về cái lý khắc phu, nhưng còn việc bác bảo muốn bỏ nhau mà không được thì sao “? Hiện nay, bà ta đến tuổi 40 rồi, con cái cũng đã lớn khôn, theo tôi nghĩ bà ta ở trong hoàn cảnh tương tự chắc chẳng đến nỗi để cho dã tâm nổi lên cản rỡ “.

Tôi nói:” Nữ nhân khắc phu ly hôn tướng được phân thành hai loại: Về ly hôn có vì “ dâm “ mà ra hay vì “ việc “ mà ra. Về khắc phu có “ minh tướng “ và “ ám tướng “.Như Tào thái thái là: minh khắc “ cho nên bà ta với chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt từ lâu rồi. Khi nào tình nghĩa phu thê quá soắn suýt đến nỗi không rời nhau ra được nữa, kết quả thành khắc phu, đấy gọi là ám khắc. Cho nên ám khắc khó biết hơn minh khắc. Bà họ Tào có đầy đủ tướng trượng phu gọi là cân quắc phu nhân hay nữ trung trượng phu. Tướng ấy mang điểm tốt là người giỏi giang quán xuyến nhưng lại kèm điểm xấu là khắc  phu.

Nếu người  đàn bà   ấy vẫn giữ được phong thái nữ tử thì dỡ, nếu cả phong thái tình tình giống hệt đàn ông thì chớ nên dính vào, đàn ông bốn chết ba chạy là thường. Nói trắng ra, cái người chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt hiện thời chính là người chồng thứ hai mới đúng, nếu ông ta không sớm cao chạy xa bay, tất là nguy hiểm “

Lý tiên sinh vỗ đùi cười ha hả rằng: “Tôi phục bác lắm, Tào thái thái đã ngốn xong một ông chồng rồi, ông này là ông thứ hai đấy “

Qua năm sau, Lý tiên sinh báo cho tôi biết ông chồng thứ hai của bà họ Tào đã qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Tướng khắc phu còn có nhiều hình thái khác, nhưng không nặng bằng những tướng chính yếu vừa kể ở trên.

Sách Tướng Mệnh của Tào Chấn Hải ghi như sau:

Dưới đôi mắt có sắc xanh đậm là sinh ly sắc

 Mắt lộ mày vàng

Ở văn pháp lệnh hay góc miệng có nốt ruồi đen

Răng hô mà hở

 Sống mũi nổi đốt

Trán thật gồ rộng đến thái dương

Môi dưới trùm lêmn môi trên

Tam quyền diện ( hai quyền cao thêm án đường nổi ra )

Trán quá cao

Trán hẹp, chân mày giao nhau

Mắt ác mũi hếch

 Cổ thật ngắn, trán dô

Mi quá đậm và giao nhau

Đầu thật lớn, trán thật rộng

Cốt thô, tiếng nói thô

 Nhiều vết ngang trên mặt

Sơn căn ( cuối sống mũi chỗ giữa hai mắt ) có nốt ruồi

Lông mày thô và đỏ

Da trắng trắng mà không có quang thái, trông sỉn như nước vôi

Mặt dài mà miệng rộng

 Ấn đường có một vệt thẳng như cây kim treo

Tuổi trẻ đã rụng tóc

Sơn căn đê hãm (thụt xuốn )

Mũi quặp lại, tay thô

 Sắc mặt bẩn như có bùn

Khắc phu khi nhẹ đi, có nghĩa là gây sự trở ngại cho chồng trên mọi phương diện: công danh, tài lộc, sự thành đạt của con cái....