Hùng hình, lộc hình, hà hình, giải hình, ngư hình, tướng mệnh khảo luận

2017-10-01 10:26 AM

Lộc mâu thanh hắc diện vi trường Hành bộ như phi thọ dị thường Tư tưởng đa vi truyền thạch khách Tham hoa quyến liễu quá thời quang

Hùng hình (tướng gấu)

Hùng hình thể trạng khước phi trư

Nhãn dốc thượng triều địa các hư

Thử tử hung ngoạn chung họa diệt

Tính tình da bất nhận thân sơ.

(Nghĩa là: Người mập mạp to lớn, chắc, không ục ịch như tướng heo, mắt hơi xếch, cắm lẹm, ngu bướng dễ gặp tai họa, không cần biết ai).

Lộc hình (tướng nai)

Lộc mâu thanh hắc diện vi trường

Hành bộ như phi thọ dị thường

Tư tưởng đa vi truyền thạch khách

Tham hoa quyến liễu quá thời quang.

(Nghĩa là: Con ngươi xanh đen, mặt hơi dài - Bước đi rất nhanh rất thọ. Ngao du, mê gái, ăn chơi suốt đời).

Hà hình (tướng con tôm)

Diện ngang tinh đột hình như hà

Sỉ lộ tu vi phú túc khoa

Ngộ đắc thủy niên vưu đắc chi

Danh trì để khuyết thụ vinh hoa.

(Nghĩa là: Mặt ngang, mắt lồi, hình thể tròn trịa giống như con tôm, răng lộ, râu thưa giàu có. Gặp những năm thuộc thủy lại càng vinh hoa).

Giải hình (tướng con cua)

Diên viên tinh lộ đới hoành hành

Tính hỉ giang hồ cưỡng bảo doanh

Mãn kiểm hòa quang kham hữu đạo

Cầu mưu tổng thi dị đồ danh.

(Nghĩa là: Mặt tròn, mắt lồi, đi ngang ngang, bước lên nhưng không tiến thẳng mà hơi chéo ngang. Ưa giang hồ tiền bạc dễ kiếm, giao kết bạn bè tốt, sự nghiệp tạo nên một cách bất ngờ).

Ngư hình (tướng cá)

Ngư hình đầu súc nhãn khai miên

Thời chí vận thông vượng thủy niên

Tiểu trí nhược ngu tham tạo hóa

Nhất chiêu tế hội thế xưng hiền.

(Nghĩa là: Đầu rụt, ngủ mở mắt, trông có vẻ ngu mà thật thông minh. Gặp năm thuộc thủy rất tốt, đắc thời sẽ lên như diều).